Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w m. Kaleńsko

WÓJT GMINY BOLESZKOWICE

OGŁASZA

       I przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Kaleńsko będących własnością GMINY  BOLESZKOWICE

Nr działki

Powierzchnia działki [ha]

Nr Księgi Wieczystej

Wartość w [zł] + VAT od wylicytowany kwoty

Wadium w

[zł]

 

Zapis dokumentów planistycznych

67/3

0,1406

 

 

SZ1M/00024146/6

27.400,00

2.000,00

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boleszkowice uchwalonego uchwałą nr XXVIII/128/05 Rady Gminy Boleszkowice w dniu 31 marca 2005 roku terem przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe;

67/4

0,1473

28.500,00

2.000,00

78/14

0,2999

45.100,00

4.000,00

Nieruchomości położone są w centrum miejscowości Kaleńsko. Charakter miejscowości (bezpośrednie sąsiedztwo rzeki Odra) sprawia, iż działki leżą w zasięgu terenów potencjalnie zalewowych. Z uwagi na położenie podlegają procedurze uzyskania zgody na odstąpienie od zakazu zabudowy (PGW Wody Polskie Szczecin) przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W sąsiedztwie w/w nieruchomości powstały nowe budynki mieszkalne

Przetargi odbędą się w dniu 24 lutego 2021 r. w godzinach: 900 (działka 67/3), 915 (działka 67/4), 930 (działka 78/14) w sali posiedzeń Urzędu Gminy Boleszkowice. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium. Wadium należy wpłacić tylko i wyłącznie na konto Urzędu Gminy: Bank PEKAO S.A. I O/ Dębno 30124035521111000040464709 najpóźniej do dnia 18.02.2021 r. (liczy się data wpływu na konto Gminy).  Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał wlicza się w kwotę kupna nieruchomości.

W przypadku uchylenia się uczestnika od podpisania aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Boleszkowice, a przetarg czyni niebyłym. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po odbytym przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu. Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej). Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

Minimalne postąpienie ustalają uczestnicy przetargu z komisją przetargową (nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej).

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje o ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Boleszkowice przy ul. Słoneczna 24 osobiście lub telefonicznie tel. 0957606124 wew. 36.

Uczestnik przetargu winien być wyposażony w maseczkę i rękawice ochronne.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

dnia 22.01.2021 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

dnia .............................................

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Kaleńsko 1.png (PNG, 392.87Kb) 2021-01-26 10:28:51 171 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 26-01-2021 10:28:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 26-01-2021
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 26-01-2021 10:28:51