Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I – szy przetarg ustny nie ograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej lokalem użytkowym na działalność handlową w budynku świetlicy wiejskiej w Chlewicach.


WÓJT GMINY BOLESZKOWICE

OGŁASZA

I - szy przetarg ustny nie ograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej lokalem użytkowym na działalność handlową w budynku świetlicy wiejskiej w Chlewicach.

  1. Położenie nieruchomości - m. Chlewice ( lokal użytkowy

przeznaczony na działalność

handlową ( przy świetlicy )

2. Nr ewidencyjny nieruchom. - 98/1 w udziale

3. Powierzchnia do dzierżawy - 26,70 m

4. Stawka wywoławcza czynszu za 1 m - 2,20 zł

5. Wadium - 3 zł

6. Minimalne postąpienie - 0,30 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 30.07.2003r. o godz. 10.00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy Boleszkowicach.

Licytacji podlega stawka 1 m2 powierzchni lokalu.

Do wylicytowanego czynszu będzie doliczany będzie podatek Vat. Ponadto najemca ponosił będzie opłaty za energię oraz podatek od nieruchomości.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 30.07.2003r do godz.9.30 w kasie Urzędu Gminy.

Wygrywający przetarg przejmuje prawo do lokalu w istniejącym stanie technicznym bez prawa roszczeń o ewentualne koszty przeprowadzonego remontu.

Zarząd zastrzega sobie prawo zmiany wysokości czynszu w okresie trwania umowy najmu .

Dodatkowych informacji udziela Urząd Gminy w Boleszkowicach tel. 760-61-24 wew. 40.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Dnia 15.07.2003

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

Dnia.............

Ogłoszenie sporządziła : P. Barbara Jakubowska - podispektor

WÓJT GMINY W BOLESZKOWICACH

o g ł a s z a

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych będących własnością GMINY BOLESZKOWICE

L.p.

Położenie

nieruchomości

Nr dz.

Pow.

w m2

Nr KW

Cena wywoławcza

Wadium

Min. postąpie- nie

Przeznaczenie w planie

zagosp. przestrzen.

Ob. do dnia 31.12.2002r.

1.

2.

Chwarszczany

Chwarszczany

283

284

7654

4132

22608

22608

31.000,00

18.000,00

3.100,00

1.800,00

1.500,0

900,00

nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę zagrodową, jednorodzinną z usługami rzemiosła nieuciążliwego w granicach poszczególnych działek .

Przetarg odbędzie się w dniu 11.08.2003 roku , o godz. 8.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Boleszkowicach . Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacanie wadium . Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Boleszkowice , przy ulicy Świerczewskiego 24 w godzinach od 9.00 do 14.00 lub na konto Urzędu Gminy :

Bank PEKAO S.A.I O/Dębno 11001106-778-2303-111-0 najpóźniej do dnia 7.08.2003 roku .

Wadium opłacone przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zalicza się na poczet wylicytowanej nieruchomości , która winna być wpłacona najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

W przypadku uchylenia się uczestnika od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz gminy Boleszkowice a przetarg czyni niebyłym.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po odbytym przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu .

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Boleszkowicach przy ul. Świerczewskiego 24 osobiście lub telefonicznie tel. : 095-760-61-24 wew. 36.

Wywieszono na tablicy dnia 28 lipca 2003r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia .....................

Sporządził : Bolesław Czyżewski - podinspektor

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Kozłowski 16-07-2003 13:48:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Kozłowski 16-07-2003
Ostatnia aktualizacja: Marcin Kozłowski 16-07-2003 13:48:19