Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

PROTOKÓŁ Z SESJI RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 26 marca 2015 roku

 

PROTOKÓŁ

Z SESJI RADY GMINY BOLESZKOWICE

z dnia 26 marca 2015 roku

 

 

Obrady sesji odbyły się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Boleszkowice

Godzina rozpoczęcia obrad 10.00

Godzina zakończenia obrad 14.30

 

Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Stoparek otworzył obrady V sesji Rady Gminy i przywitał Radnych, Sołtysów i przybyłych gości:

 1. Panią Małgorzatę Jurgiel – Radcę Prawnego
 2. Pana Jana Krzywickiego – Wójta Gminy
 3. Pana Stanisława Szymoniaka – Sekretarza Gminy
 4. Panią Sylwię Łaskarzewska – Pacewicz – Dyrektora Zespołu Szkół w Boleszkowicach.

 

Przewodniczący  Rady stwierdzam, że na stan 15 Radnych w sesji  według listy obecności uczestniczy 13 radnych co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Gminy.

 

Proponowany porządek obrad sesji:

 

1.Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie sesji,

b/ stwierdzenie quorum,

c/ przyjęcie proponowanego porządku obrad,

d/ przyjęcie protokołu z przebiegu IV sesji Rady Gminy.

2.Informacja z działalności placówek oświatowo – wychowawczych na terenie Gminy Boleszkowice  za I półrocze roku szkolnego 2014/2015.

3.Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy za 2014 rok w tym sprawozdanie finansowe.

4.Informacja z działalności Gminnej Spółki Wodnej w Boleszkowicach za 2014 rok.

5.Informacja z działalności Ludowego Klubu Sportowego „ Chrobry ” Boleszkowice za 2014 rok.

6.Informacja na temat przedstawienia jednej z  koncepcji obchodów rycerskich przy Kaplicy Templariuszy w Chwarszczanach.

7.Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.

8.Podjęcie uchwał w sprawie:

8.1. zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2015 rok,

8.2. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będących własnością Gminy 

       Boleszkowice,

8.3. wyrażenia woli kontynuacji członkowstwa Gminy Boleszkowice w Lokalnej Grupie 

       Działania Stowarzyszenie „ Lider Pojezierza ” w okresie programowania 2014-2020,

8.4. wyrażenia woli współpracy Gminy Boleszkowice z Fundacją Kształcenia

       Kreatywnego w Pamięcinie,

8.5. zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli.

9.Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.

10.Interpelacje i zapytania radnych.

11.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12.Wolne wnioski i informacje.

13.Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy zapytuje, kto z radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na Sali 13

W głosowaniu: za – 13

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymało się – 0

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad został przyjęta jednogłośnie.

Przyjęty porządek obrad sesji.

1.Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie sesji,

b/ stwierdzenie quorum,

c/ przyjęcie proponowanego porządku obrad,

d/ przyjęcie protokołu z przebiegu IV sesji Rady Gminy.

2.Informacja z działalności placówek oświatowo – wychowawczych na terenie Gminy Boleszkowice  za I półrocze roku szkolnego 2014/2015.

3.Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy za 2014 rok w tym sprawozdanie finansowe.

4.Informacja z działalności Gminnej Spółki Wodnej w Boleszkowicach za 2014 rok.

5.Informacja z działalności Ludowego Klubu Sportowego „ Chrobry ” Boleszkowice za 2014 rok.

6.Informacja na temat przedstawienia jednej z  koncepcji obchodów rycerskich przy Kaplicy Templariuszy w Chwarszczanach.

7.Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.

8.Podjęcie uchwał w sprawie:

8.1. zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2015 rok,

8.2. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będących własnością Gminy 

       Boleszkowice,

8.3. wyrażenia woli kontynuacji członkowstwa Gminy Boleszkowice w Lokalnej Grupie 

       Działania Stowarzyszenie „ Lider Pojezierza ” w okresie programowania 2014-2020,

8.4. wyrażenia woli współpracy Gminy Boleszkowice z Fundacją Kształcenia

       Kreatywnego w Pamięcinie,

8.5. zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli.

9.Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.

10.Interpelacje i zapytania radnych.

11.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12.Wolne wnioski i informacje.

13.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady przedstawił wniosek ws przyjęcia protokołu z sesji z dnia 26 lutego  2015 roku i zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem wniosku proszę o podniesienie ręki – wniosek przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2 Informacja z działalności placówek oświatowo – wychowawczych na terenie Gminy Boleszkowice za I półrocze roku szkolnego 2014/2015.

Wójt Gminy Pan Jan Krzywicki wręczył stypendia naukowe  dla uczennicy Szkoły Podstawowej Wiktorii Ziomko i dla uczennicy Gimnazjum Ilony Matuszewskiej za dobre wyniku w nauce.

