Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo­darowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 39 i 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.),

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice, sporządzanej na podstawie Uchwały Nr XLI/278/2022 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 czerwca 2022 r. Przedmiotem zmiany jest przeznaczenia terenu działek nr 240/5, 240/4, 240/3 w obrębie Kaleńsko na cele produkcyjno-usługowe tożsame z obecnie prowadzoną działalnością,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko,

w dniach od 30 sierpnia do 22 września  2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Boleszkowice, ul. Słoneczna 24, 74-407 Boleszkowice, pokój nr 14 w godz. od 700 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się dnia 21 września 2023 r.  o godz. 1300 w sali nr 3 Urzędu Gminy Boleszkowice.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń­stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestio­nuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium, czy prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: boleszkowice@boleszkowice.pl do Wójta Gminy Boleszkowice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nie­prze­kra­czalnym terminie do dnia 13 października 2023 r.

 

                                                                                             WÓJT GMINY BOLESZKOWICE

 

Klauzula informacyjna RODO

  1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
    (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
    informuję, że:
  2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Boleszkowice z siedzibą w Boleszkowicach, ul. Słoneczna 24, 74-407 Boleszkowice, reprezentowany przez Wójta Gminy Boleszkowice;
  3. W sprawie pytań w związku z ochroną danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: fundusze@boleszkowice.pl lub pod numerem telefonu: 957606124;
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procedury sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  5. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej http://bip.boleszkowice.pl  (jako załącznik do niniejszego ogłoszenia) oraz w siedzibie Administratora.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 22-08-2023 09:37:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Włodzimierz Mazur 22-08-2023
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 22-08-2023 09:39:11