Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o IV przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w m. Boleszkowice.

WÓJT GMINY W BOLESZKOWICACH

OGŁASZA

       IV przetarg  ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Boleszkowice będących własnością

GMINY  BOLESZKOWICE

Nr działki

Powierzchnia działki [ha]

Nr Księgi Wieczystej

Wartość w [zł]

Wadium w [zł]

 

Zapis dokumentów planistycznych

 

1430/2

0,1949

SZ1M/00030600/2

6.500,00

1.000,00

Strefa użytków rolnych (RP)

Nieruchomość oznaczona nr 1430/2 położona jest na terenie miejscowości  Boleszkowice. Działka nie posiada niezależnego dojazdu. Położona jest za budynkiem remizy OSP Boleszkowice. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnych z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt nabywcy, Gmina Boleszkowice nie bierze odpowiedzialności za ewentualne rozbieżności. W związku z powyższym ewentualne wznowienie granic nieruchomości leży po stronie kupującego.

Czwarty przetarg odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2016 roku o godzinie 900  w sali posiedzeń Urzędu Gminy Boleszkowice. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy: Bank PEKAO S.A. I O/ Dębno 30124035521111000040464709 najpóźniej do dnia 22.08.2016 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał wlicza się w kwotę kupna nieruchomości.

W przypadku uchylenia się uczestnika od podpisania aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Boleszkowice, a przetarg czyni niebyłym. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po odbytym przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu. Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej). Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

Minimalne postąpienie ustalają uczestnicy przetargu z komisją przetargową (nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej).

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje o ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Boleszkowice przy ul. Świerczewskiego 24 osobiście lub telefonicznie tel. 0957606124 wew. 36.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

dnia 25.07.2016 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

dnia .............................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 27-07-2016 08:03:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 27-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 27-07-2016 08:03:10