Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

INFORMACJA z wykonania budżetu gminy za 2018 r.

INFORMACJA

z wykonania budżetu gminy za 2018 r.

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869) – Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

 

1.WYKONANIE BUDŻETU ZA 2018 ROK

Budżet na 2018 rok uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXIV/232/2017

z dnia 28 grudnia 2017 roku po dokonanych zmianach w ciągu roku po stronie plan dochodów zamknął się kwotą 15.549.679,51 zł, natomiast po stronie wydatków  15.760.089,31 zł.

  • dochody na plan 15.549.679,51 zł zostały zrealizowane w wysokości  16.276.098,92 zł co stanowi 104,67%.
  • wydatki na plan 15.760.089,31 zł zostały zrealizowane w wysokości 15.320.289,39 co stanowi 97,21 %.

 

Wykonanie dochodów budżetu gminy według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

Dochody własne na plan 7.279.704,95 zł zrealizowano 8.092.907,35 zł, co stanowi – 115,65%.

Subwencje ogólne na plan 3.365.531,00 zł zrealizowano 3.365.531,00 zł, co stanowi 100,0%.

Dotacje na plan 4.904.443,56 zł zrealizowano 4.817.660,57 zł co stanowi 98,23%.

 

Wykonanie wydatków według działów:

Dział

Nazwa

Plan wydatków na 2018 r.

Wykonanie wydatków

%

wykonania

1

2

3

4

5

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

735.407,17

723.951,80

98,44

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

805.324,00

769.970,26

95,61

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

27.020,00

23.547,53

87,15

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

132.883,00

126.547,55

95,23

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2.106.023,84

2.051.040,14

97,39

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

 

52.095,00

 

44.041,26

 

84,54

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

229.985,32

224.206,11

97,49

757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

40.000,00

34.603,67

86,51

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

55.874,00

-

0,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

4.767.347,94

4.764.051,46

99,93

851

OCHRONA ZDROWIA

85.169,93

47.069,48

55,27

852

POMOC SPOŁECZNA

907.297,11

839.805,11

92,56

 

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

3.563,00

 

3.563,00

 

100,00

855

RODZINA

3.492.191,00

3.421.354,90

97,97

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1.748.538,00

1.683.882,69

96,30

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

516.024,00

512.571,96

99,33

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

55.346,00

50.082,47

90,49

 

OGÓŁEM WYDATKI:

15.760.089,31

15.320.289,39

97,21

 

 

DŁUG PUBLICZNY GMINY BOLESZKOWICE NA KONIEC ROKU 2018 WYNOSI: - 888.994,24 ZŁ.

 

2. KWOTA WYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2

Nie dotyczy.

 

3. WYMAGALNE ZOBOWIĄZANIA:

a)   wynikające z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub

      ostatecznych decyzji administracyjnych – NIE DOTYCZY;

  1. uznanych za bezsporne przed właściwą jednostką sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem – NIE DOTYCZY  

4.  KWOTY DOTACJI

a) otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego  - 137.595,70 zł

b)  udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego – 381.503,00 zł.

 

5. WYKAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ, GWARANCJI, Z WYMIENIENIEM PODMIOTÓW, KTÓRYCH GWARANCJE I PORĘCZENIA DOTYCZĄ

Nie dotyczy

 

6. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2018 udzielono w zakresie podatków lub opłat ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono

spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

 

- PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Nie udzielono ulg

 

- PODATEK ROLNY

Nie udzielono ulg

                                  

- PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Nie udzielono ulg

 

Osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie udzielono ulg, umorzeń, odroczeń.