Następnie Pani Sylwia Łaskarzewska – Pacewicz Dyrektor Zespołu Szkół w Boleszkowicach przedstawiła w/w informacje / informacja w załączeniu /.

Pani Dyrektor zwróciła się do Pana Wójta oraz do Rady Gminy o wygospodarowanie min. 4 godz. tygodniowo psychologa w Zespole Szkół i przedstawiła cały obraz skarg, które wpływają do Zespołu Szkół w Boleszkowicach.

Wójt Gminy poinformował, że należy pochylić się nad zatrudnieniem psychologa, ale należy szukać rezerw w budżecie oraz odbyła się rozmowa na temat dowozu dziecka niepełnosprawnego, na co Pani Dyrektor poinformowała, że odbyły się spotkania z rodzicami. 

 

Ad. 3 informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy za 2014 rok w tym sprawozdanie finansowe.

Na posiedzenie obrad przybył Pan Edward Skoczylas Komendant Gminnej Straży pożarnej przedstawiając w/w informację / informacja w załączeniu /.

 

Ad. 4 Informacja z działalności Gminnej Spółki Wodnej w Boleszkowicach za 2014 rok.

Przewodniczący Rady poinformował, że Pan Prezes Spółki Wodnej nie przybędzie na dzisiejsze posiedzenie / obecność usprawiedliwiona / i zapytał, kto z radnych jest za przesunięciem w/w punktu na obrady następnej sesji Rady Gminy, która odbędzie się w miesiącu kwietniu, proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na Sali 13

W głosowaniu: za – 13

                               Przeciw – 0

                               Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że w/w informacja została przesunięta na miesiąc kwiecień.

 

Ad. 5 Informacja z działalności Ludowego Klubu Sportowego „ Chrobry ” Boleszkowice za 2014 rok.

Na posiedzenie obrad nie przybył zaproszony Pan Prezes LKS „ Chrobry ”.

 

Ad. 6 Informacja na temat przedstawienia jednej z koncepcji obchodów rycerskich przy Kaplicy Templariuszy w Chwarszczanach.

Wójty Gminy poinformował o spotkaniu z osobą, która jest chętna na zorganizowanie imprezy w Chwarszczanach, która miał przedstawić prezentacje, ale z przyczyn osobistych nie mogła dzisiaj wstawić się na posiedzenie obrad.

 

Przerwa 10 min.

Po przerwie przystąpiono do pkt. 7

Ad. 7 Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.

Sprawozdanie została omówione na wszystkich stałych komisjach Rady Gminy – pytań nie było.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem w/w sprawozdania proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na Sali 13

W głosowaniu: za – 13

                               Przeciw – 0

                               Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawozdanie Pana Wójta za okres międzysesyjny zostało przyjęte jednogłośnie.

 

Ad. 8 Podjęcie uchwał w sprawie:

8.1. zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2015 rok.

Projekt uchwały omówiony na wszystkich stałych komisjach Rady Gminy – pytań nie było.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za podjęciem w/w uchwały proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na sali 12

W głosowaniu: za – 12

                               Przeciw – 0

                               Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że w/w uchwała została podjęta jednogłośnie.

W głosowaniu nie brała udziału radna Renata Matuszewska – nieobecna na sali w trakcie głosowania.

 

8.2. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice.

Projekt uchwały omówiony na wszystkich stałych komisjach Rady Gminy – pytań nie było.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za podjęciem w/w uchwały proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na sali 12

W głosowaniu: za – 12

                               Przeciw – 0

                               Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że w/w uchwała została podjęta jednogłośnie.

W głosowaniu nie brała udziału radna Renata Matuszewska – nieobecna na sali w trakcie głosowania.

 

8.3. wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Boleszkowice w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „ Lider Pojezierza ” w okresie programowania 2014-2020.

Projekt uchwały omówiony na wszystkich stałych komisjach Rady Gminy – pytań nie było.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za podjęciem w/w uchwały proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na sali 12

W głosowaniu: za – 12

                               Przeciw – 0

                               Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że w/w uchwała została podjęta jednogłośnie.

W głosowaniu nie brała udziału radna Renata Matuszewska – nieobecna na sali w trakcie głosowania.

 

8.4. wyrażenia woli współpracy Gminy Boleszkowice z Fundacją Kształcenia Kreatywnego w Pamięcinie.

Projekt uchwały omówiony na wszystkich stałych komisjach Rady Gminy – pytań nie było.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za podjęciem w/w uchwały proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na sali 11

W głosowaniu: za – 11

                               Przeciw – 0

                               Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że w/w uchwała została podjęta jednogłośnie.

W trakcie głosowania radny Marcin Ciechanowicz opuścił salę posiedzeń i nie brał udziału w głosowaniu nad w/w uchwałą oraz radna Renata Matuszewska z powodu nieobecności na sali posiedzeń w trakcie głosowania.

