Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nieruchomości gruntowe Chwarszczany, dz. 396


WÓJT GMINY W BOLESZKOWICACH

OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w m. Chwarszczany będącej własnością GMINY BOLESZKOWICE

  1. Położenie nieruchomości - m. Chwarszczany.

  1. Działka oznaczona nr ewidencyjnym - 396.

  1. Powierzchnia nieruchomości - 0,3700 ha

  2. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Myśliborzu prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW.22607.

  1. Cena wywoławcza nieruchmości - 28.000,00 zł. do wylicytowanej ceny naliczony zostanie

Podatek VAT w wysokości 22%.

6. Wadium w wysokości - 2.800,00 zł.

.

7 . Plan zagospodarowania przestrzennego obowiązywał do 31.12. 2002 r. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boleszkowice uchwalonego uchwałą nr.XXVIII/128/05 Rady Gminy Boleszkowice w dniu 31.03.2005 r. teren objęty studium stanowi strefę istniejącego zainwestowania ,teren istniejącej zabudowy miejscowości ,koloni i przysiółków oraz terenów użytkowych gospodarczo i produkcyjnie uzupełnienia i adaptacje istniejących układów przestrzennych.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.02.2007 roku o godzinie 8.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Boleszkowicach. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Boleszkowice , przy ul. Świerczewskiego 24 w godz. od 9.00 do 14.00 lub na konto Urzędu Gminy : Bank PEKAO S.A. I O/ Dębno 64124035521111000040464679 najpóźniej do dnia 15.02.2007 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zalicza się na poczet kupna nieruchomości, która winna być wpłacona najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

W przypadku uchylenia się uczestnika od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz gminy Boleszkowice a przetarg czyni niebyłym.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po odbytym przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu.

Minimalne postąpienie ustalają uczestnicy przetargu z komisją przetargową ( nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej).

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje o w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Boleszkowice przy ul .Świerczewskiego 24 osobiście lub telefonicznie tel. 0957606124 wew.36

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

dnia 16.02.2007 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

dnia .............................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Kozłowski 17-01-2007 12:04:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Kozłowski 17-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Marcin Kozłowski 17-01-2007 12:04:48