Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

PROTOKÓŁ Z SESJI RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 25 czerwca 2015 roku

 

PROTOKÓŁ

Z SESJI RADY GMINY BOLESZKOWICE

z dnia 25 czerwca 2015 roku

 

 

Obrady sesji odbyły się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Boleszkowice

Godzina rozpoczęcia obrad 10.00

Godzina zakończenia obrad 15.00

 

Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Stoparek otworzył obrady VIII sesji Rady Gminy i przywitał Radnych, Sołtysów i przybyłych gości:

  1. Panią Aleksandrę Gumną– Adwokata
  2. Pana Jana Krzywickiego – Wójta Gminy
  3. Pana Stanisława Szymoniaka – Sekretarza Gminy

 

Przewodniczący  Rady stwierdzam, że na stan 15 Radnych w sesji  według listy obecności uczestniczy 13 radnych co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Gminy.

 

Proponowany porządek obrad sesji:

1.Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie sesji,

b/ stwierdzenie quorum,

c/ przyjęcie proponowanego porządku obrad,

d/ przyjęcie protokołu z przebiegu VII sesji Rady Gminy.

2.Informacja na temat bezpieczeństwa na terenie Gminy Boleszkowice – sprawy bieżące.

3.Informacja o inwestycjach prowadzonych przez Urząd Gminy Boleszkowice.

4.Informacja o złożonych wnioskach na inwestycje z funduszy Unii Europejskiej.

5.Ustalenia organizacyjne dotyczące dożynek gminnych w 2015 roku.

6.Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

     7.1. zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2015 rok,

     7.2. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będących własnością Gminy  

            Boleszkowice,

     7.3. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boleszkowice,

     7.4. udzieleni pomocy finansowej Powiatowi Myśliborskiemu na realizację zadania  

            inwestycyjnego pn. „ Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2136Z                            

            w miejscowości Wysoka „,

    7.5. zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy  

            Boleszkowice,

     7.6. zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boleszkowice na II 

            półrocze 2015 roku,

     7.7. zatwierdzenie planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania 

            oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska na II półrocze 2015 roku,

     7.8. zatwierdzenie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz 

            Bezpieczeństwa Publicznego na II półrocze 2015 roku,

     7.9. uchwalenia planu pracy Rady Gminy Boleszkowice na II półrocze 2015 roku.

 

8.  Interpelacje i zapytania radnych.

9.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10.Wolne wnioski i informacje.

11.Zamknięcie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy zapytuje, kto z radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na Sali 13

W głosowaniu: za – 13

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymało się – 0

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad został przyjęta jednogłośnie.

Przyjęty porządek obrad sesji.

1.Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie sesji,

b/ stwierdzenie quorum,

c/ przyjęcie proponowanego porządku obrad,

d/ przyjęcie protokołu z przebiegu VII sesji Rady Gminy.

2.Informacja na temat bezpieczeństwa na terenie Gminy Boleszkowice – sprawy bieżące.

3.Informacja o inwestycjach prowadzonych przez Urząd Gminy Boleszkowice.

4.Informacja o złożonych wnioskach na inwestycje z funduszy Unii Europejskiej.

5.Ustalenia organizacyjne dotyczące dożynek gminnych w 2015 roku.

6.Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

     7.1. zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2015 rok,

     7.2. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będących własnością Gminy  

            Boleszkowice,

     7.3. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boleszkowice,

     7.4. udzieleni pomocy finansowej Powiatowi Myśliborskiemu na realizację zadania  

            inwestycyjnego pn. „ Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2136Z                            

            w miejscowości Wysoka „,

    7.5. zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy  

            Boleszkowice,

     7.6. zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boleszkowice na II 

            półrocze 2015 roku,

     7.7. zatwierdzenie planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania 

            oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska na II półrocze 2015 roku,

     7.8. zatwierdzenie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz 

            Bezpieczeństwa Publicznego na II półrocze 2015 roku,

     7.9. uchwalenia planu pracy Rady Gminy Boleszkowice na II półrocze 2015 roku.

 

8.  Interpelacje i zapytania radnych.

9.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10.Wolne wnioski i informacje.

11.Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady przedstawił wniosek ws przyjęcia protokołu z sesji z dnia 28 maja 2015 roku i zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem wniosku proszę o podniesienie ręki –

Stan radnych na Sali 13

W głosowaniu: za – 13

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymała się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

Na posiedzenie obrad przybyła radna Beata Stankiewicz.

 

Ad. 2 Informacja na temat bezpieczeństwa na terenie Gminy Boleszkowice – sprawy bieżące.

Z uwagi na nieobecność gościa zaproszonego – informacja nie została przedstawiona.

Ad. 3 Informacja o inwestycjach prowadzonych przez Urząd Gminy Boleszkowice.

