Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

PROTOKÓŁ Z SESJI RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 23 lutego 2017 roku

PROTOKÓŁ

Z SESJI RADY GMINY BOLESZKOWICE

z dnia 23 lutego 2017 roku

 

Obrady XXV sesji odbyły się w Sali posiedzeń Urzędu Gminy Boleszkowice.

Godzina rozpoczęcia obrad: 10.10

Godzina zakończenia obrad: 13.20

 

Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Stoparek otworzył obrady XXV sesji Rady Gminy  i przywitał Radnych, Sołtysów i przybyłych  gości:

 

 1. Panią Mrzywę Grażynę – Sołtysa wsi Porzecze
 2. Panią Annę Sobczyńską – Sekretarza Gminy Boleszkowice
 3. Pana Mateusza Mulewskiego – aplikanta radcowskiego z kancelarii Małgorzaty Jurgiel
 4. Pana asp.sztab. Mariusza Młynarczaka Komendanta Komisariatu Policji w Dębnie
 5. Pana podkomisarza Marka Walczaka kierownika referatu prewencji Komisariatu Policji w Dębnie

 

Przewodniczący Rady stwierdzam, że na stan 14 Radnych w sesji według listy obecności uczestniczy 14 Radnych, co stanowi quorum, przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek obrad sesji.

 

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Sprawy regulaminowe:
  • otwarcie sesji,
  • stwierdzenie quorum,
  • przyjęcie proponowanego porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z przebiegu XXIII sesji Rady Gminy.
 2. Sprawozdanie z pracy placówek kulturalno – oświatowych na terenie gminy –świetlice wiejskie, Biblioteka (potrzeby, założenia i efekty działania).
 3. Bezpieczeństwo publiczne w gminie - informacja za 2016 rok, oraz podejmowane działania zmierzające do zmniejszenia przestępczości na terenie Gminy.
 4. Informacja z działalności podstawowej opieki zdrowotnej – dostępność do usług medycznych, stan zdrowotności mieszkańców za 2016 rok.
 5. Analiza warunków przejęcia, dystrybucji wody od PWiK Sp. z o.o. Dębno.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a/  zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2017 rok;

b/ zarządzenia przeprowadzenia  wyborów uzupełniających członków do rady sołeckiej we wsi Porzecze.

c/ projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego     ustroju szkolnego w Gminie Boleszkowice.

 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.

10) Wolne wnioski i informacje.

11) Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący złożył ustny wniosek za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr IV/27/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności podatkowych.

 

Przewodniczący Rady zapytuje kto z radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały?

 

Stan radnych na Sali 14

W głosowaniu: za – 14

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie.

 

Przewodniczący Rady zapytuje kto z radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad?

 

Stan radnych na Sali 14

W głosowaniu: za – 14

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Przyjęty porządek obrad sesji:

 1. Sprawy regulaminowe:
  • otwarcie sesji,
  • stwierdzenie quorum,
  • przyjęcie proponowanego porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z przebiegu XXIII sesji Rady Gminy.
 2. Sprawozdanie z pracy placówek kulturalno – oświatowych na terenie gminy –świetlice wiejskie, Biblioteka (potrzeby, założenia i efekty działania).
 3. Bezpieczeństwo publiczne w gminie - informacja za 2016 rok, oraz podejmowane działania zmierzające do zmniejszenia przestępczości na terenie Gminy.
 4. Informacja z działalności podstawowej opieki zdrowotnej – dostępność do usług medycznych, stan zdrowotności mieszkańców za 2016 rok.
 5. Analiza warunków przejęcia, dystrybucji wody od PWiK Sp. z o.o. Dębno.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a/   zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2017 rok;

b/ zarządzenia przeprowadzenia  wyborów uzupełniających członków do rady sołeckiej we wsi Porzecze;

c/  projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego     ustroju szkolnego w Gminie Boleszkowice;

d/ zmieniająca uchwałę Nr IV/27/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności podatkowych.

 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.

10)  Wolne wnioski i informacje.

11) Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady przedstawił wniosek w sprawie  przyjęcia protokołu z sesji  z dnia 26  stycznia 2017 roku, kto jest za przyjęciem wniosku bez jego odczytywania proszę o poniesienie ręki?

 

Stan radnych na Sali 14

W głosowaniu: za – 14

                        przeciw – 0

                        wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek w sprawie przyjęcia protokołu został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

 

Ad. 2 Sprawozdanie z pracy placówek kulturalno – oświatowych na terenie gminy – świetlice wiejskie, Biblioteka (potrzeby, założenia i efekty działania).

 

Temat przedyskutowany na posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy.

 

Ad. 3 Bezpieczeństwo publiczne w gminie - informacja za 2016 rok, oraz podejmowane działania zmierzające do zmniejszenia przestępczości na terenie Gminy.

 

Przewodniczący poprosił pana Komendanta Komisariatu Policji w Dębnie asp.sztab. Mariusza Młynarczaka o przedstawienie w/w informacji.

                          

Pan Komendant asp.sztab. Mariusz Młynarczak poinformował o działającej już mapie bezpieczeństwa, na którą można się zalogować sprawdzić jakie mamy zagrożenia, można logując się na stronę odnotować swój problem. My mamy dwa dni na potwierdzenie i tam swoje siły i środki kumulujemy, sprawdzamy kilkukrotnie                            i                    w przeciągu 5 dni musimy zredagować to czy to jest prawdą czy nie.

Pan podkom. Marek Walczak poinformował o możliwości kontaktu telefonicznego oraz mailowego z dzielnicowym gminy. Na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu jest zakładka dzielnicowy, gdzie należy wybrać swojego dzielnicowego, podany jest numer kontaktowy, mail, można dzwonić i wysyłać informacje.

Dyskusja.

Radna Sabina Bednarz zapytała o kierujących samochodem bez prawa jazdy kilkukrotnie zatrzymanych i dalej jeżdżących bez prawa jazdy. Dlaczego tak się dzieje?

Pan Komendant asp.sztab. Mariusz Młynarczak – od wyciągania konsekwencji jesteśmy my na miejscu, popełnił raz wykroczenie nie ma uprawnień został ukarany. My w systemie sprawdzamy, jeżeli to notorycznie robi, kierujemy wniosek do sądu                 i tylko sąd może zdecydować o tym, żeby jego zamknąć, zastosować inny środek zachowawczy niż nałożenie grzywny, o tym decyduje sąd. My na pewno i to jest niedopuszczalne, żeby policjant mając taką wiedzę, po prostu odpuścił i nie reagował na to. To w pewnym momencie nasze kompetencje się ucinają tak, że nic więcej nie możemy zrobić. Nie ma takich środków żebyśmy jego zamknęli i on sobie siedział przez pół roku za to, że nie ma uprawnień i jeździ. On za to został ukarany, rozliczony   i że dalej to czyni to już kierujemy do sądu i sąd jest władny do tego. Także tak to wygląda, nie że my nic nie robimy.

Radna Sabina Bednarz – i dalej jeździ bo widzę.

Pan podkom. Marek Walczak – jeżeli ktoś widzi i jest świadkiem takiego wykroczenia może to zgłosić i sprawa trafi do sądu. Policja nie musi tego widzieć, pani widziała, że ta osoba jeździ, zgłasza nam, my panią przesłuchujemy, wzywamy takiego sprawcę, przesłuchujemy jako osobę podejrzaną o popełnienie wykroczenia i kierujemy sprawę do sądu. Policja nie musi tego widzieć, jest inny świadek, czy inni świadkowie i na podstawie tych zeznań  kierujemy sprawę do sądu i ta osoba zostanie rozliczona.        W ten sposób można robić. Współpraca społeczeństwa z policją jak najbardziej jest wskazana, bo sami nie możemy być wszędzie. Jeżeli państwo coś widzą, to po prostu muszą nam zgłaszać, informować. Działamy dla naszego wspólnego dobra.  

