Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych ?Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Boleszkowice"

Zarządzenie Nr 2/2018

Wójta Gminy Boleszkowice

z dnia 8 stycznia 2018 r.

 

 

w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Boleszkowice"

Na podstawie art.5a ust. 1, art. 30 ust. l i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawiam przeprowadzić konsultacji społeczne „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Boleszkowice":

 1.  cel i przedmiot konsultacji - zebranie opinii oraz pozyskanie informacji i sugestii
  w zakresie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Boleszkowice;
 2. czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
 1. termin rozpoczęcia konsultacji - 8 stycznia 2018r.;
 2. termin zakończenia konsultacji -17 stycznia 2018r.;
 1. zasięg terytorialny oraz podmioty / osoby uczestniczące w konsultacjach – miejscowości: Porzecze, Chlewice, Kaleńsko i Chwarszczany (Gmina Boleszkowice) oraz Członkowie Zespołu ds. Rewitalizacji - opinie, uwagi i propozycje mogą składać mieszkańcy w/w miejscowości oraz wszystkie inne podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na w/w obszarze gminy Boleszkowice działalność gospodarczą, społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 2. formy przeprowadzenia konsultacji:
 1. projekt dokumentu będącego przedmiotem konsultacji oraz ogłoszenia, stanowi załącznik nr 1, zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy, na stronie internetowej Gminy, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Boleszkowice,
 2.  w terminie podanym w § 1 pkt 2 uruchomiony zostanie punkt konsultacyjny (Urząd Gminy Boleszkowice pok. nr 13, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 13:00),
  w którym każdy będzie mógł przedstawić swoje opinie , uwagi i propozycje na przygotowanych formularzach lub zgłaszać je osobie prowadzącej konsultacje i obsługującej punkt konsultacyjny;
 3. spotkanie otwarte odbędzie się:

15 stycznia 2018 r. – godz. 10.00 – Urząd Gminy Boleszkowice (sala posiedzeń)

 1. komórka organizacyjna Urzędu odpowiedzialna za prowadzenie konsultacji:

kierownik Referatu Promocji, Oświaty i Funduszy Pomocowych, koordynator projektu pn. „Partycypacyjne opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Boleszkowice ", dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020;

 1. sposób poinformowania mieszkańców o trybie przeprowadzenia konsultacji:

informacja o konsultacjach zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy, na stronie internetowej Gminy, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Boleszkowice, na tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy oraz zostaną przygotowane w tym celu ulotki informacyjne;

 1. sposób i tryb zgłaszania opinii, uwag i propozycji:
 1. zgłoszenia opinii uwag i propozycji do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Boleszkowice należy dokonać na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, który będzie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz w punkcie konsultacyjnym,
 2. zgłoszenia opinii uwag i propozycji do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Boleszkowice można dokonać:
 • wysyłając wypełniony formularz drogą elektroniczną na adres fundusze@boleszkowice.pl ,  wpisując w temacie wiadomości „Konsultacje LPR Boleszkowice" (decyduje data wpływu na skrzynkę odbiorczą),
 • przekazując wypełniony czytelnie formularz w punkcie konsultacyjnym lub podczas spotkań otwartych,
 • wysyłając wypełniony czytelnie formularz na adres: Urząd Gminy Boleszkowice,
  ul. Słoneczna 24, 74407 Boleszkowice (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Boleszkowice);

 

 1. sposób poinformowania o wynikach konsultacji - wyniki zostaną przedstawione
  w raporcie, który zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Boleszkowice,
  w terminie do 22 stycznia 2018r.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boleszkowice www.bip.boleszkowice.pl i na stronie internetowej www.boleszkowice.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Boleszkowice.

 

 

Wójt Gminy Boleszkowice

Jan Krzywicki

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 LPR Boleszkowice_ Projekt.pdf (PDF, 6.18Mb) 2018-01-08 18:07:01 518 razy
2 Formularz_konsultacje.doc (DOC, 1.00Mb) 2018-01-08 18:07:01 419 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 08-01-2018 18:07:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 08-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 08-01-2018 18:07:01