Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Boleszkowice ogłasza konkurs kandydatów na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach z siedzibą przy ul. Poznańskiej 19a, 74-407 Boleszkowice

Wójt Gminy Boleszkowice

ogłasza konkurs kandydatów na stanowisko

       Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach z siedzibą przy ul. Poznańskiej 19a, 74-407 Boleszkowice

 

 

  1. KANDYDAT NA STANOWISKO POWINIEN SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA:

 

1) wykształcenie wyższe ;

2) posiadanie obywatelstwa polskiego;

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
4) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe;

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym;

6) przedstawienie autorskiej koncepcji funkcjonowania Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach;

7) znajomość przepisów prawnych z zakresu funkcjonowania instytucji kultury w tym:

  1. funkcjonowania samorządowych instytucji kultury (znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz aktów wykonawczych);
  2. ustawy o finansach publicznych;
  3. znajomość zagadnień i umiejętności w zakresie pozyskiwania i korzystania z zewnętrznych środków finansowych;
  4. prawo zamówień publicznych;
  5. kodeks pracy.

 

II. ZGŁOSZENIA (WYŁĄCZNIE W FORMIE PISEMNEJ) MUSZĄ ZAWIERAĆ:

1) list motywacyjny;

2) życiorys /CV/ z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej;

3) dokumenty poświadczające wykształcenie, doświadczenie zawodowe i staż pracy oraz potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności;

4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania w formie elektronicznej pod adresem www.boleszkowice.pl w zakładce nabór, lub w siedzibie Urzędu Gminy Boleszkowice ul. Słoneczna 24, 74-407 Boleszkowice, w pokoju nr. 6) ;

5) oświadczenie o niekaralności;

6) oświadczenie o stanie zdrowia;

7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

8) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;

10) kserokopia dowodu osobistego;

11) pisemne opracowanie pod nazwą ,,Koncepcja funkcjonowania Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki publicznej w Boleszkowicach”.

 

III. INNE NIEZBĘDNE INFORMACJE

Treść Regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej  w Boleszkowicach oraz informacje o warunkach organizacyjno-finansowych Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.boleszkowice.pl) oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Urzędu Gminy Boleszkowice (ul. Słoneczna 24, 74-407 Boleszkowice).

Szczegółowe informacje o konkursie udzielane są pod numerem telefonu 95 760 61 24 Urząd Gminy Boleszkowice

 

IV. OKREŚLENIE TERMINU I MIEJSCA SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 08.02.2019 roku do godz. 13.00 osobiście  w Sekretariacie Urzędu Gminy lub drogą pocztową na adres: URZĄD GMINY BOLESZKOWICE ul. Słoneczna 24, 74-407 Boleszkowice (liczy się data wpływu do Urzędu), w zamkniętej kopercie  z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Konkurs na Dyrektora Gminnego Centrum Kultury  i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku Konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.boleszkowice.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy  w przewidywanym terminie do dnia 15.02.2019r.

     

 

                                                                                                                       Wójt Gminy

                                                                                                                 Jan Krzywicki

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ŚWIETLICE WIEJSKIE I BIBLIOTEKA - GMINA BOLESZKOWICE.docx (DOCX, 13.33Kb) 2018-12-20 12:35:10 363 razy
2 Organizacje pozarządowe prowadzące swoją działalność na terenie Gminy Boleszkowice.docx (DOCX, 13.33Kb) 2018-12-20 12:35:10 321 razy
3 Oświadczenie o karalności.docx (DOCX, 13.34Kb) 2018-12-20 12:35:10 319 razy
4 ZARZĄDZENIE NR 39.docx (DOCX, 14.55Kb) 2018-12-20 12:34:21 337 razy
5 załącznik nr 1.docx (DOCX, 15.82Kb) 2018-12-20 12:34:21 362 razy
6 załącznik nr 2.docx (DOCX, 16.87Kb) 2018-12-20 12:34:21 317 razy
7 kwestionariusz osobowy do konkursu.doc (DOC, 39.00Kb) 2018-12-20 12:34:21 336 razy
8 Oświadczenie przetwarzanie danych osobowych.docx (DOCX, 13.55Kb) 2018-12-20 12:34:21 302 razy
9 Oświadczenie o zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.docx (DOCX, 13.64Kb) 2018-12-20 12:34:21 316 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Woroniak 20-12-2018 12:34:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Walczak 20-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Justyna Woroniak 20-12-2018 12:35:10