Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Petycja wniesiona przez Osobę Prawną - Szulc-Euphenics p. Spółka Akcyjna

Treść petycji:

 

W trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 tj. z dnia 2018.05.10)  -  biorąc pod uwagę, iż dbałość o zaangażowanie obywatelskie - w wybory samorządowe  -  należy z pewnością do wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji - wnosimy o: 

 

II §1) Wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą zaangażowania - za pomocą dostępnych technik związanych z kształtowaniem świadomości - Młodych Wyborców w proces zbliżających się wyborów samorządowych tak aby rozbudzone wyborami parlamentarnymi zaangażowanie społeczne - podtrzymać w jak największym stopniu . 

Punktem odniesienia mogą być dobre wyniki frekwencyjne  - wyborów parlamentarnych - tak szeroko omawiane w mediach i wszelkie metody lege artis - możliwe do zastosowania przez Urzędników i związane z kształtowaniem lokalnej świadomości społecznej.

Plan takiego szkolenia i działań oraz kwantyfikacje finansowe -  z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji  można odszukać w szerokiej ofercie szkoleń dostępnych na rynku w sieci Internet, etc 

 

II §2)   Zaplanowanie szkoleń i audytów w tym zakresie - z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji - w ramach szerokiego spectrum dostępnych rynkowo - opcji. 

Spośród wielu ciekawych rynkowych propozycji w tym względzie interesujące wydają się konferencje i szkolenia wyjazdowe - 

- dla przykładu konferencja, która już się odbyła (post factum) - Krynica Zdrój, Pijalnia Głowna - Konferencja i warsztaty dla Samorządów, przygotowujące do wyborów, więcej: https://tytany.pl/assets/dmfk012024.pdf?fbclid=IwAR09nRtpHYxCU-ajIojgmjzrpyLA89YnXuBQBWzD42WwFxBTIHjakdKQ9iM 

gdzie jak piszą Organizatorzy: 

„(…) Burmistrz Miasta Krynica-Zdrój oraz organizator – Gama International; z udziałem Posłów do Parlamentu Krajowego i Europejskiego, Wojewody Małopolskiego, Wojewody Mazowieckiego oraz Starostów i Radnych szczebla wojewódzkiego; mają zaszczyt zaprosić Państwa na kolejną edycję renomowanego wydarzenia Digital Media Forum 2024r., które odbędzie się w dniach 11-12 stycznia 2024r. w Krynicy-Zdrój (…)” 

W ramach tego typu konferencji  odbywają się inter alia warsztaty dot. obsługi mediów ułatwiających kontakt z Wyborcami, a wiedza m.in o tym jak skutecznie aktywizować lokalnych Wyborców będzie przekazywana przez najlepszych specjalistów i trenerów.  

 

Wnioskodawca ma wrażenie, że tego rodzaju inicjatywa współgra z idee fix argumentowaną powyżej przez Wnioskodawcę - w zakresie skutecznej aktywizacji lokalnych społeczności do wzięcia udziału w zbliżających się wyborach samorządowych. 

Tego typu konferencje i szkolenia pozwalają realizować zadania związane z budowaniem świadomości obywatelskiej. (Jeszcze raz przypominamy, że niniejsza konferencja już się odbyła)

 

Oczywiście ABY NASZA PETYCJA NIE BYŁA W ŻADNYM RAZIE ŁĄCZONA Z PÓŹNIEJSZYM ewentualnym trybem zamówienia  nie musimy dodawać, że jesteśmy przekonani, iż ewentualne postępowanie dot wyłonienia Usługodawców będących beneficjentem - podnoszenia kwalifikacji urzędników -  będzie prowadzone z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji - i o wyborze oferenta będą decydować jedynie  ustalone przez decydentów kryteria związane inter alia z aktualnym stanem prawnym, oraz racjonalnym wydatkowaniem środków publicznych.   

 

§2.3) Aby zachować pełną jawność i transparentność działań - wnosimy o opublikowanie treści petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata)  - na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach   - co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wszystkich danych. Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie. 

 

Petycja odrębna - dla ułatwienia i zmniejszenia biurokracji - została dołączona do niniejszego wniosku   - vide -  J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania…, s. 668; por. także art. 12 ust. 1 komentowanej ustawy - dostępne w sieci Internet.  - co jak wynika z cytowanego piśmiennictwa nie jest łączeniem trybów. 

 

§3) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) -  na adres podnoszenie-kwalifikacji@samorzad.pl  

§4) Wnosimy o to, aby odpowiedź w  przedmiocie powyższych pytań i petycji złożonych na mocy art. 63 Konstytucji RP - w związku z art.  241 KPA, została udzielona - zwrotnie na adres podnoszenie-kwalifikacji@samorzad.pl 

§5) Wniosek został sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29)

 

Wnioskodawca: 

Osoba Prawna

Szulc-Euphenics p. Spółka Akcyjna 

Prezes Zarządu - Adam Szulc 

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

tel. 608-318-418 

nr KRS: 0001 007 117

www.gmina.pl   

 

Dodatkowe informacje:

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) -  osobą reprezentująca Podmiot wnoszący petycję - jest Prezes Zarządu Adam Szulc

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jw. 

Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji - jednoznacznie identyfikowalny  za pomocą uzyskanego z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu - adresu e-mail !

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Odpowiedź na petycję.pdf (PDF, 235.82Kb) 2024-01-30 09:26:32 47 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Barylak 30-01-2024 09:26:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Barylak 30-01-2024
Ostatnia aktualizacja: Joanna Barylak 30-01-2024 09:31:48