Pan Komendant asp.sztab. Mariusz Młynarczak – nie zawsze jest tak właśnie, że jesteśmy wszędzie. Jak popełniono wykroczenie, pani jako obywatel ma prawo złożyć zawiadomienie o wykroczeniu, wskazać inne osoby, tylko z reguły tak się nie dzieje, bo każdy się boi.

Pan podkom. Marek Walczak – albo po prostu jest to dziwnie odbierane, tak. Jak kiedyś ktoś na kogoś, że tak powiem w cudzysłowie „donosił” za komuny to było źle odbierane, w tej chwili tak nie jest, dbamy o swoje bezpieczeństwo, naszych bliskich. Jedzie taka osoba, potrąci kogoś i do kogo później będziemy mieli pretensje. Wszyscy widzieliśmy, że jeździ bez uprawnień, niech kogoś zabije nawet, no i nikt tego nie widział.

Pan Komendant asp.sztab. Mariusz Młynarczak – zadzwonić, dzielnicowemu przekazać tą informację.

Radna Elżbieta Potapińska – 11 października wystosowaliśmy pismo do naczelnika wydziału inwestycji w Myśliborzu, dotyczy podjęcia działań dla ograniczenia nadmiernej szybkości samochodów drogi powiatowej od krzyża w stronę Wyszyny.      W imieniu mieszkańców obawiających się o bezpieczeństwo dzieci udających się na boisko sportowe ze strony przejeżdżających z nadmierną szybkością samochodów prosimy o zamontowanie progów ewentualnie coś tam. Kierowcy przejeżdżający tym odcinkiem drogi nie przestrzegają w ogóle przepisów, nie zwracają uwagi na znajdujące się znaki drogowe.  Prośbę swą motywuję tym bardziej , iż na przedmiotowym odcinku drogi brak jest ciągu pieszego. Dzieci udające się na boisko z całej wsi zmuszone są, no bo jadą rowerkami, nie rowerkami. Otrzymałam odpowiedź dosłownie 15 lutego 2017 to jest tak - na wniosek Komenda Powiatowa Policji  w Dębnie uznaje za bezzasadne ponieważ nie stwierdzono żadnych istniejących zmian. Podejrzewam, że przyjechała policja nikogo nie było i tego, ale to dalej jeżdżą.

Pan podkom. Marek Walczak – ale jak to my stwierdziliśmy, ja mogę powiedzieć że oczywiście tam żadnych wykroczeń nie stwierdzamy, ale my na to pismo nie odpowiadaliśmy.

Sekretarz Anna Sobczyńska – państwo wystosowaliście pismo do zarządu dróg rozumiem. A Myślibórz wystąpił do komendy o opinię.

Radna Dorota Rybińska – skoro nie było żadnego zdarzenia no to.

Pan Komendant asp.sztab. Mariusz Młynarczak – ale skoro my nie odnotowaliśmy, to nie możemy…

Radna Elżbieta Potapińska – uznano za bezzasadną wnioskowaną skargę i.

Pan podkom. Marek Walczak – ze swojej strony możemy przekazać informację do ruchu drogowego.

Radna Elżbieta Potapińska – ja właśnie mówię i tu tak napisali o, iż w  latach 2014 – 2016 na w/w drodze nie zaistniało żadne zdarzenie drogowe, a przeprowadzone kontrole nie przynosiły żadnych efektów i jest bezzasadne. To co mamy czekać, żeby  dziecko wjechało w samochód.

Sekretarz Anna Sobczyńska – ja myślę, że należy ponowić ten wniosek, tylko troszeczkę inaczej go sformułować, ale to i tak odbiorcą tego wniosku nie będzie komenda tylko będzie zarządca drogi. Bo zarządca drogi jest uprawniony od tego, żeby zrobić projekt organizację ruchu, żeby postawić tam znak.

Pan Komendant asp.sztab. Mariusz Młynarczak – opierając się na podstawie naszej informacji.

Sekretarz Anna Sobczyńska – tak, ale jeśli oni się zwrócili o dane, a takich danych nie było to policja odpowiedziała, że nie ma.

Pan podkom. Marek Walczak – kierownik ruchu drogowego taką odpowiedź sporządził bo po prostu statystycznie …

Sekretarz – to nie zmienia faktu, że oni mogliby coś zrobić.

Radna Elżbieta Potapińska – tak bo oni przyjechali, bo mieszkańcy są, ale jak oni przyjechali i tam stanęli o 12 godzinie nikogo nie ma, dzieci nie ma bo w szkole, to kogo mogli złapać.

Sekretarz – ja proponuję, żeby pani przyszła z tym do mnie.

Pan podkom. Marek Walczak – przekażemy informację. Jest Krajowa Mapa Zagrożeń i tam wskazać to miejsce, że tam jest nadmierna prędkość np. i wtedy patrol musi być tam kierowany.

Radna Elżbieta Potapińska – na wrotkach, oni jadą normalnie asfaltem bo nie ma chodnika. I druga sprawa jak do Wysokiej wjeżdżają, przy świetlicy od strony Dębna, tam też zasuwają tam bezgranicznie. Tam jest normalnie przejście dla pieszych, wszystko, ale tam wjeżdżają.

Sekretarz – ja myślę, że po sesji w tygodniu niech pani podejdzie do mnie i razem napiszemy jakieś pismo. Trzeba próbować, nie ma co się sugerować jedną odpowiedzią. Myślibórz znalazł  odpowiedź na to, że się nie da. Mimo tego, że tam nie było żadnego zdarzenia nie znaczy, że się nic nie dzieje, tylko po prostu nie mają pieniędzy i tak się, ale ja myślę, że trzeba to ponowić. I jeśli jak tu pan kierownik dodał zaznaczyć na tej mapie i w piśmie do Myśliborza powołać się na to , że jest to na mapie już wskazane to zagrożenie.

Radny Kazimierz Mita – możemy postawić tysiąc znaków, ja to zawsze powtarzam, wszystko jest tu (wskazał na głowę) wszystko zależy od kierowcy. Znaki można postawić, garby można postawić, wie pani…

Sekretarz – jeżeli chodzi o progi zwalniające to osobiście nie jestem ich zwolennikiem, z czasem budynki znajdujące się bezpośredni przy drodze one na tym ucierpią. Lepszym rozwiązaniem są mijanki, ale żeby zrobić mijanki to już jest większy koszt. One są bezpieczniejsze, bo zawsze musi zwolnić, żeby tam wjechać na tą mijankę, ale to wtedy trzeba mieć miejsce i to są już większe koszty, ale to chociaż znak jakiś strefa  zamieszkała.

Radna Elżbieta Potapińska –  jest znak, są znaki, znak stoi za boiskiem.

Radna Elżbieta Potapińska – zapytała o umowy z Enea. Ponieważ sama byłam świadkiem, otrzymałam telefon że Enea, ja powiedziałam że nie podpisuję umów przez telefon. Chciałam zapytać o to.

Pan Komendant asp.sztab. Mariusz Młynarczak - firma podszywa się pod eneę pod pretekstem przedłużenia, zmiany umowy na korzystniejsze warunki. De facto docierają do nas, wiemy jak jest o jak będzie mniej to się zgadzamy bo będzie taniej.      Z reguły nie czytamy tej umowy, umowa całkowicie czego innego dotyczy, podpisujemy umowę z zupełnie inna firmą, na innych zasadach, na bandyckich zasadach, do tego jeszcze podsuwane jest pełnomocnictwo, gdzie oni robią sobie co chcą. To jest typowe oszustwo z którym trzeba się zgłosić na policję. W tej chwili od września zbiorcze postępowanie prowadzi komenda powiatowa i jest tych przestępstw 16 na chwilę obecną.

