Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok

Uchwała Nr  II/11/2018

Rady Gminy Boleszkowice

z dnia 28 listopada 2018 roku

 

 

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2018r., poz. 994 ze zm.: z 2018 r., poz. 1000; poz. 1349; poz. 1432), art.5  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 ze zm.: z 2018r. poz. 1669; poz. 1693; poz. 1722)  oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych  podatków i opłat lokalnych w 2019 r. (M.P. z 2018 r., poz. 745) Rada Gminy  Boleszkowice uchwala,  co następuje:

 

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Boleszkowice na 2019 rok:

1)  od 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części  w wysokości 0,51 zł;

2)  od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części  związanych z  prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części  zajętych na prowadzenie działalności  gospodarczej w wysokości  18,29 zł;

3)  od 1m2 powierzchni użytkowej  budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym w wysokości 10,16 zł;

4)  od 1 m2 powierzchni użytkowej  budynków lub ich części związanych z udzielaniem  świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,  zajętych  przez podmioty udzielające tych świadczeń  w wysokości 4,47 ;

5)  od 1m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  w wysokości  3,25 zł;

6)  od budowli  2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7

          7)  od gruntów

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,51 zł od 1 mpowierzchni;

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi      płynącymi jezior i zbiorników sztucznych  4,40 zł  od 1 ha powierzchni;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie  odpłatnej statutowej działalności    pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  0,21 zł od 1m2   powierzchni;

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 poz. 1023, 1529 i 1566), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 3,03 zł od 1m² powierzchni.

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

§ 3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 roku.

 

                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                  Ryszard Stoparek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Woroniak 30-11-2018 08:27:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Woroniak 30-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Justyna Woroniak 30-11-2018 08:27:30