Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


Boleszkowice, dnia 10.03.2009 r.

Nasz znak: GN-OŚ. III7224/14/09

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 63, 64 i 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) po uzyskaniu stosownych opinii i po rozpatrzeniu wniosku firmy „Turbina Wiatrowa Kozielice” Spółka z o. o. ul. Piotra Skargi 19, 71-423 Szczecin,

postanawiam

1. wnieść o potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wysoka” wraz z niezbędną infrastrukturą, realizowanego na terenie gmin Boleszkowice i Dębno w zakresie określonym art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227);

2. nałożyć obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia i określić zakres raportu zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227);

UZASADNIENIE

W dniu 12.02.2009 r. firma „Turbina Wiatrowa Kozielice” Spółka z o. o. ul. Piotra Skargi 19, 71-423 Szczecin zwróciła się z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wysoka” wraz z niezbędną infrastrukturą, realizowanego na terenie gmin Boleszkowice i Dębno, powiat Myślibórz.

Zgodnie z § 3 pkt. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami), planowana inwestycja należy do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

W związku z powyższym Urząd Gminy Boleszkowice zwrócił się na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do Starosty Powiatowego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o wydanie stosownych opinii, co do konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu opinią Nr: PS-N.NZ/407-7/09 z dnia 23.02.2009 r. odstąpił od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jednak Starosta Powiatowy w Myśliborzu postanowieniem Nr: BOŚ.MSz.7633/5/09 z dnia 2 marca 2009 r. taki obowiązek nałożył.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz po rozpatrzeniu zagadnienia uwzględniając uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 pkt. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami), postanowiono nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnych z wymogami zawartymi ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227).

Możliwość nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny i sporządzenia raportu wynika z art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227).

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 7 dni od daty otrzymania.

Otrzymują:
1. „Turbina Wiatrowa Kozielice” Spółka z o. o.
ul. Piotra Skargi 19
71-423 Szczecin
2. a/A

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Dębno

Ul. J. Piłsudskiego 5

74-400 Dębno

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 26-01-2010 11:41:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 26-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 26-01-2010 11:41:58