Radna Dorota Rybińska – mamy most w Namyślinie, on ma ograniczony tonaż, mamy sytuację kiedy z drewnem przejeżdżają. Most był niedawno remontowany, a jest taka sytuacja, że osoba która mieszka przy elektrowni wbija po prostu te gwoździe. Robią to ewidentnie, nie ma to że wjechał ktoś bo  nie wiedział, jadą jeden za drugim samochodem, bez wyobraźni do tego stopnia, że nawet jeden nie poczeka aż przejedzie, że mu się uda przez ten most,  tylko jeden za drugim. Dzieci się boją przechodzić.

Pan podkom. Marek Walczak – o której godzinie jeżdżą te pojazdy, żebyśmy mogli przekazać informację do ruchu drogowego.

Radna Sabina Bednarz – w środy i piątki.

Pan Komendant asp.sztab. Mariusz Młynarczak – ustalimy z leśniczym jaka firma wywozi, dzielnicowy się tym zajmie.

Przewodniczący Ryszard Stoparek – to nie będzie takie proste, ja jestem leśnikiem to wiem, tutaj w środę i piątek to jest akurat prywatna wywózka drewna, a tu chodzi  o samochody z drewnem 50 ton. To jest w gestii przewoźnika, odpowiedzialność przewoźnika, to nie jest w gestii ani lasów państwowych, przewoźnik odpowiada, bo on skraca sobie drogę.

 

Ad. 4 Informacja z działalności podstawowej opieki zdrowotnej – dostępność do usług medycznych, stan zdrowotności mieszkańców za 2016 rok.

 

Sekretarz Rady Gminy Agnieszka Stankiewicz odczytała informację otrzymaną od pani

Alicji Morawskiej – kierownika NZOZ Pielęgniarki w środowisku nauczania  i wychowania „CORNMED” s.c.  

 

Ad. 5 Analiza warunków przejęcia, dystrybucji wody od PWiK Sp. z o.o. Dębno.

 

Temat przedyskutowany na posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy.

Dyskusja.

Sekretarz Anna Sobczyńska – to co państwo usłyszeliście na komisjach na dzień dzisiejszy w związku z tymi zmianami, które są w Polsce i nie wiadomo czy ta dwu kadencyjność będzie wprowadzona czy nie będzie czy pan wójt będzie mógł kandydować czy nie to jest też na pewno uzależnione od tego jakie decyzje podjąć. Bo tak jak podkreślał na komisjach nie chciał by podejmować decyzji takiej wiążącej która później spadła by na powiedzmy jego następcę, który będzie powiedzmy tutaj nową osobą, która będzie musiała się w tym wszystkim odnaleźć, a dostanie że tak powiem tutaj niespodziankę tak. Więc na razie temat przejęcia wody jest wstrzymany, jeżeli tutaj na przestrzeni kilku miesięcy wyjaśni się co będzie dalej, czy będzie mógł dalej kandydować czy będzie dalej mógł starać się o stanowisko wójta czy nie no to na pewno będzie tutaj z państwem rozmawiał. Na dzień dzisiejszy jakby temat zostaje wstrzymany i nie będą podejmowane żadne działania, aby tą wodę od Dębna przejąć. Bo to też wiązałoby się z tym że trzeba by było się  na pewno zastanowić nad tym jakie będą stawki, zakupić program do tego żeby wodę rozliczać. To jest też szereg takich działań, które na pewno nie da się załatwić w kilka miesięcy, a jak państwo wiecie może wybory będą już na wiosnę przyszłego roku. tak, że to wszystko gdzieś tam; no myślę, że to jest dobra decyzja. Wstrzymać się, poczekać, przeanalizować, a nie na łapu capu komuś taką pamiątkę po sobie nieprzyjemną zostawić. Ja powiem państwu z własnego doświadczenia. Ja mieszkam w miejscowości gdzie zarządcą wody nie jest Gmina tylko jest prywatny podmiot i to że Dębno ma tą wodę i dało państwu taką cenę, dało tą cenę nie dlatego, że was lubi tylko dlatego, że dla nich to jest złoty interes. Czy oni robią wam jakieś remonty wodociągów, wymieniają rury, nie oni nie prowadzą żadnych napraw, nie budują żadnej alternatywy na to, że jak coś się stanie z wodociągiem, to będzie inna możliwość pozyskania tej wody jakby takiego wodociągu zastępczego. Nie ma żadnych inwestycji prowadzonych na wodociągach. U mnie w gminie jest to samo, gminy które mają w pakiecie swoje wodociągi, jakieś tam bieżące konserwacje robią tak.

Radna Elżbieta Potapińska – pani sekretarz ja tu przerwę, bo umowa jest troszeczkę inna. W wysokiej zmienialiśmy i hydrofor i był remont 600 metrów, wszystko Gmina płaciła, bo Dębno nie finansuje u nas.

Sekretarz – bo właścicielem sieci jest Gmina a oni są zarządcą, a więc dlatego tak jest, dlatego stawka jest taka.

Przewodniczące Ryszard Stoparek - pan kierownik powiedział mi prosto jak rozmawiałem z nim prywatnie, że może sobie pozwolić na obniżenie tej stawki bo on nie ponosi u nas żadnych kosztów. Ja myślę, że te inwestycje co były planowane                i związane pochodne tej wody, ta studnia w Namyślinie czy te inne rzeczy tego nie możemy zatrzymać, róbmy to mimo wszystko i to będziemy kontynuować i będziemy pana wójta do tego obligować. Co innego sieć a co innego tutaj te sprawy.

Radna Dorota Rybińska – mamy w budżecie zarezerwowane na to pieniądze, więc będziemy pilnować żeby to było. Tutaj też prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi co się w tym temacie dzieje, bo zależy nam na tym temacie od kilku lat, jest coraz gorzej i jak coś się stanie to później tak naprawdę wiele osób, a jest kilka miejscowości które są pod tą hydrofornię u nas podpięte. Ja sobie nie wyobrażam żeby nie było wody.

Radna Renata Matuszewska – czy będziemy wchodzić w te inwestycje, jeżeli staniemy teraz z przejęciem wody?

Przewodniczące Ryszard Stoparek – to jest niezależne tak mi się wydaje. To powinniśmy zrobić. To i tak jest nasze, to robimy dla siebie na przyszłość. Jeżeli zmienią te przepisy samorządowe, to przyjdzie następny wójt.

Radna Renata Matuszewska – pan wójt w tamtym roku,  mieliśmy też  w planie i mówił że się wstrzymujemy z tą inwestycją do póki nie przejmiemy wody, a teraz nie wiadomo jak pan wójt będzie teraz dalej myślał, jak będzie chciał robić, czy będzie chciał się wstrzymać, czy.

Przewodniczący Ryszard Stoparek – z tego co mi wiadomo osobiście to on jest chyba bardziej niż my jako rada za tym, żeby tą wodę przyjąć, tylko boi się tego ryzyka właśnie, żeby nie pogorszyć sprawy, bo nam też nie zależy żebyśmy płacili więcej  i mieli słabszą obsługę.

Sekretarz – ja myślę, że w interpelacjach po prostu żeby wskazać ten temat.

