Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

INFORMACJA z wykonania budżetu gminy za 2021 r.

INFORMACJA

z wykonania budżetu gminy za 2021 r.

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) – Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

1.WYKONANIE BUDŻETU ZA 2021 ROK

Budżet na 2021 rok uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXII/157/2021 z dnia

27 stycznia 2021 roku po dokonanych zmianach w ciągu roku po stronie dochodów zamknął się kwotą 18.470.913,14 zł, natomiast po stronie wydatków  19.582.266,21 zł.

  • dochody na plan 18.470.913,14 zł zostały zrealizowane w wysokości  20.134.427,09zł co stanowi 109,01%.
  • wydatki na plan 19.582.266,21 zł zostały zrealizowane w wysokości 17.254.019,18zł co stanowi 88,11 %.

 

Wykonanie dochodów budżetu gminy według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

Dochody własne na plan 7.866.835,87 zł zrealizowano 7.589.355,34 zł, co stanowi 96,47%.

Subwencje ogólne na plan 3.666.605,00 zł zrealizowano 5.172.205,00 zł, co stanowi 141,06%.

Dotacje na plan 6.937.472,27 zł zrealizowano 7.372.866,75 zł co stanowi 106,28%. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł na plan---- zł zrealizowano ------------- zł, co stanowi ---%.

 

Wykonanie wydatków według działów:

Dział

Nazwa

Plan wydatków

Wykonanie wydatków

%

wykonania

1

2

3

4

5

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1.186.596,79

406.396,50

34,25

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

926.701,63

763.030,75

82,34

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

92.780,00

41.384,90

44,61

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

136.350,00

86.502,40

63,45

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2.385.291,76

2.290.038,88

96,01

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

 

28.123,00

 

28.123,00

 

100,0

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

208.851,08

173.707,01

83,18

757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

130.000,00

90.959,23

69,97

758

RÓZNE ROZLICZENIA

41.885,00

0

0,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

5.452.346,49

5.396.590,01

98,98

851

OCHRONA ZDROWIA

128.733,84

87.825,98

68,23

852

POMOC SPOŁECZNA

1.142.175,00

1.086.878,94

95,16

 

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

9.273,00

 

9.196,94

 

99,18

855

RODZINA

4.515.529,71

4.488.843,32

99,41

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1.738.628,91

1.620.991,18

93,24

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

607.000,00

578.294,84

95,27

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

852.000,00

84.305,07

9,90

 

OGÓŁEM WYDATKI:

19.582.266,21

17.233.068,95

88,11

 

 

NADWYZKA  BUDŻETU GMINY NA KONIEC ROKU 2021 WYNOSI  - 2.901. 358,14 ZŁ.

 

2. KWOTA WYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2

Nie dotyczy.

 

3. WYMAGALNE ZOBOWIĄZANIA:

a)   wynikające z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub

      ostatecznych decyzji administracyjnych – NIE DOTYCZY;

  1. uznanych za bezsporne przed właściwą jednostką sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem – NIE DOTYCZY  

4.  KWOTY DOTACJI

a) otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego  - 53.898,56 zł

b)  udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego – 30.524,55 zł.

5. WYKAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ, GWARANCJI, Z WYMIENIENIEM PODMIOTÓW, KTÓRYCH GWARANCJE  I PORĘCZENIA DOTYCZĄ

Nie dotyczy.

 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2021 udzielono w zakresie podatków lub opłat zwolnień, ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

 

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

 

1/ Makowski Edward - rozłożenie zaległości na raty

 

 

PODATEK ROLNY

 

1/ Makowski Edward - rozłożenie zaległości na raty

                                  

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

 

Nie udzielono ulg

 

Osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie udzielono ulg, umorzeń, odroczeń.

 

 

Wykaz osób, którym w 2021 roku udzielono pomocy publicznej na podstawie art.12 ust. 1 pkt.4 ustawy o podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej

100 ha

 

1/ Wójcik Ewelina i Paweł

2/ Witkowski Paweł

3/ Fossa Jarosław

 

 

Wykaz osób, którym w 2021 roku udzielono pomocy publicznej na podstawie art. 13 ustawy o podatku rolnym (ulga inwestycyjna)

 

1/  Fortuna Monika

2/  Ćwiok Waldemar

3/ HOLDY Spółka z o.o.

