Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

PROTOKÓŁ Z SESJI RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 sierpnia 2015 roku

PROTOKÓŁ

Z SESJI RADY GMINY BOLESZKOWICE

z dnia 27 sierpnia 2015 roku

 

 

Obrady sesji odbyły się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Boleszkowice

Godzina rozpoczęcia obrad 10.00

Godzina zakończenia obrad 12.55

 

Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Stoparek otworzył obrady IX sesji Rady Gminy i przywitał Radnych, Sołtysów i przybyłych gości:

  1. Panią Aleksandrę Gumną– Adwokata
  2. Pana Jana Krzywickiego – Wójta Gminy
  3. Panią Sylwię Łaskarzewską  Pacewicz – Dyrektora Zespołu Szkół w Boleszkowicach.

 

Przewodniczący  Rady stwierdzam, że na stan 15 Radnych w sesji  według listy obecności uczestniczy 14 radnych co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Gminy.

 

Proponowany porządek obrad sesji:

 

1.Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie sesji,

b/ stwierdzenie quorum,

c/ przyjęcie proponowanego porządku obrad,

d/ przyjęcie protokołu z przebiegu VIII sesji Rady Gminy.

2.Stan przygotowań organizacyjnych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2015/2016.

3.Informacja na temat organizacji dożynek gminnych i przebiegu konkursu na „ Najestetyczniejszą zagrodę wiejską, zabudowę jednorodzinną i najbardziej zadbaną wieś w Gminie Boleszkowice ”.

4.Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.

5.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku w tym:

5.1. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach za I 

       półrocze 2015 roku,

5.2. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

       Alkoholowych w Boleszkowicach za I półrocze 2015 roku.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

     6.1. zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2015 rok,

     6.2. wprowadzenie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Boleszkowice na 

             lata 2015-2026.

     6.3. sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice, położonej w

            miejscowości Namyślin,

     6.4. sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice,

     6.5. zatwierdzenie taryfy na zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy 

            Boleszkowice,

    6.6. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie   

          Boleszkowice, obejmującego działkę nr 695/2 i część działki nr 695/1, położonego przy 

          ul. Osadników.

7.Interpelacje i zapytania radnych.

8.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9.Wolne wnioski i informacje.

10.Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił wniosek Wójta Gminy ws wprowadzenie do porządku obrad punktu ws podjęcia uchwały ws zmiany uchwały Nr VI/35/2015 Rady Gminy Boleszkowice              z dnia 30 kwietnia 2015 roku dodając, że projekt był już przedyskutowany na posiedzeniach wszystkich stałych komisjach Rady Gminy i zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem wniosku proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na sali 14

W głosowaniu: za – 14

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący Rady Gminy zapytuje, kto z radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad ze zmianą proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na sali 14

W głosowaniu: za – 14

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymało się – 0

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad ze zmianą  został przyjęta jednogłośnie.

Przyjęty  porządek obrad sesji:

 

1.Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie sesji,

b/ stwierdzenie quorum,

c/ przyjęcie proponowanego porządku obrad,

d/ przyjęcie protokołu z przebiegu VIII sesji Rady Gminy.

2.Stan przygotowań organizacyjnych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2015/2016.

3.Informacja na temat organizacji dożynek gminnych i przebiegu konkursu na „ Najestetyczniejszą zagrodę wiejską, zabudowę jednorodzinną i najbardziej zadbaną wieś w Gminie Boleszkowice ”.

4.Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.

5.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku w tym:

5.1. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach za I 

       półrocze 2015 roku,

5.2. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

       Alkoholowych w Boleszkowicach za I półrocze 2015 roku.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

     6.1. zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2015 rok,

     6.2. wprowadzenie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Boleszkowice na 

             lata 2015-2026.