 

Wykaz osób, którym w 2018 roku udzielono pomocy publicznej na podstawie art.12 ust. 1 pkt.4 ustawy o podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha

 

1/ Ciechanowicz Wojciech

2/ Sawicka-Soroczyńska Izabela

3/ Wójcik Ewelina

4/ Witkowski Dariusz

5/ Łaskarzewski Piotr

6/ Czyż Agnieszka

7/ Kostrzewski Adam

8/ Bajer Krzysztof

 

Wykaz osób, którym w 2018 roku udzielono pomocy publicznej na podstawie art. 13 ustawy o podatku rolnym (ulga inwestycyjna)

 

1/ Sawczuk Juliusz

 

Wykaz osób, którym w roku 2018 udzielono pomocy publicznej
w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

lp.

Nazwisko i imię lub nazwa

lp.

Nazwisko i imię lub nazwa

1.

Witkowska Anna

44.

Binek Lesław

2.

Milczarek Marcin

45.

Karnicki Marek

3.

Milczarek Aleksandra

46.

Bugla Wacław

4.

Szczepaniak Beata

47.

Żurawska Monika

5.

Ciechanowicz Jadwiga

48.

Kędzia Juliusz

6.

Ciechanowicz Przemysław

49.

Włodkowski Kazimierz

7.

Strzelecki Zbigniew

50.

Bocian Artur

8.

Saja Mateusz

51.

Bednarz Stanisław

9.

Lemczak Barbara

52.

Hewusz Teresa

10

Opala Grzegorz

53.

Stankiewicz Zofia

11.

Szostowski Jacek

54.

Kopaszewski Jerzy

12.

Tomala Jacek

55.

Kopaszewski Adrian

13.

Lewandowski Jacek

56.

Wodziński Aleksander

14.

Matuszewski Krzysztof

57.

Cebula Jan

15.

Rój Kazimierz

58.

Fossa Jarosław

16.

Mencel Ireneusz

59.

Makrzanowski Marcin

17.

Zając Anna

60.

Linek Zygmunt

18.

Hadryś Mirosław

61.

Pietruch Danuta

19.

Krzysztofiak Szymon

62.

Żmuda-Trzebiatowski Antoni

20.

Sawicki Krzysztof

63.

Kaźmierski Tomasz

21.

Stankiewicz Andrzej

64.

Gruchot Piotr

22.

Lenartowicz Jacek

65.

Stankiewicz Zdzisław

23.

Pietruch Krzysztof

66.

Bochnak Bogdan

24.

Ciechanowicz Wojciech

67.

Marciniak Krzysztof

25.

Witkowski Dariusz

68.

Sułkowski Piotr

26.

Ćwiok Waldemar

69.

Karaś Zbigniew

27.

Sawczuk Juliusz

70.

Kubica Marcin

28.

Koperwas Józef

 71.

Ćwiok Łukasz

29.

Jakubowski Piotr

72.

Białomazur Marek

30.

Sanecki Paweł

73.

Ćwiąkała Renata

31.

Wawrzyniak Marta

74.

Wiśniewski Tomasz

32.

Pietruch Iwona

75.

Ćwiok Krzysztof

33.

Sanecka Halina

76.

Kaleta Arkadiusz

34.

Biały Bartosz

77.

Biały Krzysztof

35.

"HOLDY" Spółka z o.o.

78.

Łojko Szymon

36.

STAR AGRO Spółka z o.o.

79.

ORG-STAR Spółka z o.o.

37.

Kilijański Wojciech

80.

Chodara Artur

38.

Tatała Jacek

81.

Wawrzyniak Szymon

39.

Fossa Mirosław

82.

Piekar Jadwiga

40.

Ciupek Stanisław

83.

Lewandowska Marzenna

41.

Żugaj Artur

84.

Solski Andrzej

42.

Wójcik Paweł

85.

Całko Wojciech

43.

Żugaj Grzegorz

 

 

 

Sporządziła:

Barbara Jakubowska  - Skarbnik Gminy

Boleszkowice, dnia 22 maja 2019 rok

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Woroniak 22-05-2019 11:07:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Jakubowska 22-05-2019
Ostatnia aktualizacja: Justyna Woroniak 22-05-2019 11:07:27