Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o IX przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej (lokal użytkowy) położonej w m. Namyślin

WÓJT GMINY W BOLESZKOWICACH

OGŁASZA

       IX przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w m. Namyślin będącego własnością GMINY  BOLESZKOWICE

 

1. Położenie lokalu użytkowego-                                          m. Namyślin 11;                                            

2. Działka ewidencyjna-                                                      229/1 o pow. 0,14 ha;

3. Powierzchnia użytkowa lokalu-                                        68,40 m2;

4. Powierzchnia przynależnych pomieszczeń-                      Piwnica- 11,40 m2;

6. Udział w gruncie i częściach wspólnych budynku -           226/1000;

7. Cena wywoławcza-                                                        56.350,00 zł

8. Wadium-                                                                      5.000,00 zł

9. Nr Księgi Wieczystej -                                                   SZ1M/00027833/0

10. Brak Planu zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice. Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Boleszkowice obowiązywał do dnia 31.12.2002 roku. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boleszkowice uchwalonego uchwałą nr XXVIII/128/05 Rady Gminy Boleszkowice w dniu 31 marca 2005 roku teren obgięty działką nr 229/1 stanowi strefę stanowi strefę usług handlu, gastronomii, administracji, zdrowia, kultury i innych usług towarzyszących.

Dziewiąty przetarg odbędzie się w dniu 18 września 2020 roku o godzinie 900 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Boleszkowice. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium. Wadium należy wpłacić tylko i wyłącznie na konto Urzędu Gminy: Bank PEKAO S.A. I O/ Dębno 30124035521111000040464709 najpóźniej do dnia 15.09.2020 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał wlicza się w kwotę kupna nieruchomości, która winna być wpłacona najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

W przypadku uchylenia się uczestnika od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Boleszkowice, a przetarg czyni niebyłym. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po odbytym przetargu. W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu. Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej). Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe. Minimalne postąpienie ustalają uczestnicy przetargu z komisją przetargową (nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej).

Dodatkowe informacje o w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Boleszkowice przy ul. Słoneczna 24 osobiście lub telefonicznie tel. 0957606124 wew. 36 lub 506 506 079.

Uczestnik przetargu winien być wyposażony w maseczkę i rękawiczki ochronne.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

dnia  18.08.2020 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

dnia .............................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 20-08-2020 07:23:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 20-08-2020
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 20-08-2020 07:23:09