Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o VI przetargu na sprzedaż nieruchomości z przeznaczeniem pod strefę zabudowy związanej z obsługą komunikacji samochodowej w tym stację paliw (CPN), obiektów usług handlu i gastronomii.

WÓJT GMINY W BOLESZKOWICACH

OGŁASZA

       VI przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w m. Boleszkowice będącej własnością GMINY  BOLESZKOWICE

 

Nr działki

Obręb ewidencyjny

Powierzchnia działki [ha]

Nr Księgi Wieczystej

Wadium w [zł]

Wartość w [zł] netto

1652/2

Boleszkowice

1,5936

SZ1M/00020735/4

40.000,00

296.500,00 + VAT od wylicytowany kwoty

Nieruchomość położona jest przy drodze krajowej nr 31, jadąc z m. Boleszkowice w kierunku m. Kostrzyn nad Odrą. Nieruchomość jest nieuzbrojona.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym Uchwałą Nr XLVIII/295/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29.10.2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla części obrębu Boleszkowice w gminie Boleszkowice (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 1 poz. 3 z dnia 12.01.2011 r.) teren objęty działką oznaczoną nr 1652/2 w m. Boleszkowice stanowi strefę zabudowy związanej z obsługą komunikacji samochodowej w tym stacje paliw, obiektów usług handlu i gastronomii, oznaczoną na rysunku planu symbolem: 1U.

Szósty przetarg odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2015 roku o godzinie 830 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Boleszkowice. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy: Bank PEKAO S.A. I O/ Dębno 30124035521111000040464709 najpóźniej do dnia 20.08.2015 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał wlicza się w kwotę kupna nieruchomości.

W przypadku uchylenia się uczestnika od podpisania aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Boleszkowice, a przetarg czyni niebyłym. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po odbytym przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu.

Minimalne postąpienie ustalają uczestnicy przetargu z komisją przetargową (nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej).

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje o ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Boleszkowice przy ul. Świerczewskiego 24 osobiście lub telefonicznie tel. 0957606124 wew. 36.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

dnia 21.07.2015 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

dnia .............................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 21-07-2015 08:48:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 21-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 21-07-2015 08:48:23