Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 9/07


ZARZĄDZENIE NR 9/N/2007

WÓJTA GMINY W BOLESZKOWICACH

Z DNIA 25 MAJA 2007 ROKU

w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w m. Namyślin w drodze bez przetargowej na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej nr 187/1.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr. 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art.13 ust. l, art. 28 ust. l i art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku - o gospodarce nieruchomościami tekst jednoloty Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami oraz wykonaniu uchwały Nr XL/213/2001 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata opublikowana w Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 7, póz. 107 z 2002 roku, Wójt Gminy w Boleszkowicach:

zarządza, co następuje:

§1

1. Przeznaczam do sprzedaży nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną nr ewidencyjnym 187/5 o powierzchni 0.0142 ha- przeznaczoną do sprzedaży na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej nr 187/1 będącej własnością Państwa Zbigniewa i Krystyny Sokalskich zam. w m. Namyślin 20, 74-406 Nayślin.

Sąd Rejonowy w Myśliborzu prowadzi KW 28219.

2. Sprzedaż opisanej nieruchomości w § l ust. l odbędzie się w drodze bez przetargowej na rzecz Państwa Zbigniewa i Krystyny Sokalskich.

§2

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice obowiązywał do dnia 31.12.2002 r. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boleszkowice uchwalonego uchwałą nr XXVIII/128/05 Rady Gminy Boleszkowice w dniu 31 marca 2005 roku teren objęty dz. nr 187/5 stanowi strefę istniejącego zainwestowania- teren istniejącej zabudowy miejscowości, koloni i przysiółków oraz terenów użytkowych gospodarczo i produkcyjnie- uzupełnienia i adaptacje istniejących układów przestrzennych.

§3

Wykaz nieruchomości o których mowa w § l ust. l podlega ogłoszeniu i podaniu do publicznej wiadomości przez okres 21 dni.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Kozłowski 28-05-2007 13:43:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Kozłowski 30-04-2007
Ostatnia aktualizacja: Marcin Kozłowski 28-05-2007 13:43:59