Radna Dorota Rybińska – tak i chcemy wiedzieć co się dzieje, po prostu nowy okres się zaczyna i my dalej nie mamy informacji, w budżecie pieniądze były zarezerwowane, więc chcemy w końcu otrzymać jakieś informacje jak to wygląda. Co roku przerzucamy temat, aż w końcu stanie się coś złego i będzie na nas.

Przewodniczący Ryszard Stoparek – tak, temat wywołałem, ale wydaje mi się, że jeżeli chcemy go rozwiązać to musimy się zapytać u źródeł.

Sekretarz – na pewno dostaniecie państwo odpowiedź.

Radna Dorota Rybińska – i oczekujemy konkretnej informacji tym razem.

Radny Marcin Ciechanowicz – czy były już robione może jakieś kalkulacje wstępne? Bo jeżeli był wprowadzany punkt do porządku obrad więc coś, jakieś rozeznanie.

Sekretarz – jeżeli chodzi o analizę to rozmawialiśmy na komisjach i to było bez rozpatrzenia, a jeżeli już w ogóle jakiekolwiek kalkulacje były robione na temat przejęcia wody to powiem szczerze nie mam takiej informacji musiałabym się też dowiedzieć.

Przewodniczący – bo my ten temat pani sekretarz poruszaliśmy dużo wcześniej.

Sekretarz – jeżeli chodzi o tą analizę, samą analizę, to tak jakby tego punktu nie ma, bo nie ma przygotowanej analizy, a jeżeli chodzi o wcześniejsze kalkulacje które mieliście przekazane to ja też nie odpowiem.

Przewodniczący – my wprowadziliśmy ten temat z tego względu, żeby dotrzymać pewnych terminów, bo sami wiecie że dwa miesiące wcześniej trzeba to zgłosić, dlatego chcieliśmy poruszyć na tej sesji ten temat, ale.

Sekretarz – ale pan wójt też mówił, że będzie miał teraz na dniach spotkanie z dyrektorem. Myślę, że po tym spotkaniu jakieś informacje przekaże.

Radny Marcin Ciechanowicz – ja mam jeszcze jedną taką uwagę, bo my jako komisja rewizyjna dwa lata temu podejmowaliśmy kontrolę m.in. umowy odnośnie między gminą, a przedsiębiorstwem i wtedy zaznaczyliśmy taką naszą uwagę, żeby dzierżawa budynków, które ma przedsiębiorstwo jest bezpłatna, oni nic za to nam nie płacą.

Sekretarz – i dlatego macie państwo taką stawkę małą.

Radny Marcin Ciechanowicz – no nie koniecznie. I nasza uwaga jest, moim zdaniem, powinniśmy próbować coś z tym zrobić bo ta umowa jest dla nas jako dla gminy bardzo nie korzystna i my tylko tak naprawdę wszystkie koszta ponosimy my, remonty, wynajem ktoś korzysta z naszego mienia i ma dochód z tego, a tak naprawdę nie ponosi za ten budynek żadnych kosztów.

Sekretarz – myślę, że w interpelacjach też to przyjmiemy, analiza umowy i na następną sesję przygotujemy się z odpowiedzią.

Przewodniczący – przede wszystkim Marcin, musimy zrobić to co już powinno być dawno zrobione, czyli analiza.

Radna Dorota Rybińska - to nie ulega wątpliwości, że jeżeli byśmy mieli to u siebie to oszczędzamy pieniądze i możemy te pieniądze zainwestować w jakąś budowę.

Sekretarz – może nie oszczędzamy, nie, nie, nie mówmy o oszczędzaniu, dostajemy pieniądze do gminy i z tych pieniędzy możemy opłacać inwestycje tak i to o to właśnie chodzi.

Radny Kazimierz Mita - pierwsza decyzja wójta jak przejmiemy wodę, mogę się założyć, to będzie podwyżka.

Sekretarz – ale nie możecie państwo o tym myśleć, że przejmiecie wodę i …

Radny Kazimierz Mita – mamy taką cenę 2,91 poczekajmy do września…

Sekretarz – ale dlatego macie państwo taką cenę bo Dębno nie ma żadnych kosztów. Jeżeli mieli by dzierżawić budynki za większą kwotę to oni tą kwotę wrzucą wam w stawki.

Radny Kazimierz Mita - poczekajmy do września jak się zachowa…

Przewodniczący – Kazik, ale wiesz jak było poprzednio, też wstrzymaliśmy się o te pół roku żeby nie przejmować teoretycznie tej wody w okresie zimowym gdzie to większa  jakaś awaryjność jest, dlatego wstawiliśmy ten punkt na sesję rady, bo gdybyśmy się zdecydowali w jakimś tam stopniu.

Sekretarz – to na pewno dla państwa nie będzie decyzja, że tak powiem, że was mieszkańcy za to polubią, no na pewno nie, bo przejęcie wody będzie się wiązało z jakimiś podwyżkami, nawet nie ma się co oszukiwać. Skoro Dębno nie ma żadnych kosztów, tak jak pan Marcin powiedział, za dzierżawę budynków praktycznie płaci grosze, nic zero, no to taką stawkę ma. Jeżeli Gmina narzuciła by dzierżawę, to co zrobiło by Dębno, kwotę z dzierżawy wrzuciło by w stawki. Przecież oni za to nie zapłacą z własnej kieszeni.

Przewodniczący – nie mówiąc już o  remontach, naprawach, czy czego kolwiek.

Sekretarz – i już mówimy o podwyższeniu, przypuszczam, że jeżeli by była opłata za dzierżawę budynków, zwiększyłaby się stawka za wodę przez Dębno. Może tak trzeba zrobić. Umową uregulować już jakieś kwoty na to żeby oni podnieśli tą stawkę wody, a wtedy przejąć.

Przewodniczący – w tej chwili teoretycznie zrobili nam psikusa obniżając.

Radna Elżbieta Potapińska – wójt negocjował, przed naszą jeszcze tamtą kadencją umowa się zerwała właśnie z Dębnem i tam było na tej bazie, żeby to Dębno przejęło to tą umową co teraz jest, zawarta została.  Bo był taki okres jak wójt został wójtem,  drugiego grudnia nie było w ogóle operatora do wody i on musiał szukać jakiegoś.

Sekretarz – ja myślę, że to spotkanie o którym mówił pan wójt, o tym co mówił na komisjach, teraz będzie miał z prezesem, aczkolwiek też wspominał, że z panem prezesem ciężko mu się rozmawia, bo jest inny prezes. Ja myślę, że teraz po tym spotkaniu on sam państwu więcej przekaże. 

Przewodniczący – jedno jest na pewno, to co ja przynajmniej wiem, on przejmie, bo jeżeli ścieki dajemy radę to z wodą sobie poradzi, tylko kwestia rozbiła się o te samorządy, o te wybory, nie wiem, ale to jest też i w gestii Rady.

Radna Renata Matuszewska – ja bym się akurat tej kadencyjności nie bała.

Sekretarz – ale zostawiła by pani komuś taki „kwiatek”.

Radna Renata Matuszewska – ale pani sekretarz, kiedy wójt przyszedł to też dostał „bombę” bo nie mieliśmy w ogóle operatora. 

Sekretarz – no i to właśnie powiedział na komisji, że nie chciałby nikomu.

Radna Renata Matuszewska – nie powinien się tego bać, jeżeli jest pewny że przejęcie wody, my byśmy dali radę to nie  było by obciążenie dla gminy i  podołamy temu, to ten przyszły też powinien dać radę. Dajmy na to, że nie będzie pana wójta, ale zostanie cały urząd, zostają pracownicy, jest pani sekretarz, wszyscy są ci, którzy byli to nie jest tak, że nie ma wójta i się wymiata całą gminę.

