Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej (lolal użytkowy) położonej w m. Namyślin

WÓJT GMINY W BOLESZKOWICACH

OGŁASZA

       V przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego (dawna biblioteka) położonego w m. Namyślin będącego własnością GMINY  BOLESZKOWICE

 

1. Położenie lokalu użytkowego-                                          m. Namyślin nr 21;                                            

2. Działka ewidencyjna-                                                        187/7 o pow. 0,1033 ha;

3. Powierzchnia użytkowa lokalu-                                        128,50 m2 (114,30 m2 parter + 14,20 m2 poddasze);

4. Udział w gruncie i częściach wspólnych budynku -            417/1000;

5. Cena wywoławcza-                                                         65.900,00 zł

6. Wadium-                                                                       10.000,00 zł

7. Nr Księgi Wieczystej -                                                    SZ1M/00043983/4

8. Brak Planu zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice. Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Boleszkowice obowiązywał do dnia 31.12.2002 roku. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boleszkowice uchwalonego uchwałą nr XXVIII/128/05 Rady Gminy Boleszkowice w dniu 31 marca 2005 roku teren objęty działką 187/7 stanowi strefę usług (handlu, gastronomii, administracji, zdrowia, kultury i innych usług towarzyszących).

9. Na działce 187/7 obręb Namyślin może zostać ustanowiona służebność gruntowa przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela działki 187/4 obręb Namyślin dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1M/00040391/6.

Piąty przetarg odbędzie się w dniu 11 maja 2017 roku o godzinie 900 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Boleszkowice. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy: Bank PEKAO S.A. I O/ Dębno 30124035521111000040464709 najpóźniej do dnia 08.05.2017 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał wlicza się w kwotę kupna nieruchomości, która winna być wpłacona najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

W przypadku uchylenia się uczestnika od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Boleszkowice, a przetarg czyni niebyłym. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po odbytym przetargu. W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu. Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej). Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe. Minimalne postąpienie ustalają uczestnicy przetargu z komisją przetargową (nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej). Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje o w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Boleszkowice przy ul. Świerczewskiego 24 osobiście lub telefonicznie tel. 0957606124 wew. 36 lub 506 506 079.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

dnia  10.04.2017 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

dnia .............................................

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 namyslin 2017- 2.jpg (JPG, 4.43Mb) 2017-04-14 09:57:46 244 razy
2 Mapa.jpg (JPG, 399.90Kb) 2017-04-14 09:57:46 206 razy
3 Rzut Parter.bmp (BMP, 2.88Mb) 2017-04-14 09:57:46 221 razy
4 Rzut Poddasze.bmp (BMP, 2.73Mb) 2017-04-14 09:57:46 217 razy
5 20160125_111953.jpg (JPG, 1.96Mb) 2017-04-14 09:57:46 180 razy
6 20160125_111531.jpg (JPG, 1.65Mb) 2017-04-14 09:57:46 228 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 14-04-2017 09:57:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 14-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 14-04-2017 09:57:46