Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXV/111/2004


UCHWAŁA NR XXV/111/2004

RADY GMINY W BOLESZKOWICACH
z dnia 30 grudnia 2004 r.

W sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Boleszkowice a następującymi jednostkami samorządu terytorialnego: Miastem i Gminą Barlinek, Miastem i Gminą Pełczyce, Gminą Krzęcin, Miastem i Gminą Myślibórz, Miastem i Gminą Lipiany, Gminą Nowogródek Pomorski, Miastem i Gminą Dębno, Gminą Przelewice, Gminą Bierzwnik w zakresie wspólnej realizacji Pilotażowego Programu LEADER+ w ramach Schematu I.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 214 poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162 poz. 1568 oraz nr 153 poz. 1271; z 2004 r. nr 102, poz. 1055 i nr 116 poz.1203) uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Boleszkowice a następującymi jednostkami samorządu terytorialnego: Miastem i Gminą Barlinek, Miastem i Gminą Pełczyce, Gminą Krzęcin, Miastem i Gminą Myślibórz, Miastem i Gminą Lipiany, Gminą Nowogródek Pomorski, Miastem i Gminą Dębno, Gminą Przelewice, Gminą Bierzwnik na realizację wniosku składanego przez Miasto i Gminę Barlinek w ramach Schematu I, działania 2.7 „Pilotażowego programu LEADER+” Sektorowego Programu Operacyjnego „restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich (2004 - 2006)” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Boleszkowice do podpisania porozumienia określonego w § 1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Pilotażowy program LEADER+ ma na celu rozwój i aktywizację obszarów wiejskich poprzez pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i ich zaangażowania
w tworzenie oraz realizację lokalnych strategii.

Pilotażowy program LEADER+ jest inicjatywą o innowacyjnych zasadach, która umożliwiają decydowanie społeczności wiejskich o kształcie strategii, a co za tym idzie
o działaniach podejmowanych na tym obszarze. Mieszkańcy wsi, organizacje pozarządowe, przedstawiciele biznesu lokalnego oraz instytucji publicznych wspólnie wypracują i zdecydują jakie działania są najbardziej potrzebne dla rozwoju ich wsi. Jest to podejście oddolne. Tylko wówczas utożsamią się oni z celami i założeniami strategii i będą zaangażowani w proces zmian na wsi, kiedy inicjatywa wyjdzie
od mieszkańców, a nie z urzędu.

Pilotażowy Program LEADER+ został podzielony na dwa Schematy. W ramach Schematu I (w 2005 r.) realizowane będą działania szkoleniowe, informacyjne, doradcze i inne służące zaangażowaniu mieszkańców w proces przygotowania koncepcji rozwoju obszarów wiejskich i tworzenia samodzielnego partnerstwa publiczno-prywatnych tzw. Lokalnej Grupy Działania.

W kolejnym roku ogłoszony zostanie nabór do Schematu II, który będzie kontynuacją wcześniej zaplanowanych działań w Schemacie I. To on (w roku 2006) pozwoli na realizację kompleksowych projektów o charakterze wielosektorowym, uwzględniającym w szczególności rozwój turystyki, ochronę środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów kulturalno-historycznych, popularyzację wyrobów regionalnych itp. Jedynie istniejące Lokalne Grupy Działania będą mogły być wnioskodawcą do tego programu.

Schemat I składa się z działań najbardziej czasochłonnych, ale na dłuższą metę najbardziej skutecznych. Dzięki nim:

  • ludzie nabierają wiary we własne możliwości i zaufanie do siebie nawzajem (ważnego do budowania kapitału społecznego, warunkującego rozwój ekonomiczny danego obszaru),

  • ludzie i organizacje uczą się nowych umiejętności,

  • mniejsze jest ryzyko negatywnych skutków ubocznych planowanych działań,

  • możliwe jest lepsze wykorzystanie zasobów danego terenu,

  • wspieranie samodzielnych inicjatyw społeczności pomaga innym, aby sami zrobili to co chcą,

  • różne strony (osoby fizyczne, stowarzyszenia, instytucje, biznes) nie tylko współdecydują, ale również tworzą partnerstwo dla współdziałania,

  • daje się możliwość dyskusji i wysłuchania opinii różnych środowisk na temat przyszłości danej wsi.

Składany projekt do Schematu I umożliwi uzyskanie do 150.000 zł dofinansowania na zasadach refundacji. Maksymalny poziom pomocy wynosi 100% kosztów kwalifikowanych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Kozłowski 20-01-2005 09:48:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Kozłowski 20-01-2005
Ostatnia aktualizacja: Marcin Kozłowski 20-01-2005 09:48:17