Sekretarz – nie, to nie o to chodziło. Jemu chodziło o to, że jak przyjdzie ktoś nowy to po prostu zanim się w tym wszystkim ogarnie, że tak powiem i dostanie taki „kwiatek” w postaci, o to chodziło, ale jeżeli wy jesteście zdecydowani na to i chcecie to zrobić i chcecie to przejąć to ja myślę, że rozmowa z panem wójtem i jeżeli on w was będzie miał też oparcie, ja myślę, że  wspólnymi siłami na pewno dacie radę.

Przewodniczący – tylko musimy wziąć pod uwagę to , że bierzemy w ten czas na siebie odpowiedzialność.

Radna Renata Matuszewska – tylko oczekujemy też tej analizy. Musimy wiedzieć na czym stoimy.

Sekretarz – to ja obiecuję państwu, że ja się teraz tym zajmę, postaram się taką analizę przygotować wspólnie z panem Markiem i z panem Wójtem i na najbliższej sesji na komisjach temat będzie przedyskutowany.

Przewodniczący – była już jakaś analiza.

Sekretarz – ja myślę, że trzeba włączyć to o czym mówił pan Marcin tą umowę, taką kompleksowa analizę zrobić z kosztami. Wszystko, z umową, z dzierżawami, z opłatami, z kosztami, jakieś koszty z PUKu trzeba było by wyciągnąć.  Zobaczyć też na przykładzie innych gmin sąsiednich, zobaczyć jak tam to działa jakie są koszty.

Radny Marcin Ciechanowicz – bo dla nas, tak na marginesie mówiąc, dla nas jeżeli byśmy przejęli to właśnie ta dzierżawa budynków, to nie jest koszt, bo to by było nasze wewnętrznie to i tak nie musieli byśmy, nie jest to dla nas ani wydatek ani dochód.

Sekretarz – drodzy państwo, jeżeli Gmina przejmie wodę, będzie musiał być program do obsługi  mieszkańców, jakaś osoba która będzie się tym zajmowała , będą koszty pośrednie i te koszty pośrednie w jakiś sposób będą musiały być odzwierciedlone w stawce. Nie liczcie państwo na to, że ta stawka wody pozostanie taka jaka jest.

Radna Renata Matuszewska - wodę miała przejąć komunalka, no to po to myśmy stworzyli ten twór, jak zakład Usług Komunalnych, żeby, ona i tak generuje koszty bo dokładamy nie ukrywajmy, że nie dokładamy do komunalki, ale po to, żeśmy to założyli żeby przejąć wodę. Takie było założenie na początku.

Przewodniczący – ile tam było zysku za wodę.

Sekretarz – ale obniżyli wam stawkę.

Sołtys Krzysztof Matuszewski – ale to tylko raz, tylko raz takie coś się stało, ale teraz nikt nie mówi, że tak będzie cały czas. On się przestraszył, że my chcemy wodę zabrać.

Sekretarz – i obniżył.

Przewodniczący – zrobił nam psikusa.

Sekretarz – przejęcie to jest bardzo dobre rozwiązanie, to jest wasze, wy powinniście tym zarządzać.

Radny Marcin Ciechanowicz – to jeżeli mówimy że zysk był 200 tysięcy to już mamy jakieś remonty i nie musimy my jako Gmina.

Sołtys Krzysztof Matuszewski – dotacje możemy pozyskiwać.

Radna Renata Matuszewska – jeżeli mamy czekać jeszcze dwa lata zanim się zmieni wójt, ze trzy zanim się ogarnie następny, tylko powinniśmy przejmować i nie pytać. Jeżeli  będzie nie korzystna dla nas to nie wchodźmy w to, ale jeżeli będzie korzystne to nie czekajmy, aż nam się …

Przewodniczący – tylko trzeba wziąć pod uwagę, że teraz ten okres minie, czyli powiedzmy można to zrobić co pół roku, albo byśmy musieli to objąć od 1 lipca albo znów 1 stycznia. Jeżeli mamy się nad tym pochylić, popracować to zróbmy to jeśli chcecie.

Sekretarz – czyli wracamy do tematu i analizujemy te wszystkie koszty i na następnej sesji postaram się państwu to przedstawić.

W – Ce przewodniczący Zbigniew Strzelczyk – proszę państwa mam tutaj przed sobą, bo myśmy to mieli już wcześniej (analiza), i tak po stronie przychodów tak ogólnie tylko powiem jest 218.250,00tys. a po stronie kosztów 234 czyli im minus już jest.

Przewodniczący – tylko musimy wziąć pod uwagę, że na początku będziemy szli w koszty, bo musimy pewne rzeczy naprawić, zrobić, zainwestować. Także pieniądze z wpływów na pewno nie pokryją tego.

Radny Kazimierz Mita – na dzień dobry trzeba 200 tys. mieć.

W –ce przewodniczący – na dzień dobry to trzeba więcej wyłożyć, bo trzeba mieć sprzęt, trzeba mieć program, trzeba mieć człowieka.

Radna Elżbieta Potapinska – ale z tego co mi wiadomo to komunalka zakupiła jakąś małą koparkę.

Radna Małgorzata Szczepanik – ale pan wójt mówił, że wszystko jest.

Przewodniczące – tzn. koparkę w taki celu zakupił, poczynił pewne kroki w tym kierunku. Musimy po prostu, jak pani sekretarz mówi, poczekajmy, stwórzmy tą analizę i dostaniemy ją do ręku, bardziej rzeczową niż tą która tu jest.

Sekretarz – przygotujmy dokumenty i wtedy będziemy dyskutować.

 

Ad. 6 Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.

 

Temat przedyskutowany na posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem sprawozdania wójta proszę  o podniesienie ręki?

 

Stan radnych na Sali  14

W głosowaniu:  za – 12

                        przeciw – 0

                        wstrzymało się – 2 (Potapińska Elżbieta, Ciechanowicz Marcin)

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawozdanie zostało przyjęte.

 

Przerwa 11.30 – 11.50

 

Ad. 7  Podjęcie uchwał w sprawie:

 

a/ zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2017 rok;

 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem w/w uchwały proszę  o podniesienie ręki?

 

Stan radnych na Sali  14

W głosowaniu:  za – 14

                        przeciw – 0

                        wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

b/ zarządzenia przeprowadzenia  wyborów uzupełniających członków do rady sołeckiej we wsi Porzecze;

 

Propozycja terminu wyborów ustalono na 11.03.2017 (sobota) godzina 15.00. Przewodnicząca zebrania propozycja (wniosek) Radna Sabina Bednarz.

 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem w/w uchwały proszę  o podniesienie ręki?

 

Stan radnych na Sali  14

W głosowaniu:  za – 13

                        przeciw – 0

                        wstrzymało się – 1 ( Bednarz Sabina )

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta.

 

c/ projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego     ustroju szkolnego w Gminie Boleszkowice;

 

Sekretarz – jak rozmawialiśmy na komisjach jest to uchwała wymagana nową ustawą, jest to projekt uchwały i jeżeli ta uchwała zostanie przez państwa podjęta zostanie wysłana do Kuratorium celem zaopiniowania i do związków zawodowych i wtedy po pozytywnej opinii będziecie państwo podejmowali już uchwałę właściwą. Tutaj nic się u nas właściwie nie zmienia tylko chodzi o to, że włączamy gimnazjum do Szkoły Podstawowej, więc jak wcześniej Zespół Szkół był przy ulicy Świerczewskiego a Szkoła Podstawowa przy ul. Chrobrego tak teraz nowa Szkoła Podstawowa bo gimnazjum już nie będzie bo jest wygaszane, będzie przy ul. Chrobrego i tak naprawdę nic się u nas więcej nie zmienia. Nie będzie już Zespołu Szkół, tylko będzie Zespół Szkolno Przedszkolny.

