Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice w obrębie Kaleńsko

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo­darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 39 ust.1, art. 40, art. 51 ust. 1, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Boleszkowice Uchwały Nr XLI/278/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice w obrębie Kaleńsko, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem zmiany studium jest zmiana przeznaczenia terenu działek nr 240/5, 240/4, 240/3 w obrębie Kaleńsko na cele produkcyjno-usługowe. Z niezbędną dokumentacją, w związku z przystąpieniem do sporządzania projektu zmiany studium w zakresie, o którym mowa powyżej i przeprowadzaną strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Boleszkowice, pokój nr  14 w godzinach od 8ºº do 15ºº.

Zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski do w/w projektu, w tym w ramach przepro­wadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w formie pisemnej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, na adres: Urząd Gminy Boleszkowice, ul. Słoneczna 24, 74-407 Boleszkowice, e-mail: boleszkowice@boleszkowice.pl.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. W przypadku posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy składany wniosek należy podać tytuł prawny.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Boleszkowice.

 

 Wójt Gminy Boleszkowice

                                                                                                                        Marek Sebastian Czypar

 

Klauzula informacyjna RODO

  1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
    (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
    informuję, że:
  2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Boleszkowice z siedzibą w Boleszkowicach, ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice, reprezentowany przez Wójta Gminy Boleszkowice;
  3. W sprawie pytań w związku z ochroną danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email:fundusze@boleszkowice.pl lub pod numerem telefonu:957606124;
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procedury sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  5. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej http://bip.boleszkowice.pl  (jako załącznik do niniejszego ogłoszenia) oraz w siedzibie Administratora.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Barylak 28-07-2022 07:24:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Włodzimierz Mazur 28-07-2022
Ostatnia aktualizacja: Joanna Barylak 28-07-2022 07:24:36