Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nieruchomości - Kaleńsko2


WÓJT GMINY W BOLESZKOWICACH OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej własnością GMINY BOLESZKOWICE

  1. Położenie nieruchomości - m.Kaleńsko

  2. Działka oznaczona nr ewidencyjnym - 179/2

  3. Powierzchnia nieruchomości - 0,2386 ha

  4. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Myśliborzu prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW.22586

  5. Cena wywoławcza - 15.650,00 zł. do wylicytowanej ceny

naliczony zostanie 22% podatek VAT.

6. Wadium - 1.600,00 zł.

Plan zagospodarowania przestrzennego obowiązywał do 31.12. 2002 r. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boleszkowice uchwalonego uchwałą nr.XXVIII/128/05 Rady Gminy Boleszkowice w dniu 31.03.2005 r. teren objęty studium stanowi strefę zabudowy rekreacyjnej i uzupełniającej usługowej , na bazie istniejącego i nowego zainwestowania miejscowości Porzecze,Chlewice i Kaleńsko oraz osady leśnej Wielopole - teren położony w obszarze zagrożonym zalewaniem przez wezbrane wody rzeki Odry.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.04.2007 roku, o godz.8.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Boleszkowicach . Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Boleszkowice, przy ul.Świerczewskiego 24 w godzinach od 9.00 do 14.00 lub na konto Urzędu Gminy ;

Bank PEKAO S.A. I O/ Dębno 64124035521111000040464679 najpóźniej do dnia12.04.2007r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu ,który przetarg wygrał zalicza się na poczet wylicytowanej ceny nieruchomości , która winna być wpłacona najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

W przypadku uchylenia się uczestnika od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz gminy Boleszkoice a przetarg czyni niebyłym.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po odbytym przetargu .

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w/w kwocie oraz określonym terminie i miejscu.

Minimalne postąpienie ustalają uczestnicy przetargu z komisją przetargową (nie mniej niż 1% ceny wywoławczej).Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Boleszkowicach przy ul.Świerczewskiego 24 osobiście lub telefonicznie tel:0957606124.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

dnia 16.03.2007 r.

zdjęto z tablicy ogłoszeń

dnia .............................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Kozłowski 16-03-2007 13:56:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Kozłowski 16-03-2007
Ostatnia aktualizacja: Marcin Kozłowski 16-03-2007 13:56:19