Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o VI i IX przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Kaleńsko

WÓJT GMINY W BOLESZKOWICACH

OGŁASZA

       VI i IX przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Kaleńsko będących własnością GMINY  BOLESZKOWICE

Nr działki

Powierzchnia działki [ha]

Przetarg

Nr Księgi Wieczystej

Wartość w [zł] + VAT od wylicytowany kwoty

Wadium w

[zł]

Zapis dokumentów planistycznych

78/9

0,2570

IX

SZ1M/00021646/0

45.900,00

4.500,00

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boleszkowice uchwalonego uchwałą nr XXVIII/128/05 Rady Gminy Boleszkowice w dniu 31 marca 2005 roku teren objęty działami: 78/5 i 78/9 obręb Kaleńsko stanowi strefę zabudowy rekreacyjnej i uzupełniającej usługowej na bazie istniejącego i nowego zainwestowania miejscowości Kaleńsko. Dodatkowo teren podlega wymogowi otrzymania decyzji Regionalnego Dyrektora Gospodarki Wodnej odstępującej od zakazu zabudowy.

78/5

0,1182

VI

22.500,00

2.000,00

Nieruchomości położone są w m. Kaleńsko przy drodze gruntowej nr 77. Charakter miejscowości (bezpośrednie sąsiedztwo rzeki Odra) sprawia, iż działki leżą w zasięgu terenów potencjalnie zalewowych. Z uwagi na położenie podlegają procedurze uzyskania zgody na odstąpienie od zakazu zabudowy (RZGW Szczecin) przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W sąsiedztwie w/w nieruchomości powstały nowe budynki mieszkalne. Na cześci działki 78/5 (ok. 6 m2) ustanowiono służebnośc przesyłu na rzecz ENEA Operator.

Przetargi odbędą się w dniu 9 lipca 2018 r. w godzinach: 900 (działka 78/9) i 915 (działka 78/5) w sali posiedzeń Urzędu Gminy Boleszkowice. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy: Bank PEKAO S.A. I O/ Dębno 30124035521111000040464709 najpóźniej do dnia 03.07.2018 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał wlicza się w kwotę kupna nieruchomości.

W przypadku uchylenia się uczestnika od podpisania aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Boleszkowice, a przetarg czyni niebyłym. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po odbytym przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu. Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej). Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

Minimalne postąpienie ustalają uczestnicy przetargu z komisją przetargową (nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej).

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje o ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Boleszkowice przy ul. Słoneczna 24 osobiście lub telefonicznie tel. 0957606124 wew. 36.

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

dnia 01.06.2018 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

dnia .............................................

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Mapa Kaleńsko.bmp (BMP, 3.10Mb) 2018-06-04 09:35:43 138 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 04-06-2018 09:35:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 04-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 04-06-2018 09:35:43