Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Samodzielne Stanowisko do Spraw Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego (OC );

Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska do Spraw  Obronnych, Obrony Cywilnej i zarzadzania Kryzysowego należy prowadzenie spraw wojskowych i obronnych, w tym:

 1. planowania obronnego;
 2. organizacji i funkcjonowania systemu kierowania obronnością w Gminie, w szczególności stałego dyżuru i stanowiska kierowania przygotowania Gminy w ramach systemu obronnego państwa do realizacji zadań  umożliwiających mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych, w szczególności zorganizowania Akcji Kurierskiej;
 3. wykonywania zadań związanych z planowaniem i nakładaniem na terenie Gminy obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony;
 4. przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby obronności (reklamowanie);
 5. przygotowanie publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne  państwa;
 6. planowania i organizowania szkolenia obronnego;
 7. kontroli wykonywania zadań obronnych;
 8. opracowanie projektów zarządzeń Wójta  – Szefa Obrony Cywilnej Gminy w sprawie realizacji zadań zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej;
 9. opracowanie i aktualizacja gminnego planu obrony cywilnej i gminnego planu   zarządzania kryzysowego;
 10. planowanie i przygotowanie do działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania, utrzymywanie w gotowości elementów i urządzeń tego systemu;
 11. powoływanie i nadzór nad przygotowaniem do działania formacji obrony cywilnej;
 12. współudział w opracowaniu założeń i planów dotyczących ewakuacji ludności i przyjęcia ludności z ewakuacji;
 13. przeprowadzenie ewakuacji ludności z terenów zagrożonych;
 14. monitorowanie sytuacji powodziowej;
 15. zobowiązywanie do wykonania prac zabezpieczających przed powodzią lub do dostarczenia posiadanych materiałów;
 16. organizowanie ochotniczych ratowniczych drużyn przeciwpowodziowych;
 17. sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem i zapewnieniem funkcjonowania budowli ochronnych, urządzeń specjalnych oraz urządzeń i obiektów na potrzeby kierowania obroną cywilną;
 18. gospodarka sprzętem OC;
 19. planowanie zaciemnienia obiektów użyteczności publicznej oraz nadzór nad planowaniem zaciemnienia zakładów pracy i urządzeń niezbędnych do funkcjonowania społeczności lokalnej;
 20. planowanie i koordynowanie przedsięwzięć w zakresie przygotowania sił i środków do prowadzenia akcji ratunkowych i udzielania pomocy poszkodowanym;
 21. współudział w organizowaniu przedsięwzięć w zakresie zwalczania klęsk żywiołowych    i usuwaniu ich skutków;
 22. podejmowanie działań zmierzających do reagowania i likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń;
 23. planowanie do wykorzystania w akcjach ratunkowych maszyn, urządzeń i sprzętu posiadanego przez zakłady pracy;
 24. planowanie zaopatrzenia w sprzęt i umundurowanie formacji obrony cywilnej;
 25. planowanie ochrony płodów rolnych, zwierząt gospodarskich, pasz, produktów żywnościowych i ujęć wodnych przed środkami rażenia i aktami terroru /współpraca między referatami oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy/;
 26. współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień w Szczecinie w zakresie nadawania przydziałów organizacyjno – mobilizacyjnych do formacji obrony cywilnej;
 27. składanie wniosków na realizację świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby obrony cywilnej;
 28. planowanie i nadzór nad realizacją przedsięwziąć w zakresie ochrony dóbr  kultury na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny;
 29. realizacja zadań związanych ze szkoleniem ludności w zakresie powszechnej  samoobrony;
 30. współpraca z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gryfinie oraz  WCZK w Szczecinie;
 31. opracowanie sprawozdań oraz meldunków z realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
 32. obsługa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
 33. wzywanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej;
 34.  współdziałanie z organami wojskowymi;
 35. wnioskowanie o nałożenie kary grzywny za niestawienie się do kwalifikacji wojskowej oraz zarządzenie przymusowego doprowadzenia przez Policję do powiatowej komisji lekarskiej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 13-07-2017 09:01:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 13-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 13-07-2017 09:17:46