Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XII/75/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 listopada 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr XI/66/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

Uchwała Nr XII/75/2015

Rady Gminy Boleszkowice

z dnia 26 listopada 2015 roku

 

zmieniająca uchwałę Nr XI/66/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie  ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2015r., poz.1515 ), art.5  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz.699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283 i 1777)  oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych  podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 2015 r., poz. 735) Rada Gminy  Boleszkowice uchwala,  co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XI/66/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 października 2015 roku w sprawie  ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt. 7 dodaje się lit. d w brzmieniu : „niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777),  i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego -  3,00 zł od 1 m2 powierzchni.”;

 

2) § 3 otrzymuje brzmienie  „Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2016 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.”.

 

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2016 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 18-12-2015 09:21:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 18-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 18-12-2015 09:21:17