Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

INFORMACJA z wykonania budżetu gminy za 2014 r.

INFORMACJA

z wykonania budżetu gminy za 2014 r.

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) – Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

1.WYKONANIE BUDŻETU ZA 2014 ROK

Budżet na 2014 rok uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXV/184/2013 z dnia

30 grudnia 2013 roku po dokonanych zmianach w ciągu roku po stronie dochodów zamknął się kwotą 12.479.921,27 zł natomiast po stronie wydatków  13.160.331,27zł

-                       dochody na plan 12.479.921,27zł zostały zrealizowane w wysokości 12.460.219,33 co stanowi 99,85%.

-                          wydatki na plan 13.160.331,27zł zostały zrealizowane w wysokości 11.586.885,11zł co stanowi 88,05 %.

 

Wykonanie dochodów budżetu gminy według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

Dochody własne na plan 6.744.758,00 zł zrealizowano 6.924.413,17 zł, co stanowi 102,7%.

Subwencje ogólne na plan 3.026.700,00 zł zrealizowano 3.021.700,00 zł, co stanowi 99,8%.

Dotacje na plan 2.708.463,27 zł zrealizowano 2.514.106,16 zł co stanowi 92,8%.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł na plan---- zł zrealizowano ------------- zł, co stanowi ---%.

 

Wykonanie wydatków według działów:

Dział

Nazwa

Plan wydatków

Wykonanie wydatków

%

wykonania

1

2

3

4

5

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

517.112,75

354.748,12

55,0

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1.403.966,00

612.552,00

82,0

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

44.996,00

41.857,38

86,5

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

31.000,00

25.310,00

81,7

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2.285.024,00

2.198.455,76

95,3

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

 

31.585,00

 

31.441,38

 

100,0

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

136.590,00

127.274,82

77,4

757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

258.000,00

101.787,89

89,3

757

RÓŻNE ROZLICZENIA

33.742,00

0

0

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

4.112.285,62

4.042.514,53

94,8

851

OCHRONA ZDROWIA

82.550,00

50.601,02

79,2

852

POMOC SPOŁECZNA

2.390.412,85

2.292.811,20

94,5

 

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ

 

75.384,05

 

73.745,29

 

99,6

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

56.064,00

54.566,00

88,7

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1.176.024,00

1.139.651,24

94,2

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

421.323,00

344.830,49

85,8

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

104.272,00

94.737,99

75,7

 

OGÓŁEM WYDATKI:

13.160.331,27

11.586.885,11

90,6

 

 

DEFICYT BUDŻETU GMINY NA KONIEC ROKU 2014 WYNOSI  - 2.307.293,20 ZŁ.

 

2. KWOTA WYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2

Nie dotyczy.

 

3. WYMAGALNE ZOBOWIĄZANIA:

a)   wynikające z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub

      ostatecznych decyzji administracyjnych – NIE DOTYCZY;

b)      uznanych za bezsporne przed właściwą jednostką sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem – NIE DOTYCZY  

4.  KWOTY DOTACJI

a) otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego  - 177.419,67 zł

b)  udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego – 80.352,22 zł.

 

5. WYKAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ, GWARANCJI, Z WYMIENIENIEM PODMIOTÓW, KTÓRYCH GWARANCJE  I PORĘCZENIA DOTYCZĄ

 UDZIELONO PORĘCZENIA DLA PROGRAMU REALIZOWANEGO PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ – „ TWÓRCZA SZKOŁA” W KWOCIE 150.000,00 ZŁ.

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2014 udzielono w zakresie podatków lub opłat ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

1/ Makowska Maria - rozłożenie zaległości na raty

2/ Lizik Agnieszka – umorzenie zaległości w kwocie 685,00 zł – ważny interes podatnika

 

 

PODATEK ROLNY

 

1/ Lubianiec Jan – rozłożenie zaległości na raty

2/ Opala Grzegorz – odroczenie płatności podatku

3/ Sawicki Krzysztof – umorzenie podatku w kwocie 3286,00 zł – ważny interes podatnika

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

1/ Opala Dorota – rozłożenie zaległości na raty

 

Osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie udzielono ulg, umorzeń, odroczeń.