 

8.5. zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli.

Nie została ustalona żadna propozycja kontroli dla Komisji Rewizyjnej.

 

Ad. 9 Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.

Pan Marcin Ciechanowicz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  odczytał protokół z przeprowadzonej kontroli / protokół w załączeniu /.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem w/w protokołu proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na Sali 12

W głosowaniu: za – 12

                               Przeciw – 0

                               Wstrzymało się 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że w/w protokół z przeprowadzonej kontroli został przyjęty jednogłośnie.

W głosowaniu nie brała udziału radna Renata Matuszewska – nieobecna na sali w trakcie głosowania.

Następnie Wójt Gminy odniósł się do koncepcji  opracowanej na kanalizację wsi nadodrzańskich w Gminie Boleszkowice i odniósł się do planu finansowego oczyszczalni przydomowych  oraz poinformował, że jeżeli dana wioska zbierze podpisy, że chciałaby przydomowe oczyszczalnie to wniosek zostanie rozpatrzony.

 

Ad. 10 Interpelacje i zapytania radnych.

Nie było.

Ad. 11 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Nie było.

Ad. 12 Wolne wnioski i informacje.

Wójt Gminy zgłosił wniosek formalny o wstrzymanie środków finansowych na Ludowy Klub Sportowy LKS „ Chrobry ” w Boleszkowicach.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem w/w wniosku zgłoszonego przez Pana Wójta proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na sali 13

W głosowaniu: za – 13

                               Przeciw – 0

                               Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że w/w wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Następnie Wójt Gminy poinformował o przyznaniu środków finansowych na remont drogi w Namyślinie / obok sklepu / z Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwocie 200 tyś zł – realizacja w 2015 roku i zwrócił się z prośba do Rady Gminy o partycypowanie w kosztach ok 10 tyś zł ze strony Urzędu Gminy na opracowanie dokumentacji.

Radna Sabina Bednarz – zaproponowała, aby skorzystać z dofinansowania ze środków funduszu sołeckiego wsi Namyślin, tylko należałoby najpierw zrobić zebranie wiejskie. 

Następnie zostały poruszone sprawy różne w których Wójt Gminy poinformował o kruszeniu gruzu, który będzie przeznaczany na drogi gminne. Temat  zdjęcie tablicy ogłoszeń, która jest zamontowana na bloku w miejscowości Wysoka oraz przekazana informacja ws etatów otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy Myślibórz.

Radna Agnieszka Stankiewicz odczytała pisma, które wpłynęły do biura Rady Gminy :

 1. Pismo Pani B. Chroma – skarga wraz z odpowiedziami z biura Rady Gminy
 2. Odpowiedź Wójta Gminy Boleszkowice ws skargi.
 3. Wójt Gminy Boleszkowice – odp. do Komisariatu Policji w Dębnie.
 4. Pan W. Tatała – pismo ws drogi
 5. Wójt Gminy – odpowiedz dla Pana M. Milczarka
 6. Pani U. Burek – pismo ws dowozu dziecka
 7. Wójt Gminy – odpowiedź dla Pani U. Burek

 

Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek formalny, kto z radnych jest za przygotowaniem na następne posiedzenie Rady Gminy Boleszkowice, które odbędzie się w miesiącu kwietniu odpowiednich projektów uchwał ws składu osobowych komisji, z przeniesieniem radnego Franciszek Ciechanowicz do składu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania, Rolnictwa oraz Ochrony Środowiska, proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na sali 13

w głosowaniu: za – 12

                               przeciw – 0

               wstrzymała się – 1

Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek został przyjęty.

 

Następnie Wójt Gminy zabrał głos w sprawie artykułu, który został umieszczony w gazecie dotyczącego oświadczenia majątkowego Wójta. Wyjaśnił przy tym, iż nie jest oszustem i w oświadczeniu majątkowym nie wpisał dochodów, ponieważ innych dochodów, a niżeli te z Urzędu Gminy nie posiada. Podkreślił również iż pit / zeznanie podatkowe / zawsze dołączał do swojego oświadczenia majątkowego. Ponadto Wójt Gminy Boleszkowice zaakcentował, że sytuacja wyniknęła jedynie z nieświadomości, a zapis Wójt Gminy odczytał jako inne dochody, których nie posiada dodając, że dochody Wójta są ujawnione i podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej w postaci uchwał.  

 

Ad 10 Zamknięcie posiedzenia

 

Wobec wyczerpania porządku obrad sesji Przewodniczący Rady Gminy zamknął posiedzenie i zaprosił na następne, które odbędzie się 30 kwietnia 2015 roku.

 

 

 

 

Protokołowała: M. Łazorczyk 

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Stoparek

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 05-05-2015 08:46:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Łazorczyk 05-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 05-05-2015 08:46:52