Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnej w m. Gudzisz

WÓJT GMINY BOLESZKOWICE

OGŁASZA

       II przetarg  ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w m. Gudzisz będącej własnością GMINY  BOLESZKOWICE

Nr działki

Powierzchnia działki [ha]

Kwota wywoławcza czynszu dzierżawnego oraz sposób płatności [zł]

Wadium w [zł]

Okres dzierżawy i przeznaczenie

 

Część 206/8

5,65 ha

(PsIV, PsV, PsVI )

 

1.200,00 netto / rocznie

 

200,00

 

Czas nieokreślony

Cel rolny

Działka oznaczona nr 206/8 położona jest w m. Gudzisz przy drodze wewnętrznej nr 193 obręb Gudzisz. Działka porośnięta jest drzewami z gatunku sosna powstałymi w wyniku samosiewu. Działka posiada nieregularny kształt oraz wysokość. Granic nieruchomości nie wznawiano. Ewentualne wznowienie granic nieruchomości leży po stronie dzierżawcy.

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice obowiązywał do dnia 31.12.2002 r. Obecnie Gmina Boleszkowice posiada studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boleszkowice uchwalone Uchwałą nr XXVIII/128/05 Rady Gminy Boleszkowice w dniu 31 marca 2005 roku.

Przetarg odbędzie się w dniu: 28 czerwca 2022 r. w godzinach: 900 w Salu Posiedzeń Urzędu Gminy Boleszkowice, ul. Słoneczna 24, 74-407 Boleszkowice. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium. Wadium należy wpłacić tylko i wyłącznie na konto Urzędu Gminy: Bank PEKAO S.A. I O/ Dębno 30124035521111000040464709 najpóźniej do dnia 23.06.2022 r. (liczy się data wpływu na konto Gminy).  Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał wlicza się w kwotę czynszu dzierżawnego.

W przypadku uchylenia się uczestnika od podpisania umowy dzierżawy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Boleszkowice, a przetarg czyni niebyłym. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po odbytym przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu. Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy notarialnej).

Minimalne postąpienie ustalają uczestnicy przetargu z komisją przetargową (nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej).

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje o ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Boleszkowice przy ul. Słoneczna 24 osobiście lub telefonicznie tel. 0957606124 wew. 36.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

dnia 27.05.2022 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

dnia .............................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 27-05-2022 08:16:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 27-05-2022
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 27-05-2022 08:16:29