W/w informacja omówiona na posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy – brak pytań .

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem w/w informacji proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na Sali 14

W głosowaniu: za – 14

                        przeciw – 0

                        wstrzymało się  -0

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w/w informacja została przyjęta.

 

Ad. 4. Informacja o złożonych wnioskach na inwestycje z funduszy Unii Europejskiej.

 

Pan Wójt Gminy poinformowała radnych o rozliczonej inwestycji - Plac Bolesława Chrobrego – czekamy na płatność oraz dodał, że czekamy na rozdanie nowych naborów – rozdania środków finansowych.

 

Ad. 5. Ustalenia organizacyjne dotyczące dożynek gminnych w 2015 roku.

 

Na posiedzenie obrad przybyła Pani Emilia Juchniewicz Kierownik referatu ogólno- organizacyjnego i promocji ws przekazania radnym informacji, że nie ma jeszcze oficjalnej informacji o dożynkach powiatowych. Następnie Pan Wójt zaproponował datę dożynek 30 sierpnia 2015 roku – na co radni wyrazili zgodę.

 

Na posiedzenie obrad przybył radny Krzysztof Włodkowski.

 

Ad. 6 . Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.

 

Sprawozdanie została przedstawione na wszystkich stałych komisjach Rady Gminy – pytań nie było.

 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem w/w sprawozdania proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na Sali 15

W głosowaniu: za – 15

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawozdanie Wójta Gminy zostało przyjęte jednogłośnie.

 

Ad. 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

7.1. zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2015 rok.

 

Na posiedzenie obrad przybyła Pani Barbara Jakubowska Skarbnik Gminy.

Odbyła się rozmowa na temat ulicy Żwirowej w Boleszkowicach, gdzie w rozmowach uzgodniono, że początek ulicy zostanie zrobiony przed wprowadzeniem środków finansowych, a dopiero na sesji sierpniowej zostaną wprowadzone środki finansowe.

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za rozpoczęciem prac na ulicy Żwirowej w Boleszkowicach przed wprowadzeniem środków finansowych do budżetu gminy, proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na Sali 15

W głosowaniu: za – 15

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że radni przychylili się do propozycji Pana Wójta oraz radnego Marcina Ciechanowicza.

Pani Skarbnik oznajmiła, że przesunięcie środków finansowych w budżecie gminy nastąpi na sesji  w miesiącu sierpniu.  

 

Następnie przystąpiono do projektu uchwały ws zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

 

Projekt uchwały omówiony na wszystkich stałych komisjach Rady Gminy – pytań nie było.

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za podjęciem uchwały ws zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2015 rok proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na Sali 15

W głosowaniu: za – 15

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała ws zmiany budżetu na 2015 rok została podjęta.

7.2 wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice.

Projekt uchwały omówiony na wszystkich stałych komisjach Rady Gminy – pytań nie było.

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za podjęciem w/w uchwały proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na Sali 15

W głosowaniu: za – 15

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że w/w  uchwała została podjęta.

7.3. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boleszkowice

Projekt uchwały omówiony na wszystkich stałych komisjach Rady Gminy – pytań nie było.

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za podjęciem w/w uchwały proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na Sali 15

W głosowaniu: za – 15

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że w/w uchwała została podjęta.

Przerwa 5 min.

Po przerwie przystąpiono do pkt. 7.4.

 

7.4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myśliborskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2136Z  w miejscowości Wysoka ”.

 

Pan Wójt poinformował radnych, że samorządy partycypują w kosztach , następnie poinformował o lokalizacji chodnika.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za podjęciem w/w uchwały proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na Sali 15

W głosowaniu: za – 14

                        Przeciw – 1

                        Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęta.

7.5. zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Boleszkowice.

Radna Elżbieta Potapińska zapytała dlaczego taki duży wzrost ceny?

Pani Aleksandra Gumna Adwokat poinformowała radnych, że mogą analizować zgodność wniosku z wymogami ustawowymi i prawo radnych to albo podjąć uchwałę ze stawką  przedstawioną w projekcie uchwały albo jej nie podjąć, ponieważ radni nie mają kompetencji aby zmienić stawkę.

Radna Dorota Rybińska poinformowała, że Gmina powinna dążyć do przejęcia wody i będzie można negocjować stawki.

Wójt Gminy poinformował radnych o fakcie w 2010 roku, kiedy to Gmina nie miała podpisanej umowy i celem nadrzędnym jest przejąć gospodarkę wodna przez Zakład Usług Komunalnych, ale w tej chwili jesteśmy w bezpiecznej sytuacji, ponieważ mamy serwis zabezpieczony i umowę bezpieczną z wodociągami i współpracę ocenia na poziomie dobrym, a koszty wszystkie idą do góry

Pani Aleksandra Gumna Adwokat raz jeszcze poinformowała radnych, że, że w zakresie tej uchwały radni mogą podjąć dwie decyzje albo zatwierdzić stawkę albo nie zatwierdzić, dodając, że jeżeli radni nie przyjmą stawki a Pan Wojewoda uzna, że nie było podstaw prawnych, aby jej nie przyjąć to będzie ona i tak obowiązywała w ciągu 70 dni.

