Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w m. Chwarszczany

WÓJT GMINY BOLESZKOWICE

OGŁASZA

       I przetarg  ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Chwarszczany będącej własnością GMINY  BOLESZKOWICE

Nr działki

Powierzchnia działki [ha]

Nr Księgi Wieczystej

Wartość w [zł] + VAT od wylicytowanej kwoty

Wadium w

[zł]

 

Zapis dokumentów planistycznych

 

314/3

 

0,0958

 

SZ1M/00027844/0

 

39.000,00

 

5.000,00

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania: strefa istniejącego zainwestowania- strefa istniejącej zabudowy miejscowości, kolonii i przysiółków, oraz terenów użytkowanych gospodarczo i produkcyjnie- uzupełnienia i adaptacje istniejących układów przestrzennych

Nieruchomości położona jest w zachodniej części miejscowości po lewej stronie drogi krajowej nr 31. Nieruchomości położona jest w pobliżu obiektów użyteczności publicznej (świetlica, plac zabaw). Działka posiada regularny kształt zbliżony do trapezu. Nieruchomość posiada płaskie uksztaltowanie terenu. Nieruchomość porośnięta jest roślinnością niską i drzewami owocowymi.  Nieruchomość położona jest korzystnie w stosunku do tras komunikacyjnych z korzystnym dojazdem i dostępem. Nieruchomość nieuzbrojona. Na terenie nieruchomości posadowiony jest słup energetyczny

Przetarg odbędzie się w dniu 6 marca 2024 r. o godzinie 900 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Boleszkowice. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium. Wadium należy wpłacić tylko i wyłącznie na konto Urzędu Gminy: Bank PEKAO S.A. I O/ Dębno 30124035521111000040464709 najpóźniej do dnia 01.03.2024 r. (liczy się data wpływu na konto Gminy).  Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał wlicza się w kwotę kupna nieruchomości.

W przypadku uchylenia się uczestnika od podpisania aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Boleszkowice, a przetarg czyni niebyłym. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po odbytym przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu. Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej). Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

Minimalne postąpienie ustalają uczestnicy przetargu z komisją przetargową (nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej).

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje o ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Boleszkowice przy ul. Słoneczna 24 osobiście lub telefonicznie tel. 0957606124 wew. 36.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

dnia 05.02.2024 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

dnia .............................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 05-02-2024 14:15:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 05-02-2024
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 05-02-2024 14:15:13