     6.3. sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice, położonej w

            miejscowości Namyślin,

     6.4. sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice,

     6.5. zatwierdzenie taryfy na zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy 

            Boleszkowice,

    6.6. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie   

          Boleszkowice, obejmującego działkę nr 695/2 i część działki nr 695/1, położonego przy 

          ul. Osadników.

   6.7. zmiany uchwały Nr VI/35/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 kwietnia 2015 roku

7.Interpelacje i zapytania radnych.

8.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9.Wolne wnioski i informacje.

10.Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady przedstawił wniosek ws przyjęcia protokołu z sesji z dnia 25 czerwca 2015 roku i zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem wniosku proszę o podniesienie ręki –

Stan radnych na sali 14

W głosowaniu: za – 14

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymała się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

 

Ad. 1 Stan przygotowań organizacyjnych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2015/2016.

 

 Pani Sylwia Łaskarzewska – Pacewicz Dyrektor Zespołu Szkół w Boleszkowicach poinformowała radnych o wykonanych remontach w placówkach oświatowych i m. in.  w przedszkolu zostały wymienione okna, kaloryfery, pomalowane pomieszczenia dydaktyczne , wymieniona podłoga na holu, w szkole podstawowej kolejne dwie klasy są wyremontowane, w gimnazjum dokonany remont natrysków, wykonana konserwacja wykładzin.

Pani Dyrektor skorzystała z okazji i podziękowała dla Pana Wójta oraz Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Boleszkowicach  Panu Markowi Czypar za wykonane prace, ponieważ na przełomie ostatnich dwóch lat  zrobiono ogromnie dużo w placówkach oświatowych.  Następnie Pani Dyrektor poinformowała o ilości oddziałów  w placówkach oraz o środkach finansowych otrzymanych na wyposażenie gabinetu profilaktycznego   w kwocie 5 tyś zł.

Na posiedzenie obrad przybyła Pani Małgorzata Szczepaniak.

Pan Wójt Gminy poinformował, że remont sal w szkole podstawowej polegał na wymianie podłogi, nowa instalacja, nowe umywalki, zostały spełnione wszystkie wymogi sanepidu dodając, ze wszystkie prace były robione systemem gospodarczym informując, że koszt remontu jednej sali w 2010 roku kształtował się na poziomie ok. 30 tyś zł, a dzisiaj jedna sala wyremontowana za kwotę ok. 12 tyś zł dodając, że pokazuje skalę, mniej wydanych środków finansowych, a więcej rzeczy zrobionych.

Następnie Pan Wójt poinformował, że prawdopodobnie jeszcze w tym roku kalendarzowym zostanie zrobiona elewacja budynku przedszkola gminnego. Pan Wójt poinformował, że na dwóch placówkach oświatowych będzie pracował tylko jeden intendent  oraz o planach zrobienia placu  zabaw przy przedszkolu, aby spełniał wszystkie standardy, a następnie poinformował radnych o sponsoringu od rodziców, którzy partycypują w kosztach dowozu uczniów do szkół w Kostrzynie – zebrana kwota to ok. 6 tyś zł, która będzie przeznaczona na zakup urządzeń na plac zabaw do przedszkola oraz poinformował radnych, że polityką pana Wójta jest podniesienie poziomu nauczania dzieci w Zespole Szkół w Boleszkowicach, ponieważ powinny być lepsze wyniki oraz skorzystał z możliwości jakie daje prawo i wykonał wszystkie procedury z tym związane i powołał na kolejne 5 lat Dyrektora Zespołu Szkół Panią Sylwię Łaskarzewską – Pacewicz.

 

Ad.3.Informacja na temat organizacji dożynek gminnych i przebiegu konkursu na „ Najestetyczniejszą zagrodę wiejską, zabudowę jednorodzinną i najbardziej zadbaną wieś  w Gminie Boleszkowice ”.

 

Pytań nie było – informacje przedstawione na posiedzeniu wszystkich stałych komisjach Rady Gminy.

 

   

Ad. 4 . Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.

