Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Załącznik 2


Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXVI/120/2005

Rady Gminy w Boleszkowicach

z dnia 27 stycznia 2005 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY W BOLESZKOWICACH W 2005 ROKU

  • według ważniejszych źródeł

w złotych

Źródła dochodów

Plan na 2005r.

1

2

I. DOCHODY WŁASNE:

1.722.562

1. Podatki:

877.000

a) od nieruchomości

440.000

b) rolny

278.000

c) leśny

110.000

d) od środków transportowych

26.000

e) od działalności gospodarczej osób fizycznych,

opłacany w formie karty podatkowej

6.000

f) od spadków i darowizn

2.000

g) od posiadania psów

2.000

h) podatek od czynności cywilnoprawnych

13.000

2. Opłaty

54.214

a) skarbowa

7.000

b) eksploatacyjna

16.000

c) lokalne /targowa, klimatyczna/

500

d) inne -

30.714

w tym opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

27.000

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód

budżetu państwa

337.199

a) w podatku dochodowym od osób fizycznych

330.199

b) w podatku dochodowym od osób prawnych

7.000

4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe

oraz wpłaty do zakładów budżetowych i

gospodarstw pomocniczych

27.000

5. Dochody z majątku.

191.000

6. Odsetki od środków finansowych gminy,

gromadzonych na rachunkach bankowych

6.000

7. Odsetki od pożyczek udzielonych przez gminę.

-

8. Opłaty prolongacyjne oraz odsetki od

nieterminowego regulowania należności

stanowiących dochód gminy.

27.600

9. Odsetki i dywidendy od kapitału wniesionego do

spółek

-

10. Dochody z kar pieniężnych i grzywien

określonych odrębnymi przepisami.

-

11. Spadki, zapisy, darowizny.

-

12. Inne dochody należne gminie na podstawie

odrębnych przepisów

202.549

Źródła dochodów

Plan na 2005r.

1

2

II. SUBWENCJE OGÓLNE:

2.267.637

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego

1.542.919

2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego

-

3. Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin:

  • rekompensata dochodów z tytułu częściowej likwidacji podatku od środków transportowych

  • rekompensowane skutki ulg ustawowych w podatkach

-

4. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

  • kwota podstawowa - 423.045

  • kwota uzupełniająca - 301.673

724.718

III. DOTACJE:

881.250

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z

zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz

inne zadania zlecone ustawami.

797.250

2. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę

na podstawie porozumień z organami administracji

rządowej lub innymi jednostkami samorządu

terytorialnego.

-

3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych

gmin.

84.000

4. Dotacje z funduszy celowych.

-

5. Dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie

bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i

porządku publicznego.

-

    • IV. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE

WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (SUBWENCJE Z ANR)

-

RAZEM DOCHODY GMINY:

4.871.449

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Kozłowski 07-02-2005 13:21:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Kozłowski 07-02-2005
Ostatnia aktualizacja: Marcin Kozłowski 07-02-2005 13:21:09