Przewodniczący – czyli idziemy z duchem reformy.

Sekretarz – tak jest, tutaj nic nie możemy zrobić, taki był projekt na stronie ministerstwa.

Radny Marcin Ciechanowicz – ja mam takie pytanie, bo dostaję też wiele informacji tutaj od rodziców i chciałbym się zapytać, bo było szereg takich spotkań, czy odwiedzin ze strony pani, pana wójta w szkole, czy byśmy mogli otrzymać informację, żebym mógł odpowiadać co do pytań odnośnie przedszkola, szkoły podstawowej, zmiany, czy moglibyśmy taką krótką informację dostać.

Sekretarz – tutaj na komisjach już wcześniej przekazywałam, że na dzień dzisiejszy nie będzie żadnych zmian jeżeli chodzi o strukturę budynku, rozmieszczenia sal i tak dalej. Nasze wizyty polegały na tym, że po pierwsze ja tutaj państwa jeszcze terenu nie znam, nie wiedziałam jak te szkoły są rozmieszczone ile jest klas w każdym budynku. Nie ukrywam, że na pewno jakieś zmiany będą, natomiast w jakiej formie na dzień dzisiejszy nikt państwu nie powie. Pani dyrektor przygotowuje do końca lutego taki projekt jak to wszystko będzie wyglądało. Jeżeli jakieś projekty czy decyzje będą to one będą również konsultowane z państwem. Na dzień dzisiejszy mogę państwu powiedzieć, że nic się nie zmienia.  Jeżeli chodzi o wizyty one miały charakter zapoznawczy. Ja musiałam zobaczyć ile jest sal, jaki jest rozkład, jakie jest przedszkole. Macie bardzo ładne obiekty, bardzo ładnie wyremontowaną szkołę, chylę czoła bo nie widziałam dawno tak ładnie utrzymanych obiektów. Chodziło o to żeby zapoznać się ze strukturą jaka jest w budynkach ile jest sal, czy są w pełni wykorzystywane, czy nie. Na takiej zasadzie.

Radna Małgorzata Szczepanik – aczkolwiek pani dyrektor mówiła, że od przyszłego roku planuje 7,6,5 klasa w budynku gimnazjum, natomiast do czwartej klasy tutaj w podstawówce, a z drugiej strony tyle lat były siódma, ósma z pierwszą, drugą i też było dobrze. Nawet opiekuńczo.

Sekretarz – na razie pani dyrektor ma przygotować do tego ten projekt, o którym tutaj pani wspomniała, a także jakby on szerzej wskaże jaki jest pomysł i co będzie dalej. Na pewno w  późniejszym etapie, jakby ta uchwała nie ma nic związku z tym, że myśmy chodzili z panem wójtem po tych budynkach, bo ta uchwała to jest to coś co my musimy podjąć i to był wymóg do końca marca i to musi być zrealizowane potem będzie uchwała właściwa, a te nasze wizyty i rozeznanie to jest zupełnie inna rzecz nie związana z tą uchwałą. Wiadomo, że na dzień dzisiejszy jeszcze ja państwu też  nic nie powiem. Powiem państwu, że pooglądałam sobie ładne sale, fajna Szkoła i żadnych decyzji, żadnych rozmów jeszcze takich decydujących nie zapadły. Jak pani dyrektor przedstawi taką propozycję dla pana wójta i będzie ta rozmowa już taka konkretna to wtedy już  państwo będziecie pierwszymi którzy się o tym dowiedzą.

sołtys Elżbieta Włodkowska –  ile ogólnie jest dzieci.

Sekretarz – na prognozowanej ilości z SIO system informacji oświaty do którego my wysyłamy wszystkie sprawozdania, jest na dzień dzisiejszy z tymi które chodziły do zerówki 314 osób.

Radna Elżbieta Potapińska – a co z dziećmi Chwarszczany, Dargomyśl.

Sekretarz – już było spotkanie, pani dyrektor organizowała takie spotkanie i z tej informacji, którą nam przekazała część osób chce przenieść dzieci do naszej szkoły, na pewno będą takie dni otwarte, żeby rodzicie mogli się zapoznać. Tu jest o tyle sprawa łatwiejsza, tak mi się wydaje, że te dzieci nie są oderwane z jakiegoś zewnętrznego środowiska, bo one mieszkają w tym środowisku i wzajemnie się z rówieśnikami znają, więc też im będzie łatwiej się zaaklimatyzować w nowym miejscu. Rodzice mają furtkę otwartą, mogą przyjść, obejrzeć, zobaczyć. Większość ogólnie jest już przekonanych, że tutaj te dzieci odda,  natomiast jest jakiś tam procent takich jeszcze nie pewnych, ale to tak naprawdę pokaże nam moment składania wniosków. Już jakaś deklaracja, bardzo pozytywnie. Pani dyrektor wyszła naprzeciw rodzicom, zorganizuje taki dzień otwarty, żeby każdy mógł sobie zobaczyć, obejrzeć, żeby dzieci mogły wejść do klasy, zobaczyć jak to wygląda. Ale to też dopiero, że tak powiem są takie kroki do przodu, one też jeszcze nie są 100%, bo może ktoś powiedział, że odda dziecko, a za chwilę mu się np. odwidzi. Więc też tak naprawdę na 100% jeszcze nikt nic nie wie.

Przewodniczący – są osoby które deklarowały, parę osób nie było.

Sekretarz – deklarowały ale to też  nie jest tak, że się już przepisały, więc to też na dniach, miesiącach się wyjaśni ile dzieci dojdzie.

Przewodniczący – a tam burmistrz też dał im alternatywę, że mogą się przepisać do Dębna, Cychr, czy Sarbinowa.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem w/w wniosku proszę  o podniesienie ręki?

 

Stan radnych na Sali  14

W głosowaniu:  za – 14

                        przeciw – 0

                        wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek został przyjęty jednogłośnie.

 

d/ zmieniająca uchwałę Nr IV/27/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności podatkowych

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem w/w uchwały proszę  o podniesienie ręki?

 

Stan radnych na Sali  14

W głosowaniu:  za – 14

                        przeciw – 0

                        wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. 8  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Marcina Ciechanowicza   o odczytanie sprawozdania z przeprowadzonej kontroli.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem sprawozdania z przeprowadzonej kontroli Komisji Rewizyjnej proszę  o podniesienie ręki?

Stan radnych na Sali  13

W głosowaniu:  za – 13

                        przeciw – 0

                        wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawozdanie zostało przyjęte.

Podczas głosowanie nieobecna na Sali była Dorota Rybińska.

Ad. 9 Interpelacje i zapytania radnych.

 

Interpelacje Radnych i Sołtysów złożone podczas XXV Sesji Rady Gminy Boleszkowice

 

Radna Renata Matuszewska, Radny Marcin Ciechanowicz

Prośba o przygotowanie szczegółowej analizy dotyczącej przejęcia dystrybucji wody od PWiK Sp. z o.o. Dębno w zakresie szczegółowych kosztów wynikających z eksploatacji sieci i obiektów hydroforni, stawki opłaty za wodę  a także analiza  zawartej umowy z PWiK Sp. z o.o. Dębno na obsługę mieszkańców w zakresie dostarczania wody.

Prośba o podjęcie działań i skierowanie wniosku do Starosty Powiatu Myśliborskiego o wyremontowanie drogi powiatowej w Gudziszu .

