Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach ogłasza nabór na stanowisko: pracownika do obsługi świadczeń rodzinnych

 

OGŁOSZENIE

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

z dnia 10.08.2018r.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach

ogłasza nabór na stanowisko:

pracownika do obsługi świadczeń rodzinnych

  1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

3. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku,

4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. wykształcenie wyższe preferowane: administracja, pedagogika, ekonomia, socjologia, politologia

6. podstawowa znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawa „ Za życiem” , Kodeks postępowania administracyjnego,

8. znajomość obsługi systemów informatycznych (Windows, Pakiet MS Office)

  1. Wymagania dodatkowe:

1. mile widziane doświadczenie zawodowe przy obsłudze świadczeń rodzinnych lub administracji publicznej

2. znajomość programu komputerowego

3. umiejętność organizacji pracy własnej,

4. umiejętność pracy pod presją czasu i stresu,

5. wysoka kultura osobista,

6. samodzielność, sumienność i obowiązkowość,

7. odpowiedzialność,

8. umiejętności interpersonalne, tj: łatwość nawiązywania kontaktu, komunikatywność, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole.

III. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

1. wydawanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego ,

2. przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o przyznanie w/w świadczeń,

3. przygotowanie decyzji pisemnych w sprawach realizacji świadczeń rodzinnych

4. przetwarzanie danych osobowych w oprogramowaniu , „TOP TEAM” ,,EMPATIA”

5. przechowywanie i archiwizacja akt,

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1. miejsce pracy : Ośrodek Pomocy Społecznej w Boleszkowicach ul. Słoneczna 24, 74-407 Boleszkowice

2. Czas pracy- pełny wymiar

3. Praca przy komputerze o charakterze administracyjno – biurowym.

V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodkowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty :

1. list motywacyjny,

2. CV,

3. kwestionariusz osobowy

4. kserokopia świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

5. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku pracy,

8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych

i obywatelstwie polskim,

9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997ro ochronie danych osobowych,

Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko pracownika do obsługi świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Boleszkowicach” należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach ul. Słoneczna 24( Iparter pok. nr 1 ) do dnia 29 sierpnia 2018 roku do godz. 12:00.

 

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji.

Informacje o wyniku naboru będzie umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.boleszkowice.pl), stronie internetowej Urzędu Gminy Boleszkowice.

Wymagane dokumenty aplikacyjne :list motywacyjny , szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r.poz.2135 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2014r. poz.1202 ze zm.)

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Woroniak 10-08-2018 11:51:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Woroniak 10-08-2018
Ostatnia aktualizacja: Justyna Woroniak 10-08-2018 11:51:17