Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

S P R A W O Z D A N I E z realizacji "Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2022" uchwalonego dnia 27 października 2021 r. uchwałą XXXIII/213/2021 Rady Gminy Boleszkowice

 

S P R A W O Z D A N I E

z realizacji „Rocznego Programu Współpracy

z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2022” uchwalonego

dnia 27 października 2021 r.

uchwałą XXXIII/213/2021 Rady Gminy Boleszkowice

 

Sprawozdanie sporządzono na podstawie art. 5a, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 poz. 1327 t. j.)

 

 1. Organizację pozarządowe prowadzące swoją działalność na terenie gminy Boleszkowice w 2022 roku  

 

 1. Stowarzyszenie OSP Boleszkowice (rejestrowe)
 2. Stowarzyszenie OSP Chwarszczany (rejestrowe)
 3. Stowarzyszenie OSP Gudzisz (rejestrowe)
 4. Stowarzyszenie OSP Namyślin (rejestrowe)
 5. Stowarzyszenie Klub Sportowy „Chrobry” Boleszkowice (rejestrowe)
 6. Stowarzyszenie „Nasz Gudzisz” (rejestrowe)
 7. Stowarzyszenie „Szlak Templariuszy” (rejestrowe)
 8. Stowarzyszenie Grupy Odtwórstwa Historycznego Komandoria Chwarszczany (rejestrowe)
 9. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Gospodarski Krąg” w Boleszkowicach
  (zwykłe)
 10. Stowarzyszenie „Kuchcik” w Wysokiej (zwykłe)
 11. Stowarzyszenie Miłośników Kultury w Boleszkowicach (zwykłe)
 12. Klub Sportowy „Kenkyona Deshi” (zwykłe)

 

 1. Rodzaje współpracy

 

Gmina Boleszkowice wspiera lokalne organizacje pozarządowe, które wraz z rozwojem demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w naszym Państwie, skutecznie i bez wielkiego rozgłosu odgrywają w naszym codziennym życiu coraz większą rolę. W tym też celu powstał „Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2022” uchwalony dnia 27 października 2021 r. przez Radę Gminy Boleszkowice.

 

Zgodnie z zapisami Programu, współpraca władz gminy z organizacjami „trzeciego sektora” miała charakter finansowy oraz pozafinansowy. Głównym celem współpracy gminy Boleszkowice z Organizacjami Pozarządowymi w 2022 r. było kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą Boleszkowice, a organizacjami pozarządowymi.

 

 1. Współpraca finansowa

W ramach współpracy finansowej gminy Boleszkowice, organizacjom pozarządowym działającymi na terenie gminy zostały przekazane niżej zaprezentowane kwoty. Środki finansowe zostały przekazane na realizację celów statutowych tych organizacji.

Stowarzyszenie OSP Boleszkowice, Stowarzyszenie OSP Chwarszczany, Stowarzyszenie OSP Gudzisz, Stowarzyszenie OSP Namyślin - współpraca finansowa na kwotę 200 994,14 zł.

 

            Przyznano również dwa granty na podstawie art. 19a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, tzw. „Mały Grant”.

 

Lp.

Nazwa zadania

Wnioskodawca

Wysokość dotacji

1.

„Warsztaty kultury średniowiecznej”

Fundacja Droga Lotha

4.000,00 zł

2.

„Święta tuż, tuż… VI Jarmark Bożonarodzeniowy
w Boleszkowicach”

 

Stowarzyszenie Miłośników Kultury

         6.000,00 zł

 

Razem kwota udzielonych dotacji:

        10.000,00 zł

 

Łączna kwota jaką gmina przeznaczyła na współpracę z organizacjami pozarządowymi

w 2022 roku wyniosła: 210 994,14 zł

 

 

 1. Współpraca pozafinansowa (organizacyjna i informacyjna)

 

W ramach powyższej współpracy prowadzono następujące działania:

1)    organizacyjna – poprzez informowanie o szkoleniach dla organizacji pozarządowych;

a)    konsultacje i szkolenia w celu zwiększenia profesjonalizmu działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe, w tym informowanie o możliwościach pozyskiwania funduszy zewnętrznych oraz środków unijnych;

b)    pomoc w nawiązywaniu kontaktów krajowych i międzynarodowych, w tym organizacja spotkań oraz warsztatów o charakterze kulturowym, integracyjnym i społecznym;

c)    udostępnianie lokalu na spotkania, szkolenia, konferencje,

2) informacyjna – poprzez bieżące informowanie na stronie internetowej gminy o zadaniach realizowanych w bieżącym roku z podaniem sposobu ich finansowania:

a)    promocja działalności w środkach masowego przekazu;

b)    umożliwienie organizacjom udziału w działaniach związanych z promocją gminy przy równoczesnej możliwości promocji ich samych.

 

Przy współpracy z organizacjami pozarządowymi kierowano się następującymi zasadami, które ustalone zostały w Programie na 2022 r. :

 • pomocniczości i suwerenności stron,
 • partnerstwa,
 • efektywności,
 • uczciwej konkurencji,
 • jawności.

 

 1. Podsumowanie

 

W 2022 roku podjęto wspólnie z organizacjami pozarządowymi lub przy ich aktywnym wsparciu szereg działań. Motywem przewodnim podejmowanych przedsięwzięć była integracja oraz aktywizacja mieszkańców we wspólnym działaniu. Podejmowane inicjatywy wpłynęły znacząco na pozytywny wizerunek naszej gminy jako obszaru bogatego w dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe. Ukazując przy tym optymizm i zaangażowanie mieszkańców w dążeniu do wyznaczonych celów.  Poprzez owe działania ukształtowały się postawy prospołeczne godne do naśladowania. Działając w kierunku poprawy życia mieszkańców na obszarze wiejskim, jakim jest gmina Boleszkowice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała:

Joanna Barylak

Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych

Gmina Boleszkowice

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Barylak 07-04-2023 08:27:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Barylak 07-04-2023
Ostatnia aktualizacja: Joanna Barylak 07-04-2023 08:34:13