Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Budżet Gminy Boleszkowice na 2003 r.


 

 

 

UCHWAŁA NR IV/25/2003

 

RADY GMINY W BOLESZKOWICACH

 

z dnia 23 stycznia 2003 roku

 

 

 

w s p r a w i e : uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na rok 2003

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 roku Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271 , Nr 214,poz. 1806)

 

uchwala się , co następuje :

 

 

 

& 1. Ustala się dochody budżetu gminy ( załącznik Nr 1 i 2 ) w wysokości 4.273.004 zł

 

z tego :

 

 

 

1. Dochody zawiązane z realizacją zadań własnych ( załącznik nr 3 ) 3.887.554 zł

 

w tym :

 •  

  dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów

 

alkoholowych oraz na korzystanie z tych zezwoleń ( załącznik nr 4) 31.000 zł

 

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji

 

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( załącznik nr 5) 385.450 zł

 

 

 

& 2. Ustala się wydatki budżetu gminy ( załącznik Nr 6 )

 

w wysokości 4.622.154 zł

 

z tego :

 

 

 

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych ( załącznik nr 7 ) 4.236.704 zł

 

w tym :

 •  

  wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki

 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( załącznik nr 8 ) 85.136 zł

 

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

 

oraz innych zadań zleconych ustawami ( załącznik nr 9 ) 385.450 zł

 

 

 

 

 

& 3. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 229.850 zł

 

z przeznaczeniem na :

 1.  

  Spłatę rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w wysokości : 38.000 zł

 2.  

  Spłatę kredytu z banku PKO S.A Dębno w wysokości : 135.600 zł

 3.  

  Spłatę kredytu z Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział

 

w Gorzowie Filia Nr 1 w Myśliborzu w wysokości : 56.250 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

& 4. Wydatki budżetowe nie znajdujące pokrycia w budżecie 2003 roku zostaną

 

sfinansowane :

 •  

  kredytem bankowym 419.000 zł

 •  

  pożyczką 160.000 zł

 

( załącznik nr 10 )

 

 

 

& 5. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 10.000 zł

 

 

 

& 6. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

 

i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 11 do Uchwały.

 

 

 

& 7. Ustala się dotację na finansowanie zadań wspólnych realizowanych w drodze

 

porozumień przez Starostwo Powiatowe w Myśliborzu z zakresu dofinansowania

 

organizacji zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży ( załącznik Nr 12 )

 

w wysokości : 800 zł

 

 

 

& 8. Ustala się plan finansowy dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu

 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z

 

załącznikiem nr 13.

 

 

 

& 9. Ustala się przychody i wydatki środka specjalnego załącznik nr 14

 

 

 

& 10. Dołącza się prognozę długu publicznego na lata 2003 - 2008 zgodnie z

 

załącznikiem nr 15

 

 

 

& 11. Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do wysokości : 50.000 zł

 

przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku

 

budżetowego deficytu budżetu , podlegającego spłacie w roku

 

budżetowym .

 

 

 

& 12. Upoważnia się Wójta Gminy do :

 1.  

  Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między

 

działami.

 

 

 

& 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

 

& 14. Uchwała wchodzi w dniem 1 stycznia 2003 roku.

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Za?. nr 3 doch. bud?. z realizacji zada? w?asnych wg dz. klasyf.bud?et..doc (, 23.50Kb) 2003-07-03 23:27:05 705 razy
2 Za?.nr6 wydatki wg. dzia?. i rozdz..doc (, 234.50Kb) 2003-07-03 23:27:05 710 razy
3 Za?.nr4 dochody z op?at za zezwol. na sprzed.alkoholu.doc (, 34.50Kb) 2003-07-03 23:27:05 675 razy
4 ~$d?et 2003.doc (, 162.00b) 2003-07-03 23:27:05 656 razy
5 Za?.nr10 plan przych. i wydat. GFO?i GW.doc (, 21.50Kb) 2003-07-03 23:27:05 664 razy
6 Za?. nr 5 doch.zwi?zane z real. zada? z zakr. adm. rz?dowej.doc (, 21.50Kb) 2003-07-03 23:27:05 700 razy
7 Za??cznik Nr 11.doc (, 23.00Kb) 2003-07-03 23:27:05 675 razy
8 ZA??CZNIK 12.doc (, 34.50Kb) 2003-07-03 23:27:05 690 razy
9 za?.nr9 wydat. zwiaz. z realiz. zada? z zakresu admin. rz?d..doc (, 81.00Kb) 2003-07-03 23:27:05 682 razy
10 za?.nr8 wydatki bud?. zwi?zane z profilaktyk? GKRPA.doc (, 39.50Kb) 2003-07-03 23:27:05 706 razy
11 Za??cznik nr 1 doch. bud?t.wg klasyfikacji bud?et..doc (, 24.50Kb) 2003-07-03 23:27:05 712 razy
12 Za??cznik Nr 15.doc (, 98.00Kb) 2003-07-03 23:27:05 659 razy
13 Za??cznik Nr 14.doc (, 21.00Kb) 2003-07-03 23:27:05 713 razy
14 UCHWA?A budzetowa na rok 2003.doc (, 29.00Kb) 2003-07-03 23:27:05 671 razy
15 Za?. Nr 7 wydatki bud?. zadania w?asne.doc (, 242.00Kb) 2003-07-03 23:27:05 666 razy
16 za??cznik nr 1.doc (, 81.00Kb) 2003-07-03 23:27:05 703 razy
17 Za??cznik nr 2 doch. bud?etu wg wa?niej. ?r?de?.doc (, 43.00Kb) 2003-07-03 23:27:05 695 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Kozłowski 03-07-2003 23:27:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Kozłowski 03-07-2003
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 20-04-2012 13:38:51