Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZARZĄDZENIE NR 16/2018 Wójta Gminy Boleszkowice - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 25 maja 2018r. w sprawie ustalenia i przygotowania sposobu realizacji zadań operacyjnych na terenie Gminy Boleszkowice.

ZARZĄDZENIE NR 16/2018

Wójta Gminy Boleszkowice - Szefa Obrony Cywilnej Gminy

z dnia 25 maja 2018r.

 

w sprawie ustalenia i przygotowania sposobu realizacji zadań operacyjnych na terenie Gminy Boleszkowice.

 

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967r, o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 t. j.) oraz § 3 pkt 4 i § 4 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. z 2002r, nr 96, poz. 850), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. z 2004 r., Nr 219, poz. 2218) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia  2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 98 poz. 978).

 

§1. Ustalam wykaz instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie Gminy Boleszkowice, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie realizacji zadań operacyjnych, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

 

§2. Bieżącej aktualizacji wykazu wymienionego w § 1 dokonuje Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego, Urzędu Gminy Boleszkowice.

 

§3. Kierowników podmiotów wymienionych w § 1 czynię odpowiedzialnymi za:

 1. opracowanie kart realizacji zadań operacyjnych w dwóch egzemplarzach zgodnie z otrzymanym wypisem,
 2. uzgodnienie treści opracowanych kart z Samodzielnym Stanowiskiem ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego w terminie do dnia 25 czerwca 2018r.
 3. zatwierdzenie opracowanych kart i pozostawienie egz. Nr 1 w dokumentacji realizacji zadań operacyjnych funkcjonowania Gminy Boleszkowice w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz przekazanie egz. nr 2 do Samodzielnego Stanowiska ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego.

 

 

§4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Boleszkowice – Szef Obrony Cywilnej Gminy

Jan Krzywicki

 

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 16/2018

Wójta Gminy Boleszkowice – Szefa Obrony Cywilnej Gminy

z dnia 25 maja 2018 roku

 

Wykaz instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz organizacji społecznych, organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie Gminy Boleszkowice, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie realizacji zadań operacyjnych Urzędu Gminy Boleszkowice.

 

 1. Referaty oraz samodzielne stanowiska Urzędu Gminy Boleszkowice.
  1. Referat Organizacyjny;
  2. Referat Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska;
  3. Referat Finansowo – Budżetowy i Podatków;
  4. Referat Promocji, Oświaty i Funduszy Pomocowych;
  5. Urząd Stanu Cywilnego;
  6. Radca Prawny;
  7. Samodzielne stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego;
  8. Samodzielne stanowisko ds. Obywatelskich i Archiwum Zakładowego
  9. Samodzielne stanowisko ds. Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych
  10. Samodzielne stanowisko Inspektor Ochrony Danych

 

 

 1. Podmioty administracji zespolonej i niezespolonej w zakresie uzgodnień dotyczących planowania i realizacji zadań operacyjnych, zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej:

 

 1. Komenda Powiatowa Policji w Myśliborzu;
 2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu;
 3. Powiatowy Lekarz Weterynarii;
 4. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna;
 5. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego;
 6. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Myśliborzu;
 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny Myślibórz.

 

 1. Przedsiębiorstwa, instytucje oraz jednostki organizacyjne Gminy:

 

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej;
 2. Zakład Usług Komunalnych.

 

 1. Inne wg. potrzeb do realizacji zadań obrony Cywilnej Powiatu Myśliborskiego, które tworzą formacji obrony cywilnej lub zabezpieczają pod względem logistycznym zadania obrony cywilnej.

 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 16/2018

Wójta Gminy Boleszkowice – Szefa Obrony Cywilnej Gminy

z dnia 25 maja 2018r.

 

 

egz. Nr…….

ZATWIERDZAM:

                                                                          

TYP ZADANIA

 

KARTA REALIZACJI ZADANIA

 (organ/jednostka organizacyjna)

NUMER ZADANIA GŁÓWNEGO

 

SYTUACJA PLANISTYCZNA

 

NUMER ZADANIA WŁASNEGO

 

ODPOWIEDZIALNY:

 

 (imię i nazwisko)

 

(kierownik komórki organizacyjnej odpowiedzialny za realizację zadania)

WYKONAWCA:

 

(imię i nazwisko)

 

 (funkcja osoby lub nazwa zespołu bezpośrednio realizującego zadanie)

TREŚĆ ZADANIA GŁÓWNEGO

 

TREŚĆ ZADANIA WŁASNEGO

 

TERMIN WYKONANIA ZADANIA

(od momentu otrzymania zadania)

 

PROCEDURA:

OPIS PROCEDUR:

PODMIOTY WSPÓŁDZIAŁAJĄCE ZEWNĘTRZNE

(inne DAR, organy/jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez MIiB, MGMiŻ, przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym)

 

PODMIOTY WSPÓŁDZIAŁAJĄCE WEWNĘTRZNE

(macierzyste komórki organizacyjne)

 

DOKUMENTACJA BAZOWA

(plany i inne dokumenty warunkujące realizację zadania i miejsce ich przechowywania)

 

DODATKOWE INFORMACJE

(wg ustaleń wykonawcy)

 

 

       

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 27-06-2018 07:28:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 27-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 27-06-2018 07:28:42