Pan Włodzimierz Mazur inspektor ds. budownictwa poinformował, że była już sytuacja kiedy radni nie podjęli uchwały i nie przyjęli stawki i Pan Wojewoda przyjął stawkę za Radę Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały ws zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Boleszkowice i zapytał, kto z radnych jest za podjęciem proszę o podniesienie reki?

Stan radnych na sali 15

W głosowaniu: za – 0

przeciw – 13

                        wstrzymały się – 2

Przewodniczący Rady stwierdził , że uchwała nie została podjęta.

 

7.6. zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boleszkowice na II półrocze 2015 roku.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Marcin Ciechanowicz odczytał plan pracy Komisji na II półrocze 2015 roku / plan w załączeniu /.

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za podjęciem w/w uchwały proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na sali 15

W głosowaniu: za – 15

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że w/w uchwała został podjęcie jednogłośnie.

 

7.7. zatwierdzenie planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska na II półrocze 2015 roku. 

 

Przewodnicząca Komisji Pani Dorota Rybińska przedstawiła plan pracy komisji na II półrocze 2015 roku / plan w załączeniu /.

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za podjęciem w/w uchwały proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na sali 15

W głosowaniu: za – 15

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że w/w uchwała został podjęcie jednogłośnie.

 

7.8. zatwierdzenie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego na II półrocze 2015 roku.

 

Przewodnicząca Komisji Pani Beata Stankiewicz przedstawiła plan pracy komisji na II półrocze 2015 roku / plan w załączeniu /.

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za podjęciem w/w uchwały proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na sali 15

W głosowaniu: za – 15

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że w/w uchwała został podjęcie jednogłośnie.

 

7.9. uchwalenia planu pracy Rady Gminy Boleszkowice na II półrocze 2015 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Stoparek przedstawił plan pracy Rady Gminy na II półrocze 2015 roku / plan w załączeniu /.

 

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za podjęciem w/w uchwały proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na sali 15

W głosowaniu: za – 15

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że w/w uchwała został podjęcie jednogłośnie.

 

 

Ad. 8. Interpelacje i zapytania.

Radny Kazimierz Mita zapytał Pana Wójta czy odbędzie się kontrola hydrantów, na co Pan Wójt odpowiedział, że kontrola odbędzie się.

Radny Franciszek Ciechanowicz zwrócił się z prośbą o uzupełnienie hydrantu obok garażu gminnego w Boleszkowicach.

 

Ad. 9 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

Nie było.

 

Ad. 10 Wolne wnioski i informacje.

 

Radna Elżbieta Potapińska zapytała o kanalizacje w miejscowości Wysoka i złym stanie wody.

Pan Wójt – poinformował, że kanalizacja zrobiona jest prawidłowo, sprawa na Bolkach jest po stronie mieszkańców oraz poinformował, że od przyszłego roku mieszkańcy będą obciążani finansowo za awarie w systemie ( wrzucane są do kanalizacji m.in. chusteczki nawilżające ) , a odnośnie jakości wody odbędą się rozmowy z Prezesem Wodociągów dodał Wójt Gminy.   

Radny Marcin Ciechanowicz poinformował o organizacji Turnieju Sołectw w dniu 04 lipca 2015 roku oraz wszystkich serdecznie zaprosił.

 

Pani Aleksandra Gumna Adwokat – poinformowała radnych, że jeżeli będzie potrzeba i zainteresowanie ze strony radnych odnośnie szkolenia czy jakiekolwiek inne formy rozmów merytorycznych przed sesją jest otwarta na propozycje ze strony radnych.

 

Radna Agnieszka Stankiewicz odczytała pisma, które wpłynęły do biura Rady Gminy:

  1. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki Szczecin – dot. selekcji kandydatów na ławników.
  2. Dyrektor Zespołu Szkół w  Boleszkowicach – podziękowania dla Rady Gminy za współpracę.

 

 

Ad 11 Zamknięcie posiedzenia

 

Wobec wyczerpania porządku obrad sesji Przewodniczący Rady Gminy zamknął posiedzenie i zaprosił na następne, które odbędzie się 27 sierpnia 2015 roku.

 

 

 

 

Protokołowała: M. Łazorczyk                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                             Ryszard Stoparek

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 01-09-2015 09:32:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Łazorczyk 01-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 01-09-2015 09:32:26