 

Pan Wójt w swoim sprawozdaniu poruszył tematy: zarządzenia ws powołania komisji do przeprowadzenia awansu zawodowego nauczycieli, zarządzenie ws konkursu na Dyrektora Centrum kultury w Boleszkowicach informując, że wpłynęły dwie ofert, poinformował  o spotkanku ws odwiertu wodnego w miejscowości Namyślin – rozmowy wstępne, zbieranie informacji, zrobienie ekspertyz przez firmę, temat spotkań w prokuraturze w charakterze świadka – ciągłe przesłuchiwania oraz ws oświadczenia majątkowego – wstępne tworzenie dokumentacji przez prokuraturę, spotkanie w Związku Gmin Dolna Odra w Chojnie – spotkanie tradycyjne dot. śmieci, wstąpienie do Związku trzech nowych gmin oraz temat zadłużenia Gminy Boleszkowice za śmieci na poziomie ok. 70 tyś dodając, że rozpoczyna się etap egzekucyjny czyli ściąganie zadłużenia od mieszkańców, spotkanie z Radą Sołecką w chwarszczanach – temat funduszu sołeckiego oraz remontu centralnego ogrzewania w świetlicy , spotkanie robocze ws kanalizacji i rozmowy na temat pojawienia się środków finansowych. Następnie Pan Wójt poinformował radnych o tablicach zawieszonych na ścianach w sali posiedzeń Urzędu Gminy upamiętniających poprzednie władze samorządu Gminy Boleszkowice i podziękował za prace Panu Marcinowi Ciechanowiczowi oraz Pani Monice Łazorczyk.     

 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem w/w sprawozdania proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na sali 15

W głosowaniu: za – 15

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawozdanie Wójta Gminy zostało przyjęte jednogłośnie.

 

Ad. 5 . Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku w tym:

5.1. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach za I  półrocze 2015 roku,

5.2. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Boleszkowicach za I półrocze 2015 roku.

 

Pytań nie było – sprawozdania przedstawione na wszystkich stałych komisjach Rady Gminy.

 

 

Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

6.1. zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2015 rok.

 

 

Projekt uchwały omówiony na wszystkich stałych komisjach Rady Gminy – pytań nie było.

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za podjęciem uchwały ws zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2015 rok proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na sali 15

W głosowaniu: za – 15

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że w/w uchwała została podjęta.

 

6.2. wprowadzenie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Boleszkowice na   lata 2015-2026.

 

Projekt uchwały omówiony na wszystkich stałych komisjach Rady Gminy – pytań nie było.

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za podjęciem w/w uchwały proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na sali 15

W głosowaniu: za – 15

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że w/w  uchwała została podjęta.

 

6.3. sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice, położonej w

            miejscowości Namyślin,

Projekt uchwały omówiony na wszystkich stałych komisjach Rady Gminy – pytań nie było.

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za podjęciem w/w uchwały proszę  o podniesienie ręki?

Stan radnych na sali 15

W głosowaniu: za – 15

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że w/w  uchwała została podjęta.

 

6.4. sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice,

 

Projekt uchwały omówiony na wszystkich stałych komisjach Rady Gminy – pytań nie było.

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za podjęciem w/w uchwały proszę  o podniesienie ręki?

Stan radnych na sali 15

W głosowaniu: za – 14

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymało się – 1

Przewodniczący Rady stwierdził, że w/w  uchwała została podjęta.

6.5. zatwierdzenie taryfy na zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy  Boleszkowice,

Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Stoparek poinformował radnych o zgłoszonej autopoprawce przez Wójta Gminy / odczytał pismo /

Pani Aleksandra Gumna Adwokat poinformowała, że Wójt Gminy po ustaleniu z Kierownikiem Zakładu Usług Komunalnych ustalili, że zaproponowana stawka w projekcie uchwały jest za wysoka i uzgodniono stawkę na poziomie 5 zł brutto i Pan Wójt jako wnioskodawca uchwały zgłasza autopoprawkę.

