Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
katalog Zarządzenia GCKiBP w Boleszkowicach 2017-02-24 14:35:21
katalog Zarządzenia nieruchomości 2017-01-16 11:10:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 1/2017 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 09 stycznia 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zakładu Usług Komunalnych w Boleszkowicach 2017-01-09 13:55:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 2/2017 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie: ustanowienia urzędnika wyborczego 2017-01-31 13:47:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 3/2017 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach do realizacji zadań określonych w przepisach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 2017-02-08 15:19:03
dokument Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie: powołania komisji 2017-04-10 13:19:27
dokument Zarządzenie nr 5/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 16.03.2017r. w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę 2017-04-10 13:41:57
dokument Zarządzenie Nr 6/17 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Boleszkowice w ramch upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017 przez organizację pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pozytku publicznego 2017-04-10 13:24:32
dokument Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Boleszkowice 2017-04-10 13:13:28
dokument Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 04.04.2017 r. w sprawie: powierzenia obowiązków prowdzenia Programu Operacyjnego "Pomoc żywnościowa 2014 - 2020 2017-04-10 13:39:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 9/2017 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej 2017-04-05 16:21:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 10/2017 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3, ust. 2 oraz podmiotów wymienionych w art. 3ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239) 2017-04-13 15:15:38
dokument Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie: powołania Komisji 2017-11-03 09:33:27
dokument Zarządzenie nr 16/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 23.05.2017r. w sprawie: powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Boleszkowice 2017-05-26 08:14:57
dokument Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowej instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach za rok 2016 2017-11-03 09:46:07
dokument ZARZĄDZENIE Nr 18/2017 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Boleszkowice. 2017-06-26 08:13:22
dokument Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej 2017-11-03 09:54:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 20/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Boleszkowice na stanowisko ds. kadr i obsługi sekretariatu. 2017-06-27 15:09:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 21/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 05 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Boleszkowice na stanowisko podinspektor w Referacie Promocji, Oświaty i Funduszy Pomocowych. 2017-07-05 15:25:59
dokument Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 10.07.2017 r. w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 17/2016 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ?Najbardziej zadbana wieś? w Gminie Boleszkowice. 2017-07-10 13:10:37
dokument Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Boleszkowice 12.07.2017 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej rokowania na sprzedaż nieruchomości. 2017-07-14 07:05:49
dokument Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 12.07.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2017-07-14 07:06:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 25/1/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 1 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2017-11-03 12:25:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 25/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach 2017-08-01 11:26:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 26/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 7 września 2017 roku w sprawie upoważnienia do reprezentowania Gminy Boleszkowice, w tym do składania i podpisywania wniosków o dofinansowanie zadań gminnych ze środków krajowych i zewnętrznych 2017-11-03 10:07:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 27/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 7 września 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu pn. "Granty Sołeckie 2017" w Gminie Boleszkowice 2017-11-03 10:12:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 28/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 8 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski Sołectw Gminy Boleszkowice na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 2017-11-03 10:18:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 30/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 8 września 2017 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji i podpisywania decyzji administracyjnych, postanowień i innych dokumentów mających charakter rozstrzygnięć w imieniu Wójta Gminy Boleszkowice 2017-11-03 10:28:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 31/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 8 września 2017 roku w sprawie upoważnienia do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych, postępowań i innych dokumentów mających charakter rozstrzygnięć w imieniu Wójta Gminy Boleszkowice 2017-11-03 10:40:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 32/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 8 września 2017 roku w sprawie upoważnienia do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych, postanowień i innych dokumentów z zakresu realizacji zadań określonych w przepisach dotyczących ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 2017-11-03 10:51:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 33/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 8 września 2017 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji i podpisywania decyzji administracyjnych, postanowień i innych dokumentów mających charakter rozstrzygnięć w imieniu Wójta Gminy Boleszkowice 2017-11-03 10:58:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 34/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 25 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Okresowej Oceny Pracowników 2017-11-03 11:18:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 35/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 25 września 2017 roku w sprawie stawek czynszu za najem lokali mieszkaniowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Boleszkowice 2017-11-03 11:32:01
dokument ZARZĄDZENIE Nr 36/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 9 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód i strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie gminy Boleszkowice 2017-10-09 14:20:32
dokument ZARZĄDZENIE Nr 37/2017 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 10 października 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Socjalnej 2017-10-16 14:54:08
dokument ZARZĄDZENIE Nr 38/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 11 października 2017 r. w sprawie dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem w postaci tabletek jodku potasu na wypadek zdarzenia radiacyjnego na terenie Gminy Boleszkowice 2017-11-03 11:38:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 40/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 11 października 2017 roku w sprawie przekazania samochodu dla OSP Namyślin z OSP Boleszkowice 2017-11-03 11:48:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 41/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 13 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach. 2017-10-13 13:16:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 42/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 16 października 2017 roku w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy Boleszkowice na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2017-10-20 08:34:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 43/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 19 października 2017 roku w sprawie zmiany w zarządzeniu nr 43/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 6 września 2012 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Boleszkowice 2017-11-03 12:07:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 44/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 24 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia "Regulaminu dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Boleszkowice 2017-11-03 12:17:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 45/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie powierzenia obowiązków prowadzenia Programu Operacyjnego "Pomoc żywnościowa 2014-2020" Podprogram 2017 2017-11-06 15:22:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 47/2017 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw rewitalizacji 2017-11-10 10:21:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 49/2017 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach 2017-12-01 09:10:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 50/2017 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej 2017-12-07 12:07:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 51/2017 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej 2018-01-04 13:16:03