Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XLIV/224/2014 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 października 2014 roku w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.

Uchwała Nr XLIV/224/2014

Rady Gminy Boleszkowice

z dnia 30 października 2014 roku

 

 

w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. –   o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2013r. poz.594, zm.  z 2013r. poz. 645,  poz. 1318;  z 2014 poz.379,  poz.1072 ),   art.5  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849)  oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych  podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P. z 2014 r., poz. 718)
Rada Gminy  Boleszkowice uchwala,  co następuje:

 

§ 1 Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości na terenie gminy Boleszkowice na 2015 rok:

 

1. od 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części   0,50 zł

2. od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części  związanych z prowadzeniem
    działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części  zajętych na
    prowadzenie działalności  gospodarczej    19,30 zł

3. od 1m2 powierzchni użytkowej  budynków lub ich części zajętych na prowadzenie      

    działalności  gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym   
    10,00 zł

4. od 1 m2 powierzchni użytkowej  budynków lub ich części związanych z udzielaniem  

    świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych

    przez podmioty udzielające tych świadczeń   4,40 zł

5. od 1m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych

    na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
    organizacje pożytku publicznego  3,70 zł

6. od budowli  2% ich wartości

7. od gruntów

    a)     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób

            zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,70 zł od 1 m2 powierzchni

 

  1. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych    

  4,33 zł od 1 ha powierzchni

 

  1. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie  odpłatnej statutowej działalności   
       pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego   0,20 zł od 1m2
       powierzchni

 

§ 2  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Teresa Macyszyn

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 19-12-2014 10:13:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 19-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 19-12-2014 10:13:43