Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomosci zabudowanej położonej w m. Boleszkowice

WÓJT GMINY W BOLESZKOWICACH

OGŁASZA

       I przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w m. Boleszkowice będącego własnością GMINY  BOLESZKOWIC

1. Położenie nieruchomości    -                                              m. Boleszkowice, przy budynku ul. Domańskiego;                                           

2. Działka ewidencyjna-                                                        1498/10 o pow. 0,1364 ha;

3. Powierzchnia użytkowa budynku gospodarczego-                35,00 m2

4. Cena wywoławcza-                                                           26.550,00 zł

5. Wadium-                                                                          3.000,00 zł

6. Nr Księgi Wieczystej -                                                      SZ1M/00020744/0

7. Brak Planu zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice. Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Boleszkowice obowiązywał do dnia 31.12.2002 roku. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boleszkowice uchwalonego uchwałą nr XXVIII/128/05 Rady Gminy Boleszkowice w dniu 31 marca 2005 roku teren objęty działką 1498/10 stanowi strefę istniejącej zabudowy miejscowości, kolonii i przysiółków oraz terenów użytkowanych gospodarczo i produkcyjnie – uzupełnienia  i adaptacji istniejących układów przestrzennych.

8. Nieruchomość położona jest w m. Boleszkowice, w centrum miejscowości przy ul. Domańskiego 5. Stanowi zaplecze techniczne (podwórze) budynku mieszkalnego trzylokalowego oznaczonego nr 5 przy ul. Domańskiego. Działka posiada dojazd od strony ul. Domańskiego.

9. Przedmiotową sprzedaż zwolniono z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zmianami);

 Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2017 roku o godzinie 900 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Boleszkowice. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy: Bank PEKAO S.A. I O/ Dębno 30124035521111000040464709 najpóźniej do dnia 23.08.2017 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał wlicza się w kwotę kupna nieruchomości, która winna być wpłacona najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

W przypadku uchylenia się uczestnika od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Boleszkowice, a przetarg czyni niebyłym. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po odbytym przetargu. W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu. Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej). Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe. Minimalne postąpienie ustalają uczestnicy przetargu z komisją przetargową (nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej). Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje o w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Boleszkowice przy ul. Świerczewskiego 24 osobiście lub telefonicznie tel. 0957606124 wew. 36 lub 506 506 079.

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

dnia  25.07.2017 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

dnia .............................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 26-07-2017 12:35:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 26-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 26-07-2017 12:35:36