Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o I przetargu ustnym niegraniczonym na sprzedaż nieruchomości połozonych w m. Boleszkowice

WÓJT GMINY W BOLESZKOWICACH

OGŁASZA

       I przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Boleszkowice będących własnością GMINY  BOLESZKOWICE

Nr działki

Położenie

Powierzchnia działki [ha]

Powierzchnia użytkowa budynku w [m2]

Użytki rolne [ha]

Nr Księgi Wieczystej

Wartość w [zł]

Zapis dokumentów planistycznych

1382/11

Boleszkowice

0,0292

86,20 + 11,60

-

SZ1M/00020719/6

15.500,00

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boleszkowice: strefa istniejącego zainwestowania- terenów istniejącej zabudowy miejscowości, kolonii i przysiółków oraz terenów użytkowanych gospodarczo i produkcyjnie- uzupełnienia i adaptacja istniejących układów przestrzennych.

711

Boleszkowice

2,23

-

RIIIb- 0,29

RIVa- 0,92

RIVb- 0,84

SRIVB- 0,18

SZ1M/00042643/2

55.000,00

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwała Rady Gminy Boleszkowice Nr XXII/132/2008 z dnia   28 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 85 z dnia 15 października 2008 r. poz. 1797), symbol R.

Nieruchomości położone są w m. Boleszkowice. Działka 1382/11 położona jest przy ul. Artylerzystów w sąsiedztwie budynku nr 12. Zabudowana jest dwoma budynkami gospodarczymi, w tym jednym przejazdowym. Działka 711 jest w chwili obecnej wykorzystywana rolniczo. Położona jest przy drodze gminnej gruntowej nr 726. Działka ta również podlega prawu pierwokupu zgodnie  z art. 597 i dalsze Rozdziału IV ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121, ze zmianami) oraz art. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012, poz. 803) na rzecz dotychczasowego dzierżawcy w/w nieruchomości. Nieruchomość obciążona jest prawem dzierżawy które wygasa z dniem 01.09.2015 r.

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 15 września 2015 roku o godzinie 900 (działka 1382/11) i 915 (działka 711) w sali posiedzeń Urzędu Gminy Boleszkowice. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy: Bank PEKAO S.A. I O/ Dębno 30124035521111000040464709 najpóźniej do dnia 11.09.2015 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał wlicza się w kwotę kupna nieruchomości.

W przypadku uchylenia się uczestnika od podpisania aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Boleszkowice, a przetarg czyni niebyłym. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po odbytym przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu.

Minimalne postąpienie ustalają uczestnicy przetargu z komisją przetargową (nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej).

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje o ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Boleszkowice przy ul. Świerczewskiego 24 osobiście lub telefonicznie tel. 0957606124 wew. 36.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

dnia 31.07.2015 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

dnia .............................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 03-08-2015 07:33:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 03-08-2015
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 03-08-2015 07:33:36