Pan Wójt Gminy zabrał głos informując, że po dogłębnej analizie zagasza autopoprawkę w  § 1 projektu uchwały zmiana autopoprawki na kwotę 4,63 netto plus 8% Vatu, czyli  5 zł za m 3 brutto.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały z autopoprawką.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za podjęciem uchwały z autopoprawką proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na sali 15

W głosowaniu: za – 15

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że w/w  uchwała została podjęta.

Przerwa 15 min.

 

6.6. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Boleszkowice, obejmującego działkę nr 695/2 i część działki nr 695/1, położonego przy ul. Osadników.

Przewodniczący rady Gminy odczytał projekt uchwały.

Pan Wójt poinformował, że projekt uchwały umożliwi mieszkańcom wybudowanie się na ulicy Osadników, ponieważ przy powstaniu planu zagospodarowania dot. wiatraków – nie było możliwości wybudowania się błąd został już naprawiony i w związku z tym pojawił się  projekt uchwały przygotowany na dzisiejszą sesję Rady Gminy.

Radny Marcin Ciechanowicz zapytał o § 5 projektu uchwały – dot. wzrostu kosztów wartości nieruchomości, kto będzie ponosił koszty?

Na posiedzenie obrad przybył Pan Włodzimierz Mazur inspektor ds. budownictwa informując , że taki zapis w projekcie uchwały wynika z ustawy inf., że wartość przy zbyciu nieruchomości będzie teraz wyższa, ponieważ działka posiada plan zagospodarowania przestrzennego i tą różnicę właściciele nieruchomości będą musieli wpłacić na konto Gminy.

Pan Wójt Gminy – poinformował radnych, że sytuacja taka będzie miała tylko miejsce przy zbyciu nieruchomości, ponieważ działka ma aktualnie wyższy potencjał, ponieważ jest opracowany plan zagospodarowania przestrzennego.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za podjęciem w/w uchwały proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na sali 15

W głosowaniu: za – 15

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że w/w  uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

6.7. zmiany uchwały Nr VI/35/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 kwietnia 2015 roku

Projekt uchwały omówiony na wszystkich stałych komisjach Rady Gminy – pytań nie było.

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za podjęciem w/w uchwały proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na sali 15

W głosowaniu: za – 13

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymało się – 2

Przewodniczący Rady stwierdził, że w/w  uchwała została podjęta.

 

Ad. 7. Interpelacje i zapytania.

 

Brak.

 

Ad. 9 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

Nie było.

 

Ad. 10 Wolne wnioski i informacje.

 

Radna Agnieszka Stankiewicz odczytała pisma, które wpłynęły do biura Rady Gminy :

  1. Korespondencja z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Dębnie.

Odbyła się rozmowa na temat opłaty za wodę, i nowości jaką wprowadziły wodociągi w Dębnie jest opłata abonamentowa w skali miesiąca w kwocie 3,64 zł brutto natomiast należność za 1 m3 dostarczonej wody to kwota 2,91 brutto.

Radna Elżbieta Potapińska – zwróciła się do Pani Aleksandry Gumnej Adwokata, aby wyjaśniła dlaczego  wodociągi nie wprowadziły do tej pory opłaty abonamentowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra, które obowiązuje już od 2006 r.

Następnie odbyła się rozmowa na temat wyłączenia prądu w wioskach nadodrzańskich  w naszej Gminie bez wcześniejszego uprzedzenia, na co pan Wójt poinformował, że w ślad za zdarzeniem z Urzędu Gminy zostały wysłane już odpowiednie pisma.

