Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO BIBLIOTEKARZA W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W BOLESZKWICACH

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO BIBLIOTEKARZA
W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W BOLESZKOWICACH

 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach,
ul. Poznańska 19a, 74-407 Boleszkowice,
ogłasza nabór na stanowisko bibliotekarza 
w  Bibliotece Publicznej w Boleszkowicach

wymiar czasu pracy – ½ etatu.


Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

I. Wymagania:

1. niezbędne:
a)   obywatelstwo polskie

b) pełna zdolność do czynności prawnych i pełnienia praw publicznych

c) niekaralność

d) wykształcenie minimum średnie

e) dobra znajomość obsługi komputera.

2. dodatkowe:

a) wykształcenie kierunkowe lub/i doświadczenie w pracy bibliotekarza

b) ogólna wiedza z zakresu literatury polskiej i światowej

c) znajomość rynku wydawniczego

d) sumienność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań

e) dbałość o powierzone mienie

f) umiejętność pracy w zespole.


II. Zakres wykonywanych zadań:

1. Prowadzenie ewidencji czytelników i wypożyczeń, obsługa czytelników, wypożyczanie książek, sporządzanie dziennej statystyki wypożyczeń oraz wymaganych sprawozdań.

2. Udzielanie porad czytelniczych, informacji opierając się na zbiorach zgromadzonych
w placówce oraz wyszukanych w Internecie.

3. Wprowadzenie księgozbioru bibliotecznego do komputerowego programu katalogowego.

4. Prace techniczne związane z:  przysposobieniem książek do wypożyczeń (opisywanie,  sygnowanie); przy katalogach (włączanie kart  z bieżących zakupów, wyłączanie kart książek wycofanych).              

5. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi procedurami.

6. Przygotowywanie części księgozbioru i dokonywanie jego wymiany z punktem bibliotecznym. 

7. Aktywne zaangażowanie w organizację imprez kulturalno-oświatowych inicjowanych na terenie gminy przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną w Boleszkowicach.

8. Prowadzenie systematycznych zajęć z zakresu edukacji czytelniczej oraz imprez bibliotecznych.

9. Przygotowywanie imprez związanych z promocją czytelnictwa.

10. Praca z czytelnikiem przy stanowiskach komputerowych.

11. Obsługa kserokopiarki.


III. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,
- curriculum vitae (życiorys),
- kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, 
- oświadczenie o niekaralności,
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście lub przesłać na adres:
Urząd Gminy Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice,
z dopiskiem Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna – nabór na stanowisko bibliotekarza, w sekretariacie Urzędu Gminy pok.nr 6, w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym.
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 listopada 2015r. do godz. 15:00.

IV. W przypadku konieczności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, uczestnicy dopuszczeni do dalszego etapu otrzymają pisemne lub telefoniczne zawiadomienie o miejscu
i terminie spotkania.


V. Aplikacje, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.

VI. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje
z poprzednich miejsc pracy.


VII. Inne informacje:

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 6-ciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

 

Dyrektor
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej

Aleksandra Bakiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 12-11-2015 15:06:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 12-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 13-11-2015 13:01:48