Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nieruchomości - Chwarszczany, Boleszkowice

WÓJT GMINY W BOLESZKOWICACH

OGŁASZA

I I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych będących własnością GMINY BOLESZKOWICE.

L.p.

Położenie

nieruchomości

Nr dz.

Pow.

w m2

Nr KW

Cena wywoławcza

Wadium

Plan zagospodarowania

Przestrzennego obowiązywał

do dnia 31.12.2002r.

Podatek VAT w wysokości 22%

1.

Chwarszczany

297/2

856

22607

7.000,00 zł.

700,00zł.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boleszkowice uchwalonego uchwałą Nr.XXVIII/128/05 Rady Gminy Boleszkowice w dniu 31.03.2005r. teren objęty stanowi strefę istniejącego zainwestowania – teren istniejącej zabudowy miejscowości,,koloni i przysiółków oraz oraz terenów użytkowych gospodarczo i produkcyjnie ,uzupełnienia i adaptacje istniejących układów przestrzennych.

.

Podatek VAT w wysokości 22% naliczony do wylicytowanej ceny w przetargu.

2

Boleszkowice

256/2

936

20738

9.900,00zł.

1.000,00zł

- // -

Przetarg odbędzie się w dniu 20. 03. 2007 roku , o godz. 8.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Boleszkowicach. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacanie wadium . Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Boleszkowice , przy ul. Świerczewskiego 24 w godzinach od 9,00 do 14,00 lub na konto Urzędu Gminy Boleszkowice : Bank PEKAO S.A.I O/Dębno 64124035521111000040464679 najpóźniej do dnia 16. 03.2007 roku.

Wadium opłacone przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zalicza się na poczet wylicytowanej nieruchomości , która winna być wpłacona najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

W przypadku uchylenia się uczestnika od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz gminy Boleszkowice a przetarg czyni niebyłym.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po odbytym przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu. Minimalne postąpienie ustalają uczestnicy przetargu z komisją przetargową ( nie mniej niż 1% ceny wywoławczej ).

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Boleszkowicach przy ul. Świerczewskiego 24 osobiście lub telefonicznie tel.095-760-6124 wew.36 .Wywieszono na tablicy ogłoszeń 16.02.2007r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia .........................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Kozłowski 19-02-2007 10:00:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Kozłowski 19-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Marcin Kozłowski 19-02-2007 10:02:03