Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogloszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonej w m. Boleszkowice

WÓJT GMINY W BOLESZKOWICACH

OGŁASZA

       III przetarg  ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej w m. Boleszkowice będącej własnością GMINY  BOLESZKOWICE

Nr działki lub jej część

Powierzchnia dzierżawionej działki lub jej części [ha]

Wadium w [zł]

Stawka czynszu dzierżawnego oraz sposób płatności

Przeznaczenie  nieruchomości

Okres dzierżawy

Cześć działki 1353/73 i 1354/14

 

0,0456

 

10,00

 

68,40 zł netto/rocznie

 

Cel rolny, ogrody warzywne

 

Czas nieokreślony

Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie Osiedla Jaśminowego w m. Boleszkowice.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 lipca 2019 r. o  godzinie 800 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Boleszkowice. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy: Bank PEKAO S.A. I O/ Dębno 30124035521111000040464709 lub w kasie najpóźniej do dnia 26.07.2019 r. (za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek gminy). Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał wlicza się w kwotę czynszu dzierżawnego.

W przypadku uchylenia się uczestnika od podpisania umowy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Boleszkowice, a przetarg czyni niebyłym. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po odbytym przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu. Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

Minimalne postąpienie ustalają uczestnicy przetargu z komisją przetargową (nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej).

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje o ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Boleszkowice przy ul. Słoneczna 24 osobiście lub telefonicznie tel. 0957606124 wew. 36.

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

dnia 28.06.2019 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

dnia .............................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 02-07-2019 10:05:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 02-07-2019
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 02-07-2019 10:05:38