Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXVII/163/2005


Uchwała Nr XXXVII/163/2005

Rady Gminy w Boleszkowicach

Z dnia 24 listopada 2005 roku

w sprawie: stawki dziennej opłaty targowej na rok 2006, terminu płatności oraz

sposobu jej poboru.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. - o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn.zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055,Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457) oraz art.15 i 19 ust. 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002r. Dz. U. Nr 9,poz.84 z późn. zm. z 2002r. Nr 200, poz.1683, z 2003r Nr 96 poz. 874 i Nr 110 poz.1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz. 1966; z 2004r Nr 92 poz. 880 i poz. 884, Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz. 1291, Nr 281 poz. 2782, z 2005r Nr 130 poz. 1087, Nr 143 poz. 1199, Nr 164 poz. 1365, Nr 167 poz. 1399, Nr 169 poz. 1419, Nr 175 poz. 1462 i Nr 179 poz. 1484) oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych /M.P. z 2005 Nr 68 poz. 956/ Rada Gminy w Boleszkowicach
uchwała, co następuje:

& 1 Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej na rok 2006 w wysokości 20,00 zł

& 2 Zwalnia się z opłaty, o której mowa w & 1 sprzedaż własnych produktów pochodzących
z działek przydomowych oraz ogródków z terenu gminy Boleszkowice - dokonywanych przez drobnych producentów rolnych.

& 3 Opłata targowa pobierana jest przez inkasenta wyznaczonego przez Wójta Gminy. Poboru opłaty dokonuje się bezpośrednio na targowisku. Dowodem uiszczenia opłaty jest pokwitowanie urzędowe wydane przez inkasenta, któremu ustala się 30 % prowizji od pobranej opłaty.

& 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Boleszkowicach.

& 5 Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Kozłowski 05-12-2005 11:03:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Kozłowski 05-12-2005
Ostatnia aktualizacja: Marcin Kozłowski 05-12-2005 11:03:02