Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o II przetargach ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości rolnych w m. Chlewice i m. Kaleńsko

WÓJT GMINY BOLESZKOWICE

OGŁASZA

       II przetarg  ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonych w m. Chlewice i w m. Kaleńsko będących własnością GMINY  BOLESZKOWICE

Nr działki

Powierzchnia działki [ha]

Obręb

Kwota wywoławcza czynszu dzierżawnego oraz sposób płatności [zł]

Wadium w [zł]

Okres dzierżawy i przeznaczenie

374

11,6378 ha

(Lzr-PsVI, PsV, PsVI, N, ŁV )

 

 

 

 

 

Chlewice

2.400,00 netto / rocznie

400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas nieokreślony

Cel rolny

375

11,6194 ha

(Lzr-PsVI, PsV, PsVI)

2.400,00 netto / rocznie

400,00

376

11,5251 ha

(Lzr-PsVI, PsVI)

2.400,00 netto / rocznie

400,00

377

11,6299 ha

(Lzr-PsV i Lzr-PsVI)

2.400,00 netto / rocznie

400,00

378

5,0965 ha

(Lzr-PsV, ŁV, PsV)

1.100,00 netto / rocznie

200,00

379

10,3031 ha

(Lzr-PsVI, ŁV i VI, W-ŁV i VI)

2.100,00 netto / roczne

400,00

380

10,8628 ha

(ŁV i VI, W-ŁV i VI)

2.250,00 netto / rocznie

400,00

381

10,8620 ha

(ŁV i VI, W-ŁV i VI)

2.250,00 netto / rocznie

400,00

382

12,0446 ha

(ŁV i VI, W-ŁV i VI)

2.500,00 netto / rocznie

400,00

383

12,0480 ha

(ŁIV, V i VI, W-ŁIV, V i VI)

2.600,00 netto / rocznie

400,00

34/5

15,6847

(ŁIV, V, PsIV, V, VI, Wsr, Lzr PsV)

Kaleńsko

3.300,00 netto / rocznie

600,00

Wszystkie nieruchomości położone są w granicach obszarów Natura 2000: PLB 320003 Dolina Dolnej Odry oraz PLH 320037 Dolna Odra oraz w granicach obszaru ONW II kategorii (nizinny, strefy nizinnej II). Granic nieruchomości nie wznawiano. Ewentualne wznowienie granic poszczególnych nieruchomości leży po stronie dzierżawcy. Dzierżawca zobowiązany będzie do utrzymania urządzeń melioracji, położonych w granicach dzierżawionej nieruchomości. Zakazuje się grodzenia nieruchomości bezpośrednio do lustra wody. Należy pozostawić pas dostępu do wody o szerokości 2-3 m. Zakazuje się grodzenia dróg. Ewentualne ogrodzenie należy wykonać po granicy dzierżawionej nieruchomości. Naruszenie w/w postanowień może skutkować rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym.

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice obowiązywał do dnia 31.12.2002 r. Obecnie Gmina Boleszkowice posiada studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boleszkowice uchwalone Uchwałą nr XXVIII/128/05 Rady Gminy Boleszkowice w dniu 31 marca 2005 roku.

Przetargi odbędą się w dniu: 7 lipca 2021 r. w godzinach: 900 (działka 374), 930 (działka 375), 1000 (działka 376), 1030 (działka 377), 8 lipca 2021 r. w godzinach: 900 (działka 378), 930 (działka 379), 1000 (działka 380), 1030 (działka 381) i 9 lipca 2021 r. w godzinach: 900 (działka 382), 930 (działka 383), 1000 (działka 34/5) w Gminnym Ośrodku Kultury, ul. Poznańska 19A, 74-407 Boleszkowice. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium. Wadium należy wpłacić tylko i wyłącznie na konto Urzędu Gminy: Bank PEKAO S.A. I O/ Dębno 30124035521111000040464709 najpóźniej do dnia 29.06.2021 r. (liczy się data wpływu na konto Gminy).  Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał wlicza się w kwotę czynszu dzierżawnego.

W przypadku uchylenia się uczestnika od podpisania umowy dzierżawy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Boleszkowice, a przetarg czyni niebyłym. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po odbytym przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu. Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy notarialnej).

Minimalne postąpienie ustalają uczestnicy przetargu z komisją przetargową (nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej).

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje o ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Boleszkowice przy ul. Słoneczna 24 osobiście lub telefonicznie tel. 0957606124 wew. 36.

Uczestnik przetargu winien być wyposażony w maseczkę ochronną.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

dnia 07.06.2021 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

dnia .............................................

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 mapa Chlewice i kaleńsko.doc (DOC, 1.57Mb) 2021-06-07 11:54:55 130 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 07-06-2021 11:54:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 07-06-2021
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 07-06-2021 11:54:55