Radna Dorota Rybińska

Udzielenie informacji dotyczącej wskazania terminu realizacji inwestycji wpisanej do budżetu Gminy Boleszkowice na 2017r. w zakresie modernizacji hydroforni w Namyślinie.

Radna Beata Stankiewicz, Radna Agnieszka Stankiewicz

Prośba o wyczyszczenie rowu, od ul. Polnej do ul. Warszawskiej. Radni wnioskują o lustracje w terenie wspólnie z Panem Wójtem.

Radna Beata Stankiewicz

Prośba o naprawę hydrantu znajdującego się przy posesji Państwa L. na ul. Leśnej,   hydrant przecieka woda utrudnia dojazd do posesji.

Prośba o sprawdzenie odpływu z chodnika przy ul. Leśnej, obok posesji Państwa K., gdyż prawdopodobnie jest jakaś niedrożność i woda wypycha chodnik.

Prośba o podjęcie działań i skierowanie wniosku do Starosty Powiatu Myśliborskiego o naprawę drogi przy jednostce wojskowej na drodze powiatowej Boleszkowice - Wysoka. Przy jednostce wojskowej znajduje się duże załamanie, które w okresie jesienno-zimowym i wczesną wiosną wypełnione jest woda w związku z tym nie widać jego głębokości i często samochody ulegają uszkodzeniom.

 

Radny Marcin Ciechanowicz

Prośba o podjęcie działań i skierowanie wniosku do Starosty Powiatu Myśliborskiego  o przeprowadzenie remontu odcinka drogi powiatowej na końcu ulicy Osadników w Boleszkowicach.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Prośba o podjęcie działań w zakresie wyremontowania drogi gminnej ul. Żwirowej na całej długości.

Radna Elżbieta Potapińska

Prośba o podjęcie działań i skierowanie wniosku do Starosty Powiatu Myśliborskiego o przeprowadzenie remontu drogi powiatowej biegnącej do Wyszyny. Naprawy były już wykonywane na tej drodze ale w niewielkim zakresie,   a materiał użyty do załatania istniejących dziur  był nie trwały i uległ wypłukaniu,  w związku z tym droga w dalszym ciągu jest w bardzo złym stanie i wymaga rzetelnej naprawy.

Radna Bożena Żwirko

Prośba o podjęcie działań i skierowanie wniosku do Starosty Powiatu Myśliborskiego  o przeprowadzeni przeglądu pogwarancyjnego remontowanego mostu w Reczycach, gdyż stan mostu jest katastrofalny i zagraża bezpieczeństwu osób z niego korzystających mimo, że był nie dawno remontowany.

Sołtys wsi Reczyce Franczuk Halina

      Prośba o podjęcie działań i skierowanie wniosku do Starosty Powiatu  Myśliborskiego  o wyremontowanie drogi powiatowej w Reczycach pomiędzy mostami. 

Radna Sabina Bednarz

Prośba o skierowanie pisma do PKP o podjęcia działań w celu poprawy przejazdu    w Namyślinie.

Sołtys wsi Porzecze Mrzywa Grażyna

Prośba o udzielenie informacji na temat planowanego remontu drogi wojewódzkiej Namyślin- Porzecze. Planowano przedmiotowy remont już w 2015r. jednakże do dnia dzisiejszego nie został on wykonany. W związku z tym prośba  o informację kiedy zostanie rozpoczęty remont przedmiotowej drogi. 

 

Ad. 10  Wolne wnioski i informacje.

Pani Sekretarz przedstawiła informacje dotyczącą zadłużenia mieszkańców gminy Boleszkowice w ZGDO.

Według danych z GUSu, które są w tym roku dostępne to jest za 2015 rok, bo GUS jeszcze nie opublikował danych za 2016 rok więc jakby na tej liczbie musimy bazować to jest  2900 osób i wszystkie naliczenia które Związek robi, wszystką nieściągalność jaką prognozuje odnosi nie do osób, które złożyły deklaracje lub tych które są zameldowane, tylko do tych które widnieją w gusie, ponieważ nie ma obowiązku meldunkowego, tych osób może widnieć w ewidencji coraz mniej, Związek musi się opierać na danych adekwatnych i tymi danymi są dane z GUSu.  

Natomiast jeżeli chodzi o ilość osób zgodnie z tymi deklaracjami z naszej gminy które wpłynęły do związku tj. 2246 osób, czyli mamy 654 osoby nieidentyfikowane i są to pewnie osoby, które przebywają powiedzmy za granicą, albo przyjeżdżają tu tylko na weekendy, ale są to też osoby które mieszkają wśród nas i nie złożyły tej deklaracji i prawdopodobnie mają kosz co miesiąc ten kosz wystawiają, śmieciarz przyjeżdża i on nie patrzy czy on złożył deklarację, czy nie, bo jego to nie interesuje, zabiera ten i on obciąża za to Związek i dlatego też ta różnica jest. Te osoby niezidentyfikowane też w tym długu są.

Na dzień 30 września 2016 roku dług w związku z niepłaceniem przez mieszkańców opłaty śmieciowej (tylko to są ci których mamy w systemie, tych których wiemy że oni nie płacą i względem nich mogą być prowadzone jakieś roszady jeżeli chodzi o ściągalność, to nie są ci których w ogóle nie mamy, bo my o nich nie wiemy, więc to są ci którzy złożyli deklaracje a nie płacą), to była kwota 137.890,63 tysięcy

Radna Renata Matuszewska – czyli to nie są te osoby w tych 654 osobach.

Sekretarz – nie, to są tylko te, które złożyły deklaracje, a nie płacą, a tych 654 w ogóle nie ma i je musimy gdzieś po prostu znaleźć. Na ten dzień 30.09.2016 procent nieściągalności jaki był z tych mieszkańców wynosił 12,91%. Później państwo podjęliście uchwałę, o tym żeby przeznaczyć środki z budżetu gminy na to żeby ten  dług, za ten dług mieszkańców Gmina zapłaciła, żeby on już nie rósł i to była kwota w sumie około 56 tys. i to zostało podzielone na dwie transze. Pierwsza transza to było 19.450,00 i ona została już wpłacona na początku grudnia i po wpłacie tej transzy ten dług mieszkańców w dniu 31.12.2016 wynosił 123 tys.

Radny Marcin Ciechanowicz – nie przypominam sobie uchwały.

Sekretarz i Radni – była odnośnie podniesienia składki członkowskiej.

Radny Marcin Ciechanowicz – ale to my podejmowaliśmy, czy Związek?

Sekretarz – ale uchwała zmiany do budżetu. Bo państwo nie jesteście organem właściwym.

Radny Marcin Ciechanowicz – ale to jest co innego.

Sekretarz – ale czy wy kiedykolwiek podnosiliście …

Radny Marcin Ciechanowicz – nie, dlatego mnie to zdziwiło, że my podjęliśmy uchwałę.

Sekretarz – zmiana w budżecie, nie ma takiej uchwały w zakresie że wy jesteście organem właściwym do podnoszenia składki członkowskiej,  bo wy nie uchwalacie składki tylko zgromadzenie, ale wy w budżecie zabezpieczacie środki na tą składkę.

Radny Marcin Ciechanowicz – to była kwestia,  trzeba w tym momencie powiedzieć, że my nie podejmowaliśmy tylko wykonaliśmy to jaką dostaliśmy od Związku informację, że musimy zabezpieczyć pieniążki w budżecie.

Sekretarz – ale mogliście tej uchwały nie podjąć.

Radny Marcin Ciechanowicz – no jak nie, wszystkie gminy podjęły, jeżeli wójtowie na zjeździe ZGDO podnoszą składkę członkowska dla nas, no to my adekwatnie musimy podjąć przecież wójt reprezentuje nas w Związku.

