Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

informacja z wykonania budżetu za 2006 rok


INFORMACJA

z wykonania budżetu gminy za 2006 r.

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 rok Nr 249 poz. 2104) - Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Budżet na 2006 rok uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXIX/179/2006 dnia 26 stycznia 2006 roku po dokonanych zmianach w ciągu roku po stronie dochodów zamknął się kwotą 6.288.493,00 zł, natomiast po stronie wydatków 7.188.954,00 zł.

 • dochody na plan 6.288.493,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 6.201.565,78 zł co stanowi 98,6%.

 • wydatki na plan 7.188.954,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 6.835.303,92 zł co stanowi 95,1 %.

Wykonanie dochodów budżetu gminy według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

Dochody własne na plan 2.123.348,00 zł zrealizowano 2.192.394,13 zł co stanowi 103,2%.

Subwencje ogólne na plan 2.374.440,00 zł zrealizowano 2.374.440,00 zł co stanowi 100,0%.

Dotacje na plan 1.783.405,00 zł zrealizowano 1.627.427,47 zł co stanowi 91,30%.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł na plan 7.300,00 zł zrealizowano 7.304,18 zł co stanowi 100,1%

Wykonanie wydatków według działów:

Dział

Nazwa

Plan wydatków

Wykonanie wydatków

%

wykonania

1

2

3

4

5

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

49.257,00

47.365,89

96,2

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

441.000,00

433.674,31

98,3

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

246.353,00

218.906,09

88,9

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

26.321,00

14.030,64

53,0

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

911.612,00

852.501,32

93,5

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

14.596,00

13.596,00

93,2

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

102.900,00

96.199,40

93,5

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

9.900,00

7.281,48

73,6

757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

40.000

36.815,62

92,0

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

2.928.357,00

2.808.286,70

95,9

851

OCHRONA ZDROWIA

100.439,00

79.732,76

79,4

852

POMOC SPOŁECZNA

1.494.553,00

1.467.024,91

98,2

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

92.514,00

72.159,53

78,0

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

190.995,00

188.287,34

98,6

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

522.657,00

487.435,83

93,3

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

17.500,00

12.006,10

68,6

OGÓŁEM WYDATKI:

7.188.954,00

6.835.303,92

95,1

W ZAKRESIE INWESTYCJI NAKŁADY ZA 2006 ROK WYNIOSŁY OGÓŁEM 1.231.760,10 ZŁ. Z CZEGO:

 • kanalizacja w m. Wysoka I etap 1.080,00 zł

 • przebudowa drogi w m. Gudzisz - Chwarszczany 420.977,36 zł (dotacja 153.858,00 zł., środki własne 267.119,36 zł)

 • komputeryzacja Urzędu Gminy - 1.585,10 zł.

 • komputeryzacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach -3.340,00 zł

 • budowa łącznika przy Szkole podstawowej w Boleszkowicach - 440.880,84 zł (realizacja częściowa). Pozostała część zadania ujęta do realizacji w budżecie na 2007 rok.

Zadanie realizowane w całości ze środków własnych.

 • wymiana pieca c.o. w gimnazjum - 35.200,81 zł.

 • remont Gminnego Ośrodka Kultury - 97.272,43 zł (środki pomocowe 62.520,00 zł, środki własne 34.752,43 zł)

 • remont świetlicy wiejskiej we wsi Reczyce - 77.342,97 zł (środki pomocowe 50.026,40 zł., środki własne 27.316,57 zł)

 • remont świetlicy wiejskiej we wsi Chwarszczany - 148.060,77 zł (środki pomocowe 106.738,48 zł; środki własne 41.322,29 zł)

 • wymiana pieca c.o. w bibliotece w Boleszkowicach - 6.019,82 zł

DEFICYT BUDŻETU GMINY NA KONIEC 2006 ROKU - 1.202.528,86 ZŁ.

DŁUG PUBLICZNY NA KONIEC 2006 ROKU - 1.304.150,00 ZŁ.

I PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

 • kredyty długoterminowe - 1.258.050,00 zł.

 • pożyczka - 46.100,00 zł.

Ponadto gmina udzieliła dotacji w kwocie 500,00 zł. na organizację współzawodnictwa dzieci i młodzieży.

W roku 2006 z budżetu gminy nie były udzielane poręczenia i gwarancje.

WYKAZ OSÓB, KTÓRYM W ROKU 2006 UDZIELONO ODROCZEŃ, UMORZEŃ I ROZŁOŻENIA ZALEGŁOŚCI NA RATY

PODATEK ROLNY

1/ Ćwiok Waldemar - umorzenie kwoty 775,00 zł - sytuacja losowa

2/ Kaleta Arkadiusz - rozłożenie zaległości na raty

3/ Opala Grzegorz - odroczenie

4/ Ciechanowicz Jadwiga - odroczenie

5/ Ciechanowicz Przemysław - odroczenie

6/ Widecki Jan - rozłożenie odsetek na raty

7/ Bocian Marian - odroczenie

8/ Lemczak Andrzej - odroczenie

9/ Stankiewicz Andrzej - odroczenie

10/ Wołk Piotr - rozłożenie zaległości na raty

11/ Pych Teresa - rozłożenie zaległości na raty

12/ Jakubowski Wiesław - odroczenie

13/ Marciniak Krzysztof - odroczenie

14/ Żurawska Monika - odroczenie

15/ Żurawski Bogusław - odroczenie

16/ Żugaj Beata - odroczenie

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

1/ Janiszewski Stanisław - rozłożenie zaległości na raty

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

1/ Chłopek Piotr - odroczenie

Gmina nie udzielała pomocy publicznej osobom prawnym i fizycznym.

Sporządziła:

Eugenia Juszczak - Skarbnik Gminy

Boleszkowice, dnia 17 maja 2007 rok

4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Kozłowski 29-05-2007 15:59:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Kozłowski 29-05-2007
Ostatnia aktualizacja: Marcin Kozłowski 29-05-2007 15:59:41