Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie Wójta Gminy Boleszkowice o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu ogólnego gminy gminy Boleszkowice

OGŁOSZENIE 
WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE
o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
planu ogólnego gminy Boleszkowice

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 ust.1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Boleszkowice uchwały Nr LIV/393/2024 z dnia
21 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Boleszkowice oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu ogólnego.

 

Powyższa uchwała dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Boleszkowice pod adresem: https://bip.boleszkowice.pl/rada/uchwaly/1/2024/201/2268.

Zainteresowani, w terminie do dnia 31 lipca 2024 r. mogą składać wnioski do projektu planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać do Wójta Gminy Boleszkowice, wyłącznie za pomocą formularza dotyczącego sporządzania aktu planowania przestrzennego dostępnego w siedzibie urzędu oraz pod adresem: https://bip.boleszkowice.pl/dokumenty/menu/100 

Wnioski na wyżej wymienionym formularzu można składać w formie:

- papierowej w kancelarii lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Boleszkowice,
   ul. Słoneczna 24, 74-407 Boleszkowice,

- elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:   boleszkowice@boleszkowice.pl lub elektronicznej skrzynki podawczej: /ueg6640phm/SkrytkaESP

Składający wniosek do projektu planu podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy Boleszkowice jest Wójt Gminy Boleszkowice. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod adresem e-mail fundusze@boleszkowice.pl. Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie przepisów prawa (ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) w ramach procedur związanych z aktami planowania przestrzennego. Przysługuje Pani/u prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo sprostowania danych osobowych, prawo uzyskania informacji o źródle danych, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe - wynika z przepisu prawa. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej: https://bip.boleszkowice.pl/dokumenty/menu/70. 

Zgodnie z art. 8a ust. 1ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Wójta gminy Boleszkowice danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Wójt Gminy Boleszkowice
Marek Czypar

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 20240610114030.pdf (PDF, 109.30Kb) 2024-06-10 14:12:20 19 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 10-06-2024 14:12:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Włodzimierz Mazur 10-06-2024
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 10-06-2024 14:34:16