Wykaz osób, którym w 2021  roku  udzielono zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

 

1/ Rybińska Dorota

 

Wykaz osób, którym w roku 2021 udzielono pomocy publicznej
w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

lp.

Nazwisko i imię lub nazwa

lp.

Nazwisko i imię lub nazwa

1.

Strzelecki Zbigniew

25.

Sułkowski Piotr

2.

Bajer Krzysztof

26.

Hewusz Teresa

3.

Kostrzewski Adam

27.

Karnicki Marek

4.

Czyż Agnieszka

28.

ORG-STAR Spółka z o.o.

5.

Witkowska Anna

29.

HOLDY Spółka z o.o.

6.

Kubica Marcin

30.

Stankiewicz Andrzej

7.

Fortuna Monika

31.

Stankiewicz Łukasz

8.

Opala Grzegorz

32.

Całko Wojciech

9.

Mencel Ireneusz

33.

Szymański Grzegorz

10

Ciechanowicz Jadwiga

34.

Tomala Lech

11.

Ciechanowicz Przemysław

35.

Kopaszewski Jerzy

12.

Włodkowski Kazimierz

36.

Kopaszewski Adrian

13.

Fossa Mirosław

37.

Łaskarzewski Piotr

14.

Rój Kazimierz

38.

Kaźmierski Tomasz

15.

Krzysztofiak Szymon

39.

Żmuda-Trzebiatowski Antoni

16.

Ciechanowicz Wojciech

40.

Pietruch Iwona

17.

Żmuda-Trzebiatowski Zygmunt

41.

Pietruch Krzysztof

18.

Biały Bartosz

42.

Kaleta Arkadiusz

19.

Biały Krzysztof

43.

Hadryś Mirosław

20.

Lenartowicz  Jacek

44.

Marciniak Krzysztof

21.

Matuszewski Krzysztof

45.

Bednarz Stanisław

22.

Koperwas Józef

46.

Wawrzyniak Szymon

23.

Szostowski Jacek

47.

Wawrzyniak Marta

24.

Ćwiok Krzysztof

48.

Sawicki Krzysztof

49.

Wodziński Aleksander

69.

Sanecka Halina

50.

Białomazur Marek

70.

Włodkowski Krzysztof

51.

Saja Mateusz

71.

Stankiewicz Zdzisław

52.

Solski Andrzej

72.

Żmuda-Trzebiatowska Maria

53.

Makrzanowski Marcin

73.

Fossa Jarosław

54.

Downar Piotr

74.

Jakubowski Piotr

55.

Sawczuk Juliusz

75.

Wiśniewski Tomasz

56.

Linek Dominik

76.

Majos Eugeniusz

57.

Lemczak Barbara

77.

Chodara Artur

58.

Karaś Zbigniew

78.

Bochnak Bogdan

59.

Żmuda-Trzebiatowski Dawid

79.

Lewandowska Marzenna

60.

Gruchot Piotr

80.

Majos Mateusz

61.

Witkowski Dariusz

81.

Tomala Jacek

62.

Witkowski Paweł

82.

Łojko Szymon

63.

Tatała Jacek

83.

Linek Zygmunt

64.

Wójcik Paweł

84.

Sawczuk Paula

65.

Nowak Dorota

85.

STAR AGRO Spółka z o.o.

66.

Żmuda-Trzebiatowski Grzegorz

86.

Widecki Jan

67.

Bocian Artur

87.

Ćwiok Łukasz

68.

Mencel-Haba Iwona

 

 

 

Sporządziła:

Barbara Jakubowska  - Skarbnik Gminy

Boleszkowice, dnia 30 maja 2022 rok

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 31-05-2022 07:55:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Jakubowska 31-05-2022
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 31-05-2022 07:56:50