Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVIII/128


UCHWAŁA NR XXVIII/128/05

Rady Gminy Boleszkowice

Z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie: przyjęcia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Boleszkowice".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 177, poz. 1725; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41; Nr 141, poz. 1492). Rada Gminy

uchwala co następuje:

§ 1. Zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/130/2001 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 19 kwietnia 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice, przyjmuje się jako politykę przestrzenną gminy .Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice".

§ 2. Integralną część niniejszej uchwały stanowią:

1) Załącznik nr 1 - tekst .Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice",

2) Załącznik nr 2 - rysunek „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Boleszkowice" - mapa w skali 1:10 000,

3) Załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu studium.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia,

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Kozłowski 15-04-2005 11:51:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Kozłowski 15-04-2005
Ostatnia aktualizacja: Marcin Kozłowski 15-04-2005 11:51:37