Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie Wójta Gminy Boleszkowice o wynajmie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Boleszkowice

Boleszkowice, dnia 25.09.2018 r.

 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Boleszkowice

o wynajmie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Boleszkowice

 

Wójt Gminy Boleszkowice działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) ogłasza konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego położonego w m. Namyślin 70 z przeznaczeniem pod działalność handlową (sklep spożywczo-przemysłowy).

  1. Informacje o lokalu:

1. Przedmiotem organizowanego konkursu jest najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Świetlicy wiejskiej w m. Namyślin Nr 70 o powierzchni użytkowej 82,30 m2 składającego się z 2 pomieszczeń. Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną z odprowadzeniem do bezodpływowy zbiornika na ściek oraz centralnego ogrzewania.

2. Lokal przeznaczony jest na działalność handlową (sklep spożywczo-przemysłowy).

3. Osoby zainteresowane powinny przed złożeniem oferty zapoznać się ze stanem technicznym lokalu. Remont oraz przystosowanie lokalu do określonej funkcji leży po stronie najemcy.

4. Okres umowy najmu: 3 lata od podpisania umowy najmu.

5. Jako kryteria wyboru ustala się:

a) stawka czynszu najmu nie obejmuje (opłat dotyczących utrzymania lokalu tj. za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę i odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych). Minimalną stawkę w konkursie ustala się na kwotę 987,60 zł netto;

b) proponowany termin otwarcia działalności;

6. Przyszły najemca będzie zobowiązany:

a) przystosować lokal do swoich potrzeb bez prawa domagania się od Wynajmującego zwrotu kosztów za poniesione nakłady oraz uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia i uzgodnienia na wykonanie robót adaptacyjnych;

b) do zawarcia umów na dostawę: energii elektrycznej wody, odprowadzenia ścieków i wywóz nieczystości stałych.

c) do ponoszenia opłat z tytułu podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

7. Oferta winna być złożona i podpisana na druku załączonym do niniejszego ogłoszenia przez oferenta lub osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta. W przypadku podpisania oferty przez osobę upoważnioną do oferty winno być załączone upoważnienie. W przypadku braku podpisu oferta traktowana będzie jako niekompletna i nie będzie rozpatrywana. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie wraz z opisem: Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego w m. Namyślin”.

  1. Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do 09.10.2018 r. do godziny 1000 w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Boleszkowice, ul. Słoneczna 24, 74-407 Boleszkowice lub drogą pocztową. Otwarcie i wybór oferty nastąpi w dniu 09.10.2018 r.

  1. Informacje ogólne:

1. Wszystkich informacji o przedmiocie najmu udzieli pracownik Urzędu Gminy Boleszkowice (ZUK Boleszkowice) w godzinach otwarcia Urzędu Gminy lub telefonicznie pod nr telefonu 506449765 lub 506506079.

2. Oferent, który wygra konkurs zobowiązany jest podpisać umowę najmu w terminie 7 dni od daty otrzymanego zawiadomienia o wyniku konkursu. Po upływie powyższego terminu uznaje się, że oferent zrezygnował z jej zawarcia.

3. Wójt Gmin Boleszkowice zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, przy uwzględnieniu kryteriów o których mowa w pkt I ust.5.

4. Przed podjęciem decyzji o złożeniu oferty należy zasięgnąć wszelkich informacji dotyczących przydatności i ewentualnego przystosowania danego lokalu do prowadzenia określonej działalności. Oferent winien sprawdzić stan instalacji.

5. Konkurs nie podlega przepisom art. 37, 38 i 40 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami).

6. Oferty mogą składać tylko osoby i przedsiębiorcy z terenu Gminy Boleszkowice.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

dnia 25.09.2018 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

dnia .............................................

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załacznik 1.doc (DOC, 35.00Kb) 2018-09-25 11:42:12 110 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 25-09-2018 11:42:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 25-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 25-09-2018 11:43:34