Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Konkurs na stanowisko specjalisty ds. kadr i płac oraz księgowości

Konkurs na stanowisko specjalisty ds. kadr i płac oraz księgowości

Konkurs na stanowisko specjalisty ds. kadr i płac oraz księgowości w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach

Boleszkowice, 12.01.2021 r.

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Boleszkowicach poszukuje kandydata na wolne stanowisko: specjalista ds. kadr i płac.

Wymiar etatu: 1/2 umowa na zastępstwo,

Planowane zatrudnienie: luty 2021 r.

Miejsce pracy: Urząd Gminy w Boleszkowicach ul. Słoneczna 24, 74-407 Boleszkowice

Zakres podstawowych obowiązków:

 • Obsługa kadry pracowników – prowadzenie akt osobowych, , nagrody jubileuszowe itp.,
 • Sporządzanie i przechowywanie listy obecności pracowników.
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy.
 • Sporządzanie listy płac, prowadzenie spraw dotyczących zasiłków i zwolnień lekarskich.
 • Sporządzanie deklaracji ZUS, GUS i US.
 • Sporządzanie PIT-ów do Urzędu Skarbowego.
 • Opisywanie dokumentów finansowych.
 • Sporządzanie przelewów i ich realizacja..
 • Udział w opracowywaniu planów finansowych jednostki;
 • Inne działania związane z pracą na stanowisku, realizowanie bieżących zadań wyznaczonych przez dyrektora.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie zgodne z art. 54  ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), tj. kandydat spełnia jeden z poniższych warunków:
  • Ukończył/a ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  • Ukończył/a średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 2 letnią praktykę w księgowości,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego; osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
 • Brak prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • Nieposzlakowana opinia;
 • Umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows, Excel, Word, programy kadrowo-płacowe, finansowo-księgowe).
Wymagania dodatkowe:
 • Znajomość ustaw i rozporządzeń o pracownikach samorządowych i ich wynagradzania;
 • Znajomość ustawy Kodeks pracy;
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do przedmiotowej ustawy;
 • Znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej;
 • Znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystywania unijnych środków finansowych;
 • Doświadczenie w prowadzeniu rachunkowości i gospodarki finansowej jednostki budżetowej;
 • Doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku w obszarze finansów i rachunkowości;
 • Znajomość programów: Płatnik, AGA;
 • Łatwość komunikacji pisemnej i werbalnej;
 • Rzetelność, sumienność, dokładność;
 • Umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy;
 • Umiejętność pracy w zespole.
Oferujemy:
 • zatrudnienie w ramach umowy na zastępstwo;
 • Pakiet socjalny;
 • Możliwość rozwoju osobistego i zawodowego;
 • Przyjazne środowisko pracy.
Wymagane dokumenty:
 • CV oraz list motywacyjny wraz z własnoręcznym podpisem;
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje;
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe lub znajomość zagadnień ujętych w ogłoszeniu jako wymagania niezbędne (zaświadczenia, opinie, referencje, itp.);
 • Kopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzającym wymagany staż pracy;
 • Kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie;
 • Własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
– „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji przeprowadzanej przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.  2018 poz. 1000)”;

– „Oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.”

– „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam
z pełni praw publicznych.”.

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 902), jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Termin składania ofert: do 20.01.2021 r.

Oferty należy składać w:
 • Sekretariacie Urzędu Gminy w Boleszkowicach ul Słoneczna 24, 74-407 Boleszkowice;

 

Oferty wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

“Nabór na stanowisko specjalisty ds. kadr i płac oraz księgowości w GCKiBP w Boleszkowicach”
Informacje dodatkowe:
 • Kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne.
 • Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji.
Informacje o naborze i jego wynikach zostaną umieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy w Boleszkowicach.

 

p.o. Dyrektora Gminnego Centrum Kultury

i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach

Anna Sobczyńska

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Konkurs na stanowisko specjalisty ds kadrowo księgowych.doc (DOC, 44.50Kb) 2021-01-14 09:31:27 154 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Pelczarska 14-01-2021 09:31:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Walczak 14-01-2021
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Pelczarska 14-01-2021 09:32:32