  1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Departament Ochrony Zabytków – dot. prac konserwatorskich oraz przyznanej dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Sarbinowie.
  2. Pan Piotr Szczepański – prośba o poparcie wniosku złożonego do Wójta Gminy ws dofinansowania doprowadzenia wody do budynku mieszkalnego – Przewodniczący Rady poinformował, że odbędzie rozmowę z Panem Wójtem oraz padły odgłosy na sali posiedzeń, że woda jest już doprowadzona do budynku mieszkalnego.
  3. Pani Joanna Ciechanowicz – Olejniczak  - dot. rozbudowy oświetlenia ulicznego przy ulicy Wojska Polskiego.

Pan Wójt poinformował, że jest to droga powiatowa i ewentualnie przy partycypowaniu  w kosztach z powiatem można byłoby przystąpić do inwestycji – rozmowy i temat na przyszły rok budżetowy.

  1. Pan Witold Ćwiok – założenie oświetlenia.

Pan Wójt poinformował, że można będzie uwzględnić postawienie lamp solarowych  w nowym budżecie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował , że w/w pisma zostaną przekazane według właściwości organowi wykonawczemu tj. Wójtowi Gminy Boleszkowice.

 

Radna Sabina Bednarz – zapytała Pana Wójta czy jest możliwości, aby zmniejszyć częstotliwość wywozu śmieci oraz zwróciła uwagę, że jadą z miejscowości Dębno jest bardzo złe oznakowanie dojazdu do miejscowości Namyślin.

Pan Wójt – odpowiedział, że w związku z wywozem śmieci musza być zachowane wszystkie standardy, a odnośnie oznakowania nazw miejscowości pomysłem jest, aby od 2016 roku rozpocząć prace nad pojawieniem się w Naszej Gminie „ Witaczy „ przed każda miejscowością.

 

Radna Renata Matuszewska – zapytała czy będzie postawiona lampa koło świetlicy wiejskiej w Gudziszu – na co pan Wójt odpowiedział, że lampa będzie poszły już w tej sprawie zlecenia do energetyki.

Pan Wójt zaprosił wszystkich obecnych na sali na dożynki gminne, które odbędą się  w miejscowości Gudzisz oraz poinformował o zamiarze i woli wręczenia na dożynkach honorowych odznaczeń dla mieszkańców Gudzisz i Reczyc  i zwrócił się do Państwa Matuszewskich oraz radnych o wskazanie osób, którym zostaną wręczone odznaki dodając, że będzie to już kontynuacja na kolejne lata – radni wyrazili zgodę oraz padły propozycję Pana Henryka Hadrysia, Pani Teresy Lazer oraz Pani Ireny Kubicy .

 

Radna Małgorzata Szczepaniak – zwróciła uwagę na otwierająca się bramę na stadionie w Boleszkowicach i zapytał czy nie byłoby możliwości jej zamknięcia, albo żeby otwierała się w stronę stadionu.

 

Radny Marcin Ciechanowicz – zapytał o ulicę Żwirową w Boleszkowicach – na co Pan Wójt odpowiedział, że od miesiąca września mają zacząć ruszyć już prace.

 

Radny Eugeniusz Mroczkowski zaprosił wszystkich na 29 sierpnia 2015 r. do Chwarszczan na rycerzy.

 

Radna Sabina Bednarz – poruszyła temat protokołów z komisji czy nie mogłyby być publikowane na Bipie, ponieważ są odgłosy od mieszkańców, że z protokołów z sesji dużo rzeczy nie jest jasnych.

 

Pan Wójt oraz Przewodniczący Rady Gminy poinformowali, że sesje Rady Gminy  są otwarte i jeżeli, ktoś jest zainteresowany to ma prawo na nich uczestniczyć , a protokoły nie są stenogramami  z sesji.  

 

 

Ad 11 Zamknięcie posiedzenia

 

Wobec wyczerpania porządku obrad sesji Przewodniczący Rady Gminy zamknął posiedzenie i zaprosił na następne, które odbędzie się 24 września 2015 roku.

 

 

 

 

Protokołowała: M. Łazorczyk                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                             Ryszard Stoparek

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 28-09-2015 15:18:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 28-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 28-09-2015 15:18:43