Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w m. Chlewice

WÓJT GMINY W BOLESZKOWICACH

OGŁASZA

       I przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w m. Chlewice będącej własnością GMINY  BOLESZKOWICE

 

Nr działek

Powierzchnia działki [ha]

Nr Księgi Wieczystej

Wartość w [zł]

Wadium w

[zł]

Zapis dokumentów planistycznych

62, 63

 

0,2764

Ps VI

SZ1M/00020729/9

7.300,00

1.000,00

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boleszkowice uchwalonego uchwałą nr XXVIII/128/05 Rady Gminy Boleszkowice w dniu 31 marca 2005 roku teren objęty działkami 62 i 63 obręb Chlewice stanowi strefę użytków rolnych.

Nieruchomość położona jest w m. Chlewice na skraju kompleksu rolnego, przy kompleksie leśnym. Działka położona przy drodze gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 64 obręb Chlewice.

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 19 września 2017 r. o godzinie 900 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Boleszkowice. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy: Bank PEKAO S.A. I O/ Dębno 30124035521111000040464709 najpóźniej do dnia 15.09.2017 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał wlicza się w kwotę kupna nieruchomości.

W przypadku uchylenia się uczestnika od podpisania aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Boleszkowice, a przetarg czyni niebyłym. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po odbytym przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu. Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej). Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

Minimalne postąpienie ustalają uczestnicy przetargu z komisją przetargową (nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej).

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje o ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Boleszkowice przy ul. Świerczewskiego 24 osobiście lub telefonicznie tel. 0957606124 wew. 36.

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

dnia 17.08.2017 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

dnia .............................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 17-08-2017 15:41:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 17-08-2017
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 17-08-2017 15:41:31