 

Wykaz osób, którym w 2014 roku udzielono pomocy publicznej na podstawie art.12 ust. 1 pkt.4 ustawy o podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej
100 ha

 

1/ Ciechanowicz Przemysław

2/ Solski Andrzej

3/ Orzeł-Karaś Beata

4/ Witkowski Dariusz

5/ Ciechanowicz Wojciech

 

 

 

 

 

 

Wykaz osób, którym w roku 2014 udzielono pomocy publicznej
w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

lp.

Nazwisko i imię lub nazwa

lp.

Nazwisko i imię lub nazwa

1.

Milczarek Aleksandra

43.

Bocian Artur

2.

Milczarek Marcin

44.

Białomazur Marek

3.

Ćwiok Łukasz

45.

Pietruch Danuta

4.

Gruchot Piotr

46.

Sanecka Halina

5.

Matuszewski Krzysztof

47.

Opala Grzegorz

6.

Rój Kazimierz

48.

Szczepaniak Beata

7.

Bochnak Bogdan

49.

Witkowski Dariusz

8.

Mencel Ireneusz

50.

Witkowski Stanisław

9.

Wodziński Aleksander

51.

Sułkowski Piotr

10.

Łaskarzewski Piotr

52.

Żmuda-Trzebiatowski Antoni

11.

Kopaszewski Jerzy

53.

Ciechanowicz Wojciech

12.

Kopaszewski Adrian

54.

Żurawska Monika

13.

Krzysztofiak Szymon

55.

Tomala Lech

14.

Lewandowski Andrzej

56.

Ziomko Roman

15.

Ciechanowicz Przemysław

57.

Ćwiąkała Renata

16.

Ciechanowicz Jadwiga

58.

Stankiewicz Zdzisław

17.

Baumert Bartłomiej

59.

Chodara Artur

18.

Linek Dominik

60.

Tomala Lech

19.

Ćwiok Waldemar

61.

Solski Ryszard

20.

Wiśniewski Tomasz

62.

Solski Andrzej

21.

Sawczuk Juliusz

63

Karaś Zbigniew

22.

Biały Krzysztof

64.

Bugla Wacław

23.

Bednarz Tadeusz

65.

Lenartowicz Jacek

24.

Wawrzyniak Szymon

66.

Karnicki Marek

25.

Wawrzyniak Marta

67.

Lemczak Barbara

26.

Włodkowski Kazimierz

68.

Kubica Marcin

27.

„HOLDY” Spółka z o.o.

69.

Kaleta Arkadiusz

28.

Prokopiak Eugeniusz

70.

Fossa Jarosław

29.

Szostowski Jacek

71.

Piekar Jadwiga

30.

Krupa Mieczysław

72.

STAR-AGRO Spółka z o.o.

31.

Makrzanowski Marcin

73.

Ćwiok Krzysztof

32.

Pietruch Krzysztof

74.

Hadryś Henryk

 

 

33.

Stankiewicz Andrzej

75.

Łojko Szymon

34.

Pietruch Iwona

76.

Fossa Mirosław

35.

Sawicki Krzysztof

77.

Maciejewski Stanisław

36.

Downar Piotr

78.

Hadryś Mirosław

37.

Hewusz Teresa

79.

Koperwas Józef

38.

Kaźmierski Tomasz

80.

Żukrowski Jan

39.

Linek Zygmunt

81.

Binek Lesław

40.

Żugaj Grzegorz

82.

Lewandowska Marzenna

41.

Stankiewicz Zofia

83.

Zając Anna

42.

Bałko Stefania

84.

Marciniak Krzysztof

 

 

 

 

Sporządziła:

Barbara Jakubowska  - Skarbnik Gminy

Boleszkowice, dnia 29 maja 2015 rok

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 29-06-2015 11:08:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 29-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 29-06-2015 11:08:31