Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BOLESZKOWICACH

Wójt Gminy Boleszkowice

ogłasza konkurs kandydatów na stanowisko

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach

z siedzibą przy ul. Poznańskiej 19a, 74-407 Boleszkowice

 

 

  1. ZAKRES ZADAŃ

 

1. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Centrum Kultury w Boleszkowicach oraz zatrudnionych w nim pracowników.

2. Koordynowanie działalności kulturalnej na terenie Gminy Boleszkowice.

3. Współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie upowszechniania kultury.

4. Przestrzeganie zasad gospodarności oraz dbanie o właściwe zabezpieczenie mienia Centrum Kultury w Boleszkowicach.

5. Prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej Centrum Kultury w Boleszkowicach.

  1. KANDYDAT NA STANOWISKO POWINIEN SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA:

1. niezbędne:

1.  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

2.  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

3.  wykształcenie wyższe magisterskie – preferowane wykształcenie humanistyczne, artystyczne, pedagogiczne, ekonomiczne oraz zarządzanie i marketing;

4. brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5.  nieposzlakowana opinia;

6.  co najmniej 3-letni staż pracy;

7.  znajomość przepisów prawnych z zakresu funkcjonowania instytucji kultury, w tym:

a) ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz aktów wykonawczych,

b) ustawy o finansach publicznych,

c) prawo zamówień publicznych,

d) kodeks pracy;

8.  zdolności menedżerskie i organizatorskie oraz umiejętność kierowania zespołem

poświadczona przedłożonym w formie pisemnej opracowaniem pod nazwą

,,Koncepcja funkcjonowania Centrum Kultury w Boleszkowicach”.

,,Koncepcja funkcjonowania Centrum Kultury w Boleszkowicach” zawierać winna następujące elementy:

1) opis zakresu działalności Centrum Kultury w Boleszkowicach w oparciu o Statut Centrum Kultury w Boleszkowicach, z uwzględnieniem świetlic wiejskich oraz biblioteki;

2) koncepcja współpracy z istniejącymi stowarzyszeniami, fundacjami i grupami nieformalnymi z terenu Gminy Boleszkowice;

3) wskazanie źródeł finansowania działalności Centrum Kultury w Boleszkowicach z uwzględnieniem dochodów własnych i środków zewnętrznych;

2. dodatkowe (preferowane):

1. co najmniej roczny lub dłuższy okres zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych, lub samodzielnych;

2. znajomość języka niemieckiego lub angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację;

3. komunikatywność;

4. terminowość;

5. rzetelność;

6. odpowiedzialność;

7. sumienność;

8. umiejętność pracy w zespole.

III. ZGŁOSZENIA (WYŁĄCZNIE W FORMIE PISEMNEJ) MUSZĄ ZAWIERAĆ:

1. list motywacyjny;

2. życiorys /CV/ z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej;

3. dokumenty poświadczające wykształcenie, doświadczenie zawodowe i staż pracy oraz potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności;

4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania w formie elektronicznej pod adresem www.boleszkowice.pl w zakładce nabór, lub w siedzibie Urzędu Gminy Boleszkowice ul. Słoneczna 24, 74-407 Boleszkowice, w pokoju nr 6);

5. oświadczenie o niekaralności;

6. oświadczenie o stanie zdrowia;

7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

8. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;

10. kserokopia dowodu osobistego;

11. pisemne opracowanie pod nazwą ,,Koncepcja funkcjonowania Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki publicznej w Boleszkowicach”.

IV. INNE NIEZBĘDNE INFORMACJE

Treść Regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach oraz informacje o warunkach organizacyjno-finansowych Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.boleszkowice.pl) oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Urzędu Gminy Boleszkowice (ul. Słoneczna 24, 74-407 Boleszkowice).

Szczegółowe informacje o konkursie udzielane są pod numerem telefonu 95 760 61 24 Urząd Gminy Boleszkowice.

V. OKREŚLENIE TERMINU I MIEJSCA SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 31.07.2019 roku do godz.14.00 osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy lub drogą pocztową na adres: URZĄD GMINY BOLESZKOWICE ul. Słoneczna 24, 74-407 Boleszkowice (liczy się data wpływu do Urzędu), w zamkniętej kopercie  z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Konkurs na Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku Konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.boleszkowice.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy  w przewidywanym terminie do dnia 09.08.2019r.

     

                                                                                                                       Wójt Gminy

                                                                                                                 Jan Krzywicki

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ŚWIETLICE WIEJSKIE I BIBLIOTEKA - GMINA BOLESZKOWICE.docx (DOCX, 13.33Kb) 2019-05-13 09:31:04 13 razy
2 zarządzenie 11 na 2019 ogłoszenie na dyrektora GCK.doc (DOC, 94.50Kb) 2019-05-13 09:31:04 301 razy
3 kwestionariusz osobowy do konkursu.doc (DOC, 39.00Kb) 2019-05-13 09:30:02 289 razy
4 Organizacje pozarządowe prowadzące swoją działalność na terenie Gminy Boleszkowice.docx (DOCX, 13.33Kb) 2019-05-13 09:30:02 276 razy
5 Oświadczenie o karalności.docx (DOCX, 13.34Kb) 2019-05-13 09:30:02 278 razy
6 Oświadczenie o zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.docx (DOCX, 13.64Kb) 2019-05-13 09:30:02 318 razy
7 Oświadczenie przetwarzanie danych osobowych.docx (DOCX, 13.55Kb) 2019-05-13 09:30:02 266 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Woroniak 13-05-2019 09:30:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Walczak 13-05-2019
Ostatnia aktualizacja: Justyna Woroniak 13-05-2019 09:38:12