Radna Renata Matuszewska - wójt nam mówił, że jeżeli nie podejmujemy tej uchwały to jest równoważne z odejściem ze związku. No bo jeżeli nie chcemy płacić składki tzn. że wychodzimy ze Związku.

Sekretarz – to jest to też na czym wójt państwu tłumaczył.

Radna Elżbieta Potapińska – to co nam Basia tłumaczyła, że wpłaci 1/3 bo nie ma tyle pieniążków zabezpieczonych, to było w zmianie w budżecie.

Sekretarz – tak jest i resztę macie państwo zapisane, czyli po spłacie tej transzy kwota się zmniejszyła do 123 tysięcy, czyli to już jest pomniejszone o tą wpłatę 19 tys. ale też musicie państwo wiedzieć, że to nie jest tak, że my zapłacimy 19 tys. i nam już zostaje 123 tys.  bo co miesiąc jak ktoś nie wpłaci to, to rośnie. Jest już mniejsze zadłużenie, ale cały czas jest. W styczniu 31 ta ściągalność jest na poziomie 10,89%.

Teraz ta druga transza, którą musimy wpłacić do 30 czerwca to jest pozostałe 40 tys. jeżeli my te 40 tys. wpłacimy to prognozowany dług jaki będzie to 90 tysięcy, ale to dalej będzie rosło. To  nie jest tak, bo to znowu ktoś tam zalega i nigdy nie będzie tak że będzie 100% ściągalność. To trzeba od razu powiedzieć, zawsze będzie jakaś nieściągalność. Jeżeli gminy chciałyby przerzucić ten dług na mieszkańców wszystkich zgodnie z gusem żeby nie płacić ze swojego budżetu, ale żeby ten dług w jakiś sposób zniwelować bo jakby nie zajęcie się tym długiem spowoduje tylko to że on będzie tylko narastał to nie jest rozwiązanie, więc trzeba go zniwelować. Więc żeby przerzucić to na mieszkańców to każdy mieszkaniec zgodnie z danymi z GUSu musiałby dopłacić oprócz takiej tej co miesięcznej opłaty śmieciowej jeszcze po 47,55, żeby ten dług był na 0.

Radny Marcin Ciechanowicz – jednorazowo?

Sekretarz – powiedzmy, że jednorazowo. To jest tylko tak obrazowo pokazane, żebyście zobaczyli państwo, jak by to wyglądało jakbyśmy nie chcieli tego wziąć na gminę tylko na siebie. Zrzucić to na mieszkańców.

Radna Renata Matuszewska – tylko,  kto zechce płacić za kogoś.

Sekretarz - największy problem jest z tymi co nie płacą i z tymi których nie ma.  Z tego co pan wójt mi przekazywał to spotkanie które jest teraz w Związku to też chodzi o to  żeby zmobilizować wszystkie gminy i samych siebie do tego żeby te osoby wyłapać bo  u nas jest 650 w innej gminie jest 700 jeszcze w innej jest tysiąc i dlatego brakuje tych mieszkańców, brakuje tych wpłat bo gdyby te wpłaty były to ten dług automatycznie był by mniejszy. Więc tutaj rola jest gmin tak naprawdę i dobra współpraca z ludźmi, z sołtysami, z radnymi. Ja to tak widzę powiem szczerze, usiąść, wziąć listę, posprawdzać, każdy zna się w środowisku i wie mniej więcej kto nie ma kosza a kto ma kosz. To nie jest na tej zasadzie że donosimy, tylko zaznaczamy że ma kosz, a go na tej liście nie ma, a to już w Związku wysyłają pisma, że tą deklarację ma obowiązek złożyć.   

Radna Renata Matuszewska – z koszem ciężko jest stwierdzić kto ma a kto nie ma, ewentualnie sołtys może wiedzieć kto mieszka, a kto przebywa.

Radna Sabina Bednarz – ja dam pani przykład Namyślina. Dochodziły do mnie takie słuchy i poszłam jako wywiadowca. Wywózka jest w środę a co niektórzy wystawiają pojemniki już we wtorek. Jadą rano do pracy nie mają czasu, to jest fakt. I faktycznie, wieczorem jak szczury do tych śmietników co stoją dorzucają. Jest jedna pani co całe życie żeruje i mówię do niej twój pojemnik, nie powiem co odpowiedziała, bo ja nie byłam dłużna. Jak zmusić takiego człowieka.

Radny Marcin Ciechanowicz – spłacamy tutaj dług częściowo, moje pytanie, bo na pewno zadłużenie od mieszkańców jest podane.

Sekretarz – dalej jest prowadzona windykacja.

Radny Marcin Ciechanowicz – teraz moje pytanie, czy mieszkańcy, może dojdzie do takiej sytuacji, że mieszkańcy częściowo spłacą zadłużenie, czy w całości te pieniądze do nas wrócą.

Sekretarz – tak, oczywiście, takie jest założenie. Jest zapis wewnętrzny w Związku, że te pieniądze po ściągnięciu wracają do Gminy. To jest na takiej zasadzie, że jakby Gmina zakłada za swoich obywateli środki, ale po ich ściągnięciu Związek ma obowiązek zwrócić nam te pieniądze.

Radny Marcin Ciechanowicz – odnośnie podejmowania uchwały, powiem dlaczego ja jestem tak bardzo uczulony bo ja nie pamiętam żebym podejmował uchwałę o spłacie zadłużenia. To co pani powiedział, oczywiście było to przy zmianie budżetu i wprowadzenie. Jeżeli już mówimy o uchwałach naszych to jestem uczulony, tutaj ja wnioskowałem i pani Sabina do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy sprostowania z ZGDO, był taki komunikat, że zgodnie z uchwałą rady czy prawa miejscowego należy wykupić pojemniki, a my jako Rada nigdy nie podejmowaliśmy uchwały o wykupie pojemników.

Sekretarz – to był pewnie błąd pisarski, uchwałę podejmował Związek.

Radny Marcin Ciechanowicz – dokładnie.  My prosiliśmy o sprostowanie do tego komunikatu, komunikat został ściągnięty, ale informacja wśród mieszkańców dalej była i dopiero jak my zaczęliśmy mówić o tym, dopiero się dowiedzieli.

Sekretarz – ale chcielibyście państwo żeby takie sprostowanie zamieszczać po takim czasie.

Radny Marcin Ciechanowicz – myślę, że teraz jest już za późno. Tylko ja mówię, dlaczego przyglądam się w taki sposób, ja chcę żeby był jasny przekaz. Jeżeli ja nie wiem, że ja podejmowałem taką uchwałę, dlatego się zapytałem z czego to wynika.

Przewodniczący przedstawił pod głosowanie stanowisko Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, kto z radnych jest za poparciem stanowiska?

Stan radnych na Sali  14

W głosowaniu:  za – 8

przeciw – 3 (Szczepanik Małgorzata, Matuszewska Renata, Ciechanowicy Marcin)

wstrzymało się – 3 (Mroczkowski Eugeniusz, Mita Kazimierz, Potapińska Elżbieta)

Przewodniczący Rady stwierdził, że stanowisko zostało poparte.

 

Ad. 11  Zamknięcie obrad.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad sesji Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie  i zaprosił na następną sesję, która odbędzie się 30 marca 2017 rok.

 

 

 

 

 

 

Protokołowała : Ewa Walczak

podinspektor ds. obsługi biura Rady gminy,

obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

                                                                                                       

  Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Stoparek

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 03-04-2017 09:12:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 03